vetfaellesskabet_fagmagasinet_dyrlaegen
Vetfællesskabet vil sikre bedre økonomi og trivsel på lokale dyreklinikker

Ny andelsforening vil sikre bedre økonomi og trivsel

Ny andelsforening melder sig på banen i veterinærbranchen. Formålet med Vetfællesskabet F.M.B.A. er at sikre bedre økonomi og trivsel for dyreklinikkerne.

En række dyrlæger er gået sammen om at løfte niveauet på lokale dyreklinikker landet over gennem et nyetableret veterinært fællesskab. Vetfællesskabet F.M.B.A. er med andre ord stiftet og ejet af dyrlæger med en fælles overbevisning om, at ”sammen er vi mere”.

Medejer af Dyrlægehuset Kolding og bestyrelsesmedlem i Vetfællesskabet F.M.B.A. Lizette Sloth fortæller, at formålet med andelsforeningen er at bringe dyreklinikker og medarbejdere til et tættere samarbejde med henblik på at skabe faglig udvikling, større arbejdsglæde og bedre forretning – nu og i fremtiden.

»Vi er hos Vetfællesskabet F.M.B.A. overbeviste om, at en attraktiv fremtid i den danske veterinærbranche skabes i et samspil, hvor vi deler viden og hjælper hinanden til alles fælles bedste,« forklarer Lizette Sloth om fællesskabets vision og tilføjer, at foreningens overskud går til udviklingsprojekter for medlemmerne.

Andelsforeningen er etableret på baggrund af en – for stifterne – bekymrende udvikling på markedet de seneste år. Lizette Sloth har som klinikejer selv erfaret, hvordan medarbejderne på landets dyreklinikker i dag skal løbe betydeligt stærkere, for at omsætte det samme som tidligere blev omsat ved et langt lavere stressniveau.

»Vi har tidligere haft en periode, hvor det var knapt så sjovt at komme på arbejde. Stressniveauet påvirkede både trivslen og økonomien negativt. Det har vi sidenhen arbejdet benhårdt på at få løst ved at have fokus på den generelle trivsel. Det viste sig at være al arbejdet værd. Klinikken har fået et kæmpe løft – også økonomisk,« fortæller Lizette Sloth.

 

Et fællesskab uden for kæderne

Den veterinære branche har de seneste år været præget af grupperinger og kædedannelser. Årsagerne er mange, men klienternes stigende krav til den enkelte dyrlæge og eskalerede forventninger til specialisering har medvirket til, at mange dyreklinikker har været nødsaget til at investere i nye kompetencer, faciliteter og instrumenter. For mange mindre dyreklinikker har disse investeringer kun været mulige ved at indgå i et kædesamarbejde.

Vetfællesskabet F.M.B.A. adskiller sig fra de traditionelle kapitalkæder, idet foreningen ikke har investeringsgevinst for øje. Af vedtægterne fremgår det, at videresalg af andelsfællesskabet ikke er muligt.

Fællesskabet er ligeledes en forening med begrænset ansvar, hvorfor det bygger på et frivillighedsprincip. Foreningens medlemsklinikker er med andre ord ikke tvunget til at benytte fællesskabets opstillede tilbud.

»Vi har en masse lukrative tilbud på hylderne, som dyreklinikkerne frit kan benytte sig af – men der er ingen tvang. Den enkelte klinik kan hive de varer ned fra hylderne, som passer til netop den pågældendes forretning,« forklarer bestyrelsesmedlem Lizette Sloth.

Hun påpeger i samme ombæring, at Vetfællesskabet F.M.B.A. skal ses som et alternativ til de traditionelle kapitalkæder – ikke som en konkurrent.

»Vi ser ikke kapitalkæder og andre veterinære grupperinger som værende konkurrenter, men som mulige samarbejdspartnere. Vi er åbne for at indgå samarbejdsaftaler med alle veterinære interessenter, der ønsker at løfte og forbedre den veterinære branche i Danmark.«

 

Fokus på faglighed og forretningsforståelse

Lizette Sloth og de øvrige stiftere af Vetfællesskabet F.M.B.A. Annette Creutzberg, Christian Kolthoff og Jan Iversen ønsker at forbedre trivslen blandt medarbejderne på de danske dyreklinikker ved at sikre høj faglighed og økonomisk forståelse.

Ifølge Lizette Sloth er virkeligheden på mange dyreklinikker i dag, at økonomien sjældent hænger sammen. Selvom branchen oplever en stigende efterspørgsel på veterinære ydelser, og medarbejderne løber stærkere og stærkere, oplever mange dyreklinikker, at omsætningen ikke stiger i samme takt. Hos Vetfællesskabet F.M.B.A ønsker de derfor at gøre kagen større for alle interessenter.

»Det er paradoksalt, at markedet og efterspørgslen vokser, og alligevel tjener klinikkerne mindre og mindre. Klienterne vil gerne bruge flere penge på deres kæledyr, og alligevel presser klinikkerne hele tiden hinanden ned i pris. Der er hård priskonkurrence derude, og det gør kagen mindre. Vi vil gerne give klinikejerne en bedre forretningsforståelse, så vi i fællesskab kan gøre kagen større,« fortæller Lizette Sloth.

Manglende forretningsforståelse blandt klinikejere er en del af årsagen til den svigtende indtjening. For at forbedre økonomien på landets dyreklinikker tilbyder Vetfællesskabet F.M.B.A. forretningsudvikling, indkøbsfællesskaber og netværksgrupper.

»Vi opretter forskellige netværksgrupper inden for blandt andet forretningsforståelse. Her kan klinikejerne dele deres viden om og erfaringer med forretningsudvikling med hinanden. På den måde løfter vi den generelle forretningsforståelse i branchen til alles fælles bedste,« påpeger Lizette Sloth.

Andelsforeningen tilbyder udover forretningsdelen en række faglige netværksgrupper på tværs af klinikker landet over og faglige kurser til efteruddannelse af dyreklinikkernes medarbejdere.

»Mange dyrlæger og veterinærsygeplejersker er motiveret af faglig udfoldelse og -udvikling. Derfor afholder vi løbende faglige kurser for vores medlemmer. Vi har eksempelvis allerede afholdt et fuldt booket tandkursus med fokus på faglighed, flow og forretning.«

 

Succesfuld forretningsmodel

Der har været stor interesse for og tilslutning til den nyetablerede andelsforening, der på nuværende tidspunkt består af 16 klinikker landet over. Lizette Sloth forventer, at foreningen inden for kort tid rummer mere end 40 medlemsklinikker.

Hun fortæller, at andelsmodellen har oplevet stor succes inden for andre brancher.

»Vi er i tæt dialog med dinTANDLÆGE, der opererer efter samme andelsmodel – bare i tandlægebranchen. De har stor succes med den daglige udvikling, der sker, når klinikkerne imellem udveksler erfaringer, viden og sparrer med hinanden. I samme stil kan vi i Vetfællesskabet F.M.B.A. bruge den erfaring dinTANDLÆGE har gjort sig inden for forretningsmodellen til at videreudvikle og optimere vores egen,« reflekterer Lizette Sloth.

Annonce

Annonce

Annonce