Forsikringsoversigt

Få en samlet oversigt over dyreforsikringer i Danmark. Vi har samlet dyreforsikringer fra Danmarks 10 største forsikringsselskaber i én oversigt, så du hurtigt og nemt kan finde den dyreforsikring, der passer dig og dit familiedyr bedst. Download forsikringsoversigten for hund, kat, smådyr og hest.

Download forsikringsoversigten

Sammenlign dyreforsikringernes priser – nemt og bekvemt

Sammenlign priser, vilkår og dækning på dyreforsikring. Vælg en forsikringstype og sammenlign på tværs af 10 selskaber.

Klik på de selskaber du ønsker at sammenligne

YdelserTrygKongeriget Danmarks HesteforsikringAlm. BrandAgria DyreforsikringTrygTopdanmarkGjensidige ForsikringETU ForsikringDyrekassen DanmarkAgria DyreforsikringETU ForsikringAgria DyreforsikringTrygTopdanmarkTJM ForsikringIf SkadeforsikringGjensidige ForsikringETU ForsikringDyrekassen DanmarkCodanAlm. BrandAgria Dyreforsikring
Lov­plig­tig an­svars­for­sik­ringJa, dækkes under indboforsikringen, men kan også tegnes separat hvis der ikke er tegnet indbo.Tilbydes ikke.Skade på ting (herunder dyr) og skade på personer. Føl er medforsikret op til 45 dage efter fødsel. 10.000.000 for personskade og 3.000.000 for skade på ting.132 kr. per år.--------Fra 419 kr., ved en 3 år gammel kastreret Labrador Retriever hanhund der har gennemført lydighedstræning, Villa i Roskilde.492 kr.Fra 354 kr., fx ved 4 år gammel steriliseret Golden Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding.351 kr.531 kr.Fra 498 kr. per år og 349 kr. per år for totalkunder. Dækker også under træning, konkurrencer, udstilling og jagt.496,00 kr. dækker også træning, konkurrencer, jagt, udstilling og fri leg.Fra 232 kr. inkl. udvidet ansvar. Det varierer alt efter fx race på hunden.519 kr. og 441 kr. for pluskun­der.550 kr. per år. Dæk­ker også under træ­ning, kon­kur­ren­cer, ud­stil­ling og jagt. Den føl­ger med uden be­reg­ning ved køb af sy­ge­for­sik­ring før hund­en fyl­der 4 må­ne­der.
Ud­vi­det an­svar inkl. lov­plig­tigt an­svar------------Er automatisk med vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som ved Lovpligtig. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og hushjælp/au pair.736 kr.Er automatisk med på vores Ansvarsforsikring. Derfor er det samme pris som ved Lovpligtig Ansvarsforsikring. Dækker også personskade på hundepasser, egne børn og hushjælp/ au pair.568 kr.690 kr. Dækker også personskade på medlemmer af husstanden.Fra 792 kr. per år og 555 kr. per år for totalkunder Tegnes kun ved træning med decideret bide- eller fastholdelsesarbejde samt hyrdning.754,00 kr. Tegnes kun ved decideret bide- og fastholdelsesarbejde.Er inkluderet i lovpligtig ansvar.793 kr. og 674 kr. for pluskun­der.777 kr. per år. Teg­nes kun ved træ­ning med de­ci­de­ret bide- eller fast­hol­del­ses­ar­bej­de. Dæk­ker også per­sonska­de på hund­e­pas­ser. Ko­ster 255 kr. hvis den teg­nes sam­men med sy­ge­for­sik­ring før hund­en fyl­der 4 må­ne­der.
Sy­ge­for­sik­ring inkl. lov­plig­tigt an­svarFra 2.074 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. Islændere fra 2.130 kr. om året ved sygedækning II og livsum 10.000 kr. Sygeforsikring købes altid sammen med en livsforsikring. Se også pris for livsforsikring.Sygeforsikringer: Bronze: 948 kr. per år. Sølv: 1.956 kr. per år. Guld: 2.628 kr. per år. Akut: operation 492 kr. per år. Senior: 1.956 kr. per år.Syge- og ulykkesforsikring: 60% refusion af dyrlægeudgifter ved hestens sygdom og tilskadekomst med de begrænsninger der fremgår af betingelserne. Udvidet Syge- og ulykkesforsikring: Udvider standard syge- og ulykkesdækningen med følgende dækninger: 1) Scintigrafi 2) MRI-scanning 3) CT-scanning 4) IRAP (Irapterapi) 5) PRP-behandling 6) Akut og nødvendig dyrlægehjælp i forbindelse med fødselshjælp.Alle Agrias sygeforsikringer har livslang dækning. Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Pris afhænger af forsikringsprodukt, race, alder, årlig dækning og selvrisiko. Priseksempel: Safe Sygeforsikring DSP 5 år 198 kr. per måned. Priseksempel: Safe Sygeforsikring DV 5 år 361 kr. per måned.Fra 710 kr. ved fx 3 år gammel, kastreret hankat af blandet race (huskat), villa i Roskilde. Sum 20.271 kr. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.1.074 kr. per år.Prisen afhænger af kattens race, alder og bopæl, samt hvilket dækningsomfang der vælges. Pris på Gulddækning fra 1.404 kr. inklusiv bl.a. udleveret medicin, dækning for tandsygdomme og genoptræning.Pris fra 1417 kr. årligt. Prisen varierer efter valgt dækning. Mulighed for at tilvælge en udvidet dækning indenfor 6 måneder.1.041 kr. per år.Afhænger af race, årlig dækning og selvrisiko. Forsikrer du før katten fylder 4 mdr. får du vores bedste dækning – Agria Altid Katteraceforsikring. Den inkluderer udvidet tanddækning fx fejlbid, persisterende mælketænder og højere dækningssum til FORL, medfødte sygdomme/ skjulte fejl, genoptræning, udvidet leddækning og plastikoperationer. Alle sygeforsikringer dækker kejsersnit, fødselshjælp og udleveret receptpligtig medicin uden separat maximal dækningssum. Priseksempler (hvis forsikret før 4 mdr.): Huskatteforsikring fra 73 kr. per måned, Hellig Birmaforsikring fra 103 kr. per måned.Fra 1551 kr. per år. Der kan tegnes forsikring på Kanin, Hamster og Marsvin.Afhænger af dyreart. Priseksempler: Papegøjeforsikring fra 55 kr. per måned, kaninforsikring fra 72 kr. per måned, ilderforsikring fra 133 kr. per måned. Inkluderer kejsersnit samt receptpligtig medicin.Fra 1.339 kr. inkl. hundeansvar ved en 3 år gammel kastreret Labrador Retriever hanhund der har gennemført lydighedstræning. Villa i Roskilde. Sum 20.271 kr. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.6 prisgrupper afhængig af racen – fra 1.582 kr.Afhænger af alder, race, bopæl, boligtype og antal skader de sidste 2 år. Fra 1.081 kr. inkl. Hundeavsvar ved fx 4 år gammel steriliseret Golden Retriever hunhund, der har gennemført lydighedstræning. Villa i Kolding. Selvrisiko 2.027 kr. Inkluderer adgang til dyrlægehotline via video.Prisen afhænger af race og selvrisiko. I disse eksempler med Dansk-Svensk gårdhund er der taget udgangspunkt i en selvrisiko på 20%. Hund Plus (ulykke, sygdom, kejsersnit og hvalpedækning): 1.113 kr. Hund Super (ulykke, sygdom, kejsersnit, hvalpedækning, operation ifm. sygdom, kræftbehandling, genoptræning og udleveret medicin): 1.363 kr.Prisen afhænger af hundens race, alder, bopæl samt hvilket dækningsomfang der vælges. Pris på Gulddækning fra 1.787 kr. inklusiv udvidet ansvar og bl.a. udleveret medicin, dækning for tandsygdomme og genoptræning.Pris fra 1804 kr. per år. Prisen afhænger af race, valgt dækning og selvrisiko.Pris afhænger af race, bopæl, valgte forsikringer samt selvrisiko og sum. Alle hunde, uanset alder og sygehistorie, har mulighed for, at tegne en ulykkesforsik-ring for 559,00 kr. per år. Ulykkesforsik-ringen er altid inkl. i sygeforsikringen.Fra 1.189 kr. Det varierer alt efter fx race på hunden1.866 kr. og 1.586 kr. for pluskun­der.Af­hæn­ger af race, årlig dæk­ning og selvri­si­ko. For­sik­rer du før hund­en fyl­der 4 mdr. får du vores bed­ste dæk­ning – Agria Altid Hund­e­ra­ce­for­sik­ring. Den in­klu­de­rer bl.a. ud­vi-det led­dæk­ning her­un­der HD/AD/OCD, ud­vi­det tand­dæk-ning fx fejl­bid og til­ba­ge­hold­te mæl­ke­tæn­der. Dæk­ker også genop­træ­ning/kiro­p­rak­tik, ud­vi­det dæk­ning til øje-syg­dom­me, pla­sti­ko­pe­ra­tio­ner og ke­mo­te­ra­pi. Alle sy­ge-for­sik­rin­ger dæk­ker ud­le­ve­ret re­cept­plig­tig me­di­cin uden se­pa­rat maxi­mal dæk­nings­sum. Dæk­ker også fød­sels­hjælp og kro­ni­ske syg­dom­me. Pri­s­ek­semp­ler (hvis for­sik­ret før 4 mdr.): La­bra­dor­for­sik­ring fra 135 kr. per måned, dansk svensk gård­hund­e­for­sik­ring fra 105 kr. per måned.
Mulighed for tilvalgsdækningerJa, Sygedækning I, Sygedækning II, Uanvendelighed (dog ikke for Galop- og Travheste), Ansvar, samt Foster og Føl-dækning.Mulighed for tilvalg af: Uanvendelighedsforsikring, sygeforsikring, akut operations dækning og foster/føl forsikring.1) Livdækning. 2) Foster/føldækning. 3) Uanvendelighed. 4) Syge- og ulykkesdækning. 5) Udvidet syge- og ulykkesdækning.Til Safe Livs- og Uanvendelighed kan tilvælges Breeding Uanvendelighed for hoppe. Til Safe Sygeforsikring kan tilvælges Genoptræning og Kiropraktik.Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v., Med på Rejse, Pasning og Livdækning.Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.Platindækning (bl.a. medicin ved kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat og livsforlængende medicin). Pasning ved ejers sygdom.Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, arvelige ledsygdomme samt sumforhøjelse af receptmedicin. Pris afhænger af dækning.Nej.Tryghedsforsikring, avlsforsikring, livsforsikring.Nej – men hvis dyret sygeforsikres inden den er 6 måneder gammel, gives uden merpris den særlige tanddækning med.Livsforsikring.Ja, Tænder og Medicin, Fysisk Behandling m.v., Med på Rejse, Pasning og Livdækning.Sygeforsikring Plus (Udleveret medicin og genoptræning) og Livsforsikring.Tænder og Medicin. Fysisk behandling mv. Med på rejse, Pasning og Livdækning.Liv og OpdrætterPlatindækning (bl.a. medicin ved kronisk sygdom, kiropraktor, guldimplantat og livsforlængende medicin). Pasning ved ejers sygdom, Livsdækning.Der kan tilvælges en samlet udvidet dækning: udvidet tandbehandling, som bl.a. dækker korrektion af forkert bid, tilbageholdte mæl-ketænder eller en tandbyld, arvelige ledsyg-domme, som dækker bl.a. HD, AD, OCD og patella, samt sumforhøjelse af receptmedicin og livsforsikring. Prisen afhænger af dækning. Der kan også tegnes opdrætter dækning.Udleveret medicin og/eller livsforsikring på den almindelige hundeforsikring. HundTotalPlus for hunde under 1 år. Dækker arvelige led- og knoglesygdomme samt udleveret medicin.Syge- og ulykkesforsikring. Livsforsikring.Ja.Til Agria Altid Hunderaceforsikring kan tilvælges trygheds-tillæg, ekstra genoptræning og avlsforsikring. Herudover kan der tegnes livsforsikring og brugshundetillæg. Til almindelig sygeforsikring kan der herudover tilvælges special (visse specialbehandlinger fx udvidet tanddækning og kemoterapi).
SelvrisikoPå sygedækning I og på ansvar alene er der ingen selvrisiko. På sygedækning II er der en selvrisiko på 2500 kr. om året.Variabel selvrisiko: 25% på alle sygeforsikringer. Fast selvrisiko: Bronze: 750 kr. Sølv: 1.000 kr. Guld 1.500 kr. Akut operation: 0 kr. Senior: 1.000 kr.40% af dyrlægeudgifterne.Fast selvrisiko på enten 1.043, 1.580 eller 3.085 kr. samt variabel på 10 eller 20%. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.Fast selvrisiko på 844, 1.351 eller 2.027 kr. Dækker herefter 90%.Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%.18% af udgiften, ingen minimums- eller grundbeløb.Fast selvrisiko på enten 869 kr. eller 1738 kr. Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.Dækker 80%, derefter 736,00 kr. i selvrisiko.Du kan vælge fast selvrisiko på 747 kr., 1.189 kr. eller 2.294 kr. samt variabel selvrisiko på 10 eller 20%. Agria dækker så henholdsvis 90 eller 80% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadesfrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.Fast selvrisiko på 869 kr. Ingen variabel egenbetaling.905 kr. samt variabel på 25%. Agria dækker 75% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 600 kr.Fast selvrisiko på 844, 1.351 eller 2.027 kr. Dækker herefter 90% af dyrlægeregning.Der er en fast selvrisiko på 750 kr. Derefter dækkes 90%.Fast selvrisiko på 844 kr., 1.351 kr. eller 2.027 kr. Dækker herefter 90% af dækningsberettigede udgifter under hensyntagen til diagnose og race.Ansvar, Udvidet ansvar og tilvalgsdækningen Liv: 0,- kr. Hund Plus, Hund Super og tilvalgsdækningen Opdrætter: 20% dog min. 2.000 kr. eller 10% dog min. 1.000 kr.18% af udgiften, ingen minimums- eller grundbeløb.Fast selvrisiko, uden variabel egenbetaling, på enten 1.158 kr. eller 2.098 kr. Der kan også tilvælges en variabel selvrisiko på 15%.Dækker 80%, herefter 727,00 kr. eller 1.063,00 kr. i selvrisiko.1.253 kr.Dækker 60% af dyrlægeregningen inkl. medicin. Der er ingen selvrisiko.Du vælger fast selvrisiko på 746, 1.274 eller 2.291 kr. samt variabel selvrisiko på 10 eller 20%. Agria dækker derefter henholdsvis 90% eller 80% af dyrlægeudgifterne, der overstiger den faste selvrisiko. Ved skadefrie år er der mulighed for at optjene selvrisikobonus på op til 900 kr.
Selvrisikoperiode1 år på sygedækning I (Der er ikke selvrisiko på sygedækning II).90/120 dage.14 dage.125 dage. Den faste selvrisiko betales kun én gang per 125 dage – også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.Selvrisikoperiode 120 dg.120 dage.Ingen selvrisikoperiode.140 dage.120 dage.125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage på Agria Altid Katteraceforsikring (kan kun tegnes til katte, der er under 4 måneder gamle). Den faste selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om flere forskellige sygdomsforløb.140 dage.125 dage. Den faste selvrisiko betales én gang per 125 dage – også selvom der er tale om forskellige sygdomsforløb.Selvrisikoperiode 120 dage.120 dage.Selvrisikoperiode 120 dage.120 dage.Ingen selvrisikoperiode.140 dage.140 dage uanset antallet af diagnoser.120 dage.Ingen.125 dage på den almindelig sygeforsikring og 135 dage på Agria Altid Hunderacesygeforsikring (kan kun tegnes til hunde, der er under 4 måneder gamle). Den faste selvrisiko betales én gang per 125 eller 135 dage – også selvom der er tale om flere forskellige sygdomsforløb.
KravFor at købe sygeforsikring, uanvendelighed og Livsforsikring med sum over 30.000 kr., kræves der en sundhedsundersøgelse.Sundhedsundersøgelse max. 14 dage gammel ved Livsforsikring over 30.000 kr. og ved uanvendelighed og sygeforsikringer undtagen akut operation. Røntgen ved uanvendelighed på 60.000 kr. og derover og livsforskring på 100.000 kr. og derover.1) Sund og rask. 2) Chipmærket. 3) Krav om dyrlægeattest, som ikke må være ældre end 14 dage. 4) Ved andet end ansvarsforsikring er det et krav at man er Pluskunde.Krav om ID mærkning og vaccination. Dyrlægeattest, hvis du har ejet hesten i under 12 måneder, hvis livsforsikringssummen overstiger 50.000 kr. og/eller hvis din hest er importeret og har været i DK i under 12 måneder.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.ID-mærkning. Gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis katten er over 6 år gammel eller importeret og har været i Danmark under 4 måneder.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Vurderes individuelt. I sjældne tilfælde er der krav om dyrlægeattest ved forudgående sygdom, ved import eller ved tegning af livsforsikring på over 20.000 kr. (gælder kun fugle).Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Ingen.Gyldig vaccine og ID-mærkning.ID-mærkning og gyldig vaccine.Gyldig vaccine og ID-mærkning.Gyldig vaccine samt ID-mærkning ved tegning af Syge-ulykkesforsikring og/eller Livsforsikring.Gyldig vaccine.ID-mærkning og gyldig vaccine. Dyrlægeattest, hvis hun-den er over 6 år gammel eller importeret og har været i Danmark under 4 måneder.
Medicin givet direkte på klinikkenDækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.Dækningsberettiget.Ja, medicin som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital.Dækkes.Intet max. beløb.Intet max. beløb.Ja.Dækkes.Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. beløb.Dækkes. Depotmedicin dækkes også.Dækkes.Dækkes.Ja.Ja.JaEr inkluderet i Hund Plus.Ja.Dækket uanset om der er valgt Bronze, Sølv eller Guld dækning.Ja, gælder også allergivacciner. Intet maks. beløb.Ja.Ja.Dækkes. Depotmedicin dækkes også.
Udleveret medicinDækket uden særlig sumbegrænsning, hvis det er receptpligtigt.Receptpligtig medicin er dækningsberettiget.Ja, medicin som dyrlægen udleverer til efterbehandling.Dækkes. Ingen separat dækningssum.3.379 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Ingen selvrisiko på medicin. Er en del af tilvalget: Tænder og Medicin.Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 2.193 kr. per år.Ja, dækket til brug i op til 6 måneder ved Gulddækning og op til 12 måneder ved Platindækning.Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.Nej.Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).Receptlipligt medicin er inkluderet i sygeforsikringen.Dækkes, hvis receptpligtigt. Ingen separat dækningssum. Dækkes op til maximumbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).3.379 kr. per år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin og lign.Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 2.193 kr. per år.Max. sum pr. år 3.379 kr. pr. år inkl. halskrave, forbindingsmaterialer og støttebind. Er en del af tilvalget Tænder og Medicin. Ingen selvrisiko på medicin o.l. men 10% i egenbetaling.Er inkluderet i Hund Super.Ja, dækket til brug i op til 6 måneder ved Gulddækning og op til 12 måneder ved Platindækning.Receptlipligt medicin er inkluderet i prisen, hvis der er valgt vores GULD eller SØLV dæk-ning.Ja ved tilvalg af dyrlægeordineret medicin eller ved tegning af HundTotalPlus.Nej.Ja.Receptpligtig medicin dækkes op til maximumsbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).
