Frederik Meyland-Smith, dyrlæge og formand for VeL.
»VeL bliver en succes, fordi jeg ved, at der er dyrlæger, der efterspørger os og er superglade for, at vi nu findes,« siger Frederik Meyland-Smith, dyrlæge og formand for VeL.

Veterinære ledere har fået deres egen forening

En række dyrlæger har taget initiativ til Veterinær Lederforening, der er en ny faglig organisation under Den Danske Dyrlægeforening.

Den nye faglige organisation Veterinær Lederforening (VeL) blev på Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) generalforsamling i oktober 2023 optaget som søsterorganisation til Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Meningen er, at VeL skal tilbyde målrettede fagforeningstilbud til den voksende skare af dyrlæger, der er ansat i lederstillinger – både inden for det offentlige område, særligt i Fødevarestyrelsen og på universiteterne, samt i industrien og i klinisk praksis.

VeL kom godt fra start, da der var stor interesse og spørge- samt debatlyst på generalforsamlingen, fortæller en af initiativtagerne og nu formand for VeL, Frederik Meyland-Smith.   

»Mere kan man næsten ikke ønske sig som formand for en ny forening. Nogle meldte sig ind på dagen, og mange var nysgerrige på projektet,« siger han.

Baggrunden for stiftelsen af VeL er ifølge Frederik Meyland-Smith, at det opfylder et behov, der har eksisteret i mange år. Han påpeger, at der længe har været dyrlæger ansat i lederstillinger, hvor ledelsen har vægtet tungere i de daglige opgaver end rent veterinært håndværk.

»Vi har i mange år talt om, at der manglede et skræddersyet tilbud til dyrlæger i lederstillinger. Så initiativet er ikke kun taget på grund af kædernes indtog, hvor der bliver færre praksisejere og flere ansatte praksisledere. De er også en del af vores målgruppe, men de udgør bestemt ikke hele paletten,« siger Frederik Meyland-Smith.

Han understreger, at VeL appellerer til alle veterinære ledere, og han fremhæver, at det også kommer til udtryk i sammensætningen af bestyrelsen, der består af ansatte ledere fra vidt forskellige hjørner af branchen.

»VeL er født med den ambition, at DDD som enhedsforening skal kunne tilbyde værdi for alle medlemmer. Alle dyrlæger skal kunne føle sig hjemme, uanset hvor de er i deres arbejdsliv. Forhåbentlig kan vi også få nogle af dem tilbage, som har manglet det her tilbud, og som derfor har søgt andre steder hen,« siger Frederik Meyland-Smith.

           

Rådgivning på medlemshylden

VeL har fra dag ét først og fremmest haft fokus på kerneopgaven, som er den ansættelsesretslige rådgivning og øvrig juridisk hjælp. Det vil sige hjælp til alt, der vedrører medlemmernes forhold til arbejdsgiveren.

Som fagforening har VeL også en ambition om at kunne udbyde en række andre tiltag til medlemmerne. Det kan for eksempel være ledernetværksgrupper, efteruddannelser og kurser inden for ledelse, både faglig ledelse, personaleledelse, det personlige lederskab og andre områder.

»Vi har fra starten slået fast, at vi som bestyrelse ikke kan skabe en ny fagforening alene. Vi har brug for, at vores nye og kommende medlemmer løbende fortæller os, hvad de søger hos en fagforening. Vi drømmer om en forening med aktive medlemmer, der hjælper os med at udbyde præcis det, de har brug for,« siger Frederik Meyland-Smith, der til gengæld lover, at bestyrelsen vil give den fuld gas.       

»Vi er i fuld gang med at øge kendskabet til os, og det gør vi blandt andet via alle de kanaler, vi har i dyrlægeforeningen såsom vores fagblad DVT, nyhedsbreve, sociale medier med videre. Så mange som muligt skal høre om VeL, så alle i målgruppen ved, at vi eksisterer og får lyst til at være med.«

Med hensyn til efteruddannelse og lederkurser findes der mange udbydere, eksempelvis Akademikerne, påpeger Frederik Meyland-Smith.

»Så vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. I nogle sammenhænge vil vi kunne samarbