Dyrlægen
I øjeblikket lejer Smertedyrlægen sig ind hos Skovlunde Dyrehospital, hvilket er en forretningsstrategi, der fungerer rigtig godt.

Passionen er patienter med kroniske smerter

Dyrlæge Maria Søndergaard Thøfner har en ph.d. i klinisk smerteforskning og neurologi, og hendes faglige passion fylder i dag hele hendes arbejdsliv. Hun driver Smertedyrlægen, der udelukkende fungerer som henvisningsklinik for patienter med smerter og neurologiske lidelser.

Dyrlæge Maria Søndergaard Thøfner har ikke valgt det mest gængse specialområde som fundament for sin karriere, men passionen fik lov til at vinde over fornuften. Derfor driver hun i dag Smertedyrlægen, som udelukkende beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af patienter med smerter og neurologiske lidelser.

»Der ligger egentlig mange forskellige motivationsfaktorer bag mit karrierevalg, men primært skyldes mit valg, at rigtig mange kronikere har brug for hjælp, og det er motiverende og tilfredsstillende at gøre en forskel. Når jeg kan se, at både patienter og klienter, som ofte er meget nervøse på deres kæledyrs vegne, får det bedre, så er det fantastisk,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

En anden væsentlig forklaring er selvfølgelig den naturlige interesse, som har haft den positive konsekvens, at Maria Søndergaard Thøfner har oparbejdet en stor viden på området og derfor kan hjælpe rigtig mange af sine patienter.

»Jeg nyder heldigvis godt af et rigtig godt samarbejde med mange af mine kollegaer, som ved, at jeg er god til mit arbejde, og som henviser til mig, når de har patienter, som de mener, jeg kan hjælpe,« siger hun.

 

Smertebehandling er noget særligt

Maria Søndergaard Thøfner har viet sit professionelle liv til smertebehandling.

Maria Søndergaard Thøfner er uddannet dyrlæge tilbage i 2008, og idéen til Smertedyrlægen er stille og roligt vokset frem i løbet af karrieren. Efter endt uddannelse arbejdede hun nogle år på smådyrsklinikker i Faxe, Varde og Holbæk, før hun i 2010 fik et job på Universitetshospitalet for Familiedyr. Her underviste hun veterinærstuderende på narkose- og kirurgiafdelingen og i neurologisk specialservice.  Det var her på Universitetshospitalet, at hun blev overbevist om, at hun skulle følge sin passion og fokusere på arbejdet med narkose og smertebehandling.

»Jeg var i begyndelsen nok lidt tilbageholden, da det kan være vanskeligt at finde en arbejdsplads, hvor chefen vil betale for en dyrlæge, der gerne udelukkende vil arbejde med narkose og smertebehandling. Men efter arbejdet på narkoseafdelingen på Universitetshospitalet blev jeg overbevist om, at det var det, som jeg ville arbejde med,« siger smertedyrlægen.

Beslutningen blev bakket op af, at hun i 2013 fik tildelt et ph.d.-stipendium af Københavns Universitet – en ph.d. hvor hun kunne arbejde med kronisk smerteforskning.

»Jeg brugte herefter fem år på at arbejde med Cavalier King Charles Spaniels, som har udviklet en særlig rygmarvssygdom. Sygdommen, der medfører kroniske nervesmerter, kaldes syringomyeli,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

 

Kan det lade sig gøre?

Selvom passionen var der, og de faglige egenskaber også var til stede, så var Maria Søndergaard Thøfner stadig usikker på, hvorvidt det kunne lade gøre at få en forretning ud af udelukkende at arbejde med smertebehandling. Passionen var dog stærkere end usikkerheden, og derfor sprang ud hun som iværksætter og startede i 2020 Smertedyrlægen, der udelukkende fungerer som henvisningsklinik for smerte- og neurologiske patienter.

»Det var meget nervepirrende at kast sig ud i livet som selvstændig, især fordi jeg ikke rigtig havde nogen at sammenligne mig med. Der var ikke andre, der havde prøvet at drive en klinik udelukkende for smertepatienter. Jeg anede ikke, om der overhovedet var et kundegrundlag til, at klinikken kunne løbe rundt, så jeg var nødt til at tænke lidt alternativt,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

Derfor investerede hun heller ikke i sin egen klinik med alt, hvad der skal være af udstyr og funktioner. I stedet hentede hun inspiration i frisør- og fysioterapibranchen, hvor hun fandt ud af, at det er ganske normalt, at frisører lejer stole ud til andre frisører, mens det i fysioterapeutbranchen er normalt at leje brikse ud til andre fysioterapeuter.

»Det var en forretningsmodel, som jeg kunne se ville fungere for mig. Det gav mig mulighed for at starte op, uden at jeg skulle lave en kæmpe investering. Derfor holder jeg i dag til på Skovlunde Dyrehospital, hvor jeg har lejet mig ind, og det fungerer rigtig godt,« siger hun.

På Skovlunde Dyrehospital kan Smertedyrlægen drage fordel af de faciliteter, som hospitalet tilbyder. Her er nemlig både mulighed for fysioterapi, kiropraktik og vandtræning. Alt sammen løsninger hun gerne henviser til, hvis hun vurderer, at en patient vil have godt af disse behandlingsformer.

»Jeg er rigtig god til farmakologi, og det er medicinsk behandling, som jeg arbejder med. Jeg er dog ikke blind for, at andre behandlingsformer bestemt også kan virke, og så er det perfekt, at vi har det meste her i huset. Så jeg henviser til kollegaer, som jeg kender og stoler på,« siger hun.

Smertedyrlægen har dog patienter fra hele landet, og derfor er der behov for at henvise til kollegaer over hele Danmark.

»Jeg har efterhånden samarbejdspartnere i hele landet, som jeg henviser til, og jeg er også taknemmelig for, at mine kollegaer henviser smertepatienter til mig, hvilket jeg synes fungerer rigtig godt,« siger hun.

Antallet af henvisninger har løbende været stigende i takt med, at flere og flere dyrlægekollegaer har fundet ud af, at Smertedyrlægen eksisterer. Nogle patienter henvises tidligt i forløbet, mens andre patienter først kommer til Smertedyrlægen efter et noget længere forløb.

»Jeg har patienter med alle typer af kroniske smerter. Det kan være lige fra den gamle gigtplagede hund til patienter med operationssmerter. Der er en tendens til, at især Cavalier King Charles Spaniels henvises tidligt i forløbet, da det er en problemstilling, som de fleste ved, jeg har en særlig viden om. Andre patienter er måske først igennem et længere forløb hos en kollega, hvor de måske pludselig får gennembrudssmerter, eller den oprindelige behandling pludselig ikke virker længere,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

Når hun får en patient, er forløbet typisk, at der sættes rigtig god tid af til den første konsultation – gerne minimum en time. Tiden bruges på at komme hele vejen rundt om patientens historie og få lavet kliniske, ortopædiske og neurologiske undersøgelser og at få et overblik over, hvorvidt der skal henvises til CT- eller MR-scanning eller andre typer af undersøgelser.

»Når jeg får svar på undersøgelserne, mødes jeg med patienten og klienten igen, hvor der så lægges en plan for det videre forløb. De første to til tre måneder er typiske intense, hvor jeg ser patienten ofte. Derefter øges intervallet mellem kontrollerne, medmindre patienten oplever et tilbagefald,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

 

Undervisning fylder meget

En væsentlig del af smertedyrlægens arbejde består også i at undervise andre dyrlæger og veterinærsygeplejersker i brugen af nyt udstyr.

Smertedyrlægen bruger ud over behandling af patienter også meget af sin arbejdstid på at undervise andre dyrlæger og veterinærsygeplejersker i smertebehandling og narkose. Det gør hun på smådyrsklinikker rundt omkring i hele landet. Enten i forbindelse med at klinikken har ønsket et undervisningsforløb, eller at de måske har investeret i et nyt narkoseudstyr eller respirator, som de har behov for undervisning i brugen af.

»Jeg har et samarbejde med Eickemeyer, der sælger dette udstyr, og jeg bliver ofte hyret ind til at undervise i brugen af det. Det passer mig rigtig godt, at min dagligdag også indeholder undervisning, som jeg virkelig holder af, hvilket jeg fandt ud, da jeg underviste på Københavns Universitet. I dag er det en vigtig del af min forretning, og undervisningsdelen er med til, at jeg også lærer nyt fra mine kolleger og udvikler mig fagligt,« siger Maria Søndergaard Thøfner.

Annonce

Annonce

Annonce