Dækning af laboratorieudgifterDækket uden særlig sumbegrænsning.Laboratorieudgifter i relation til sygdom er dækningsberettigede.Nej.Dækkes. Ingen separat dækningssum.Intet max. beløb.Intet max. beløb.Ja.Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.Ja.Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller begræsning ved kroniske sygdomme.Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.Dækkes. Ingen separat dækningssum. Dækkes op til maximumbeløbet på sygeforsikringen (også ved kronisk sygdom).Intet max. beløb.Ja.Intet max. beløb. Max. dækning på den valgte forsikringssum enten 20.271 kr. eller 31.533 kr.Er inkluderet i Hund Plus.Ja.Dækket uanset valgt dækning. Ingen separat dækningssum.Ja.Ja.Ja.Dækkes. Ingen separat maximal dækningssum eller begræsning ved kroniske sygdomme.
GenoptræningDækkes ikke.Ikke dækningsberettiget. Kiropraktik og osteopati som supplement til behandling af diagnosticerede haltheds- og ryglidelser er dækningsberettiget.Nej.Nej.Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.066 kr. per år til genoptræning. Ingen selvrisiko.Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 3.657 kr. per år.Ja.Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.Ja, to genoptræningsforløb i kattens liv er inkl. i sygeforsikringen, herunder massage, kiropraktik, fysioterapi, waterwalker, laser og akupunktur.Dækkes, hvis der er tegnet Agria Altid Katteraceforsikring med op til 3.000 kr. årligt. Dækker svømmetræning, fysioterapi og vandløbebånd.Genoptræning er inkluderet i sygeforsikringen.Dækkes ikke.Ved tilvalg af Fysisk Behandling m.v. 5.066 kr. per år til fysioterapi, kiropraktik, massage, laserterapi og akupunktur. 5.066 kr. per år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko.Dækket under Sygeforsikring Plus – max dækning 3.657 kr. per år.Ved tilvalg af Fysisk behandling mv. 5.066 kr. pr. år til fysioterapi, kiropraktik, massage. Laserterapi og akupunktur. 5.066 kr. pr. år til svømmetræning, løbebåndstræning eller træning i water-walker. Ingen selvrisiko, men egenbetaling på 10%.Er inkluderet i Hund Super.Ja.Genoptræning er inkluderet i syge- forsikringen, hvis der er valgt vores GULD el-ler SØLV dækning.Ja, to genoptræningsforløb i hundens liv er inkl. I sygeforsikringer, herunder mas-sage, kiropraktik, fysioterapi, waterwalker, laser og akupunktur.Nej.-Inkluderet i Agria Altid Hunderaceforsikringen. Kan tilkøbes almindelig sygeforsikring eller til Altid Hunde- raceforsikring for ekstra dækningssum. Dækker fysioterapi, massage, svømmetræning, vandløbebånd og kiropraktik (udført af dyrlæge).
Max. årlig erstatning45.000 for sygedækning I og 25.000 for sygedækning II.Bronze: 10.000 kr. Sølv: 32.000 kr. Guld: 64.000 kr. Akut operation: 32.000 kr. Senior: 15.000 kr.32.694 kr. eller 56.354 kr.32.234 kr. eller 64.470 kr. Bliver ikke nedskrevet med alderen.20.271 kr. eller 31.533 kr. Summen nedskrives ikke for ældre katte.30.088 kr. Indeksreguleres hvert år.25.000 kr. ved GuldKat og 35.000 kr. ved udvidelse til PlatinKat.45.000 kr. per år med vores Gulddækning og 22.500 kr. per år med vores sølv dæking.30.885,00 kr. Summen indeksreguleres årligt.Agria Altid Katteracesygeforsikring (forsikring til katte under 4 mdr.) 26.465 kr. eller 47.638 kr. Der er mulighed for tilkøb af yderligere 21.173 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den lave dækningssum er valgt. Agria Sygeforsikring (forsikring til katte over 4 mdr.) 24.117 kr. eller 42.206 kr.15.330 kr. per år.11.829 kr.20.271 kr. eller 31.533 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.30.088 kr. Indeksreguleres hvert år.20.271 kr. eller 31.533 kr. Summen nedskrives ikke for ældre hunde.Ansvar/Udvidet ansvar 10 mio. per personskade og 3 mio. per tingskade/skade på dyr. Hund Plus 20.000 kr. og Hund Super 40.000 kr.25.000 kr. ved GuldHund og 35.000 kr. ved udvidelse til PlatinHund.45.000 kr. per år ved Guld og Sølv dækning. 22.500 kr. ved Bronze dækning.26.508,00 kr. eller 47.716,00 kr. Ejer bestemmer selv sin sum. Summen indeksreguleres hvert år.Ansvarsforsikring: 10 mio. personskade og 2 mio. tingskade. Syge- og ulykkes- forsikring: 27.554 kr. Livsforsikring: Valgfri dækningssum.25876 kr.Agria Altid Hunderaceforsikring 26.465 eller 47.638 kr. På hunderaceforsikringen er der mulighed for tilkøb af yderligere 21.193 kr. i løbet af forsikringsåret, hvis den lave sum er valgt. Agria Sygeforsikring 24.152 eller 42.266 kr.
Max. og minimumsalder ved nytegningMinimum 9 dage og maximum ved nytegning er 20 år for Islændige og 15 år ved øvrige.Minimumsalder: Fra foster ved 70 dage. Max. alder 16 år for heste, 18 år for islandske heste. Senior Min. 16 år og max. 20 år.Maksimum 12 år. Minimum 9 uger.Kan tegnes fra andet levedøgn til og med det år hesten fylder 15 år. Veteran forsikring kan tegnes til heste over 15 år og uden øvre max grænse.Du kan få din kat forsikret hos Tryg uanset alder. Livdækning tilbydes ikke til katte, der er fyldt 12 år.Min. 8 uger og max. 6 år.Raske katte over 3 måneder. Ingen max alder for indtegning.Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet selskab, er der ingen max alder.min. 12 uger – ikke fyldt 7 år. Dyrlægeattest hvis katten er fyldt 5 år.Minimum 6 uger, ingen øvre aldersgrænse.Minimum 8 uger, maksimum for kanin og marsvin er at de ikke må være fyldt 5 år. For hamstere gælder maksimums alder på 1 år.Minimum 4 uger, fugle dog 3 måneder, ingen øvre aldersgrænse.Din hund kan blive sygeforsikret hos Tryg uanset alder. Livdækning sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.Min. 8 uger og max. 6 år.Din hund kan blive sygeforsikret hos TJM Forsikring uanset alder. Livsdækning sælges ikke til hunde, der er fyldt 9 år.Ansvar og Udvidet ansvar: Ingen Hund Plus og Hund Super: Ved overflytning fra andet selskab indtil hunden er fyldt 9 år. Ellers max. 6 år.Raske hunde over 2 måneder. Ingen max alder for indtegning.Minimum 8 uger – maksimum fyldt 9 år. Hvis vi overtager forsikringen fra andet selskab, er der ingen max alder.Minimum 5 uger og maks. 6 år. Dyrlæge- attest hvis hunden er fyldt 4 år. Ingen maks. alder på ulykkesforsikringen.Minimum 3 måneder og maks. 8 år. Gælder ved Syge-og ulykkesforsikring og Livsforsikring.Fra 8 uger. Maks. 6 år. Overtagelse fra andet selskab kan ske indtil hunden er fyldt 11 år.Minimum 6 uger, ingen øvre grænse.
Alder ved ophørSygeforsikring ophører ved 22 år for islændere og ved 16 år for øvrige. Andre dækninger ophører ved 24 år for Islændige og ved 22 år for øvrige.Alle forsikringer er livslange.Livsforsikring 22 år. Sygeforsikring 18 år.Alle Agrias sygeforsikringer er livslange. Livs- og uanvendelighedsforsikringerne overgår til Limited Liv, når hesten fylder 21 år, derefter overgår den til Katastrofe forsikring, når den fylder 24 år. Katastrofe forsikring er livslang.Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber dog, når katten fylder 13 år.Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når katten fylder 12 år.Forsikringen har livsvarig dækning.Forsikringen er livsvarig.Livsvarig. Samme dækning hele kattens liv.Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele kattens liv.Forsikringen er livsvarig.Livslang.Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber når hunden fylder 10 år.Livsvarig sygeforsikring. Livdækning udløber, når hunden fylder 10 år.Ansvar, Udvidet ansvar og Hund Plus: Livsvarige. Hund Super: Ophører første hovedforfald efter hunden er fyldt 10 år, og fortsætter derefter som Hund Plus forsikring. Liv og opdrætter: Ophører første hovedforfald efter hunden er fyldt 8 år.Livsvarig sygeforsikring. Livsdækning udløber når hunden bliver 12 årForsikringen er livsvarig uanset valgt dækning.Livsvarig. Samme dækning hele hundens liv.Intet aldersophør ved Syge- og ulykkesforsikring. 10 år på Livsforsikring.Livsvarig. Den maksimale årlige erstatning nedskrives ikke, når hunden bliver ældre.Livslang dækning. Du har samme forsikringssum hele hundens liv.
Aflivning og destruktionDækkes ikke.Aflivning er dækningsberettiget, hvis hesten aflives pga. skade eller sygdom, der er dækningsberettiget.Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning eller destruktion.Op til 2.000 kr. hvis hesten aflives på grund af en sygdom eller skade, der er dækket af forsikringen.
Dyrlægens transportudgifterUbegrænset dækning på Sygeforskring I. På sygeforsikring II dækkes op til 125 kr.Ikke dækningsberettiget.-Op til 1.000 kr. per behandling.
Dækning for skjulte og medfødte fejlOCD dækkes på Liv- og Uanvendelighed. Skjulte fejl i øvrigt er dækket, med mindre det er opstået inden forsikringen trådte i kraft.Lidelser som følge af skjulte fejl er dækket, med mindre fejlen er opstået inden forsikringen trådte i kraft. Lidelser som følge af medfødte fejl er dækket, hvis forsikringen er tegnet som foster.Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede sygdomme eller lidelser.Hvis føllet er forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed samt en Safe Sygeforsikring inden den fylder 30 dage, så er der dækning for skjulte og medfødte fejl, såfremt føllet er uafbrudt forsikret med Safe Liv- og Uanvendelighed og Safe Sygeforsikring
Foster- og følforsikringDækningen er ubegrænset. Kan tegnes fra 90. drægtighedsdag og indtil 30 dage før forventet foling. Dækker til føllet er 45 dage gammelt.Foster og føl kan indtegnes på almindelige dækninger. Foster kan indtegnes fra 70. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling-Kan tegnes uden krav om en livsforsikring. Kan tegnes fra 40. drægtighedsdag til 30 dage før forventet foling. Føllet er dækket i de første 30 dage med en livsforsikring samt en Safe Sygeforsikring med dækningssum på 64.470 kr.
Liv- og UanvendelighedsforsikringFra 1,5% af summen. Dog fra 1% af summen ved Islændinge.Uanvendelighedsforsikring tegnes som tillæg til Livsforsikring. Fra 1404 kr. årligt ved en forsikringssum på 25.000 kr.-Der er 3 forskellige liv- og uanvendelighedsforsikringer. Prisen afhænger af forsikringsprodukt, race og alder. Safe har bedste dækning. Racing er til trav/galopheste. Breeding er til avlsheste. Racing og Breeding har begrænsede dækninger. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DSP 5 år 185 kr. per måned. Priseksempel: Safe Livs- og Uanvendelighedsforsikring 30.000 kr. DV 5 år 281 kr. per måned.
RabatDer ydes samlerabat, hvis der købes flere forsikringer, se tryg.dk.Samlerabat ved 5 eller flere heste. Rabat ved medlemskab af Fjordhesteforeningen og Frederiksborg Hesteavlsforening.5-15% til Pluskunder.10% ved medlemsskab af Rideklub under DRF, DSP, DI, Hestens Værn eller Dyreværnet. Samlerabat ved flere heste.Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere forsikringer, se Tryg.dk.Samlerabat ved flere forsikringer.Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.10% killingerabat hvis katten er under 16 uger. 10% rabat ved flere end 4 katte, hunde eller heste. 10% rabat ved medlemskab af Kattens værn.20% killingerabat, hvis forsikring tegnes før katten fylder 4 mdr. Rabat ved medlemskab af bl.a. Jyrak, Darak, Racekatten og Dyreværnet.Rabatter til opdrættere under Felis Danica. Samlerabat ved flere katte.Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.Samlerabat ved flere dyr, enten smådyr eller fugle (kan ikke kombineres på tværs). Rabat ved medlemskab af Dyreværnet.Tryghedspakkerabat (Samlerabat) ved køb af flere forsikringer, se Tryg.dk. 10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet i prisen ovenfor).Samlerabat ved flere forsikringer.10% på Hundeansvar ved gennemført lydighedstræning (er inkluderet i prisen ovenfor).15% fordelsrabat når man er If fordelskunde. Der ydes samtidig rabat til samarbejdspartnere.Visse tilvalgsdækninger gratis for medlemmer af Dyrenes Beskyttelse.Der kan opnås rabat som totalkunde ved ETU. Der gives også rabat, hvis man er medlem i en af vores samarbejdsklubber, herunder DRK og DDH, samt hvis man har sundhedspakke ved en af vores samarbejdende dyrlæger. Se dem på vores hjemmeside eller kontakt os.20% juniorrabat hvis hunden er under 16 uger. 15% hvis hunden er mellem 17 uger og 1 år. 10% rabat ved mere end fire hunde, katte eller heste.Mulighed for op til 15% samlerabat eller særlig medlemsrabat fx Djøf- og Ældre Sagen-rabat. Se mere på www.codan.dk/rabat.5-15% rabat til Pluskunder.10% ved medlemsskab af DKK, DcH eller Dyreværnet. Rabatter til opdrættere under DKK. Samlerabat ved flere hunde.
KontaktGå til TrygGå til Kongeriget Danmarks HesteforsikringGå til Alm. BrandGå til Agria DyreforsikringGå til TrygGå til TopdanmarkGå til Gjensidige ForsikringGå til ETU ForsikringGå til Dyrekassen DanmarkGå til Agria DyreforsikringGå til ETU ForsikringGå til Agria DyreforsikringGå til TrygGå til TopdanmarkGå til TJM ForsikringGå til If SkadeforsikringGå til Gjensidige ForsikringGå til ETU ForsikringGå til Dyrekassen DanmarkGå til CodanGå til Alm. BrandGå til Agria Dyreforsikring

Sådan finder du den bedste og billigste dyreforsikring

Hvilken dyreforsikring skal du have? Der findes ikke ét svar. Svaret afhænger nemlig af dit individuelle forsikringsbehov. Dyreforsikringer dækker ikke alt, og der kan være store forskelle på dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og priserne varierer tilsvarende. Du bør derfor altid sammenligne dyreforsikringer, før du vælger. På den måde sikrer du, at du finder den forsikring, der dækker dine behov bedst og billigst.

DYRLÆGENS forsikringsoversigt dækker mere end 90 procent af markedet på de dyreforsikringer, der er omfattet af oversigten.

 

Hvorfor dyreforsikring?

Vi ved, at dit kæledyr er dit kæreste eje – og en del af familien. Derfor ved vi også, at du ønsker den bedste behandling, hvis uheldet er ude, og din hund, kat, hest eller dit smådyr bliver syg. I Danmark findes der ingen offentlig sygesikring for dyr. Det er med andre ord dig som ejer, der står for regningen, der hurtigt kan løbe op.

En dyreforsikring er din økonomiske sikring for, at du ikke bliver nødt til at takke nej til den nødvendige behandling, fordi der i situationen ikke er råd.

Forsikringen dækker en betydelig del af dyrlægeregningen, hvis din hund, kat, hest eller dit smådyr bliver syg eller kommer til skade. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om uforudsete dyrlægeregninger, eller om du har råd til at betale for den bedste behandling af dit kæreste eje.

 

Videreformidling af forsikringsoversigt

Videreformidling af forsikringsoversigterne må ikke ske uden kreditering af fagmagasinet DYRLÆGEN som ophavsmand. Kreditering kan ske ved bibeholdelse af vandmærke samt skriftlig og/eller digital henvisning til ophavsmand – fagmagasinet DYRLÆGEN eller www.dyrlaegen.nu.

 

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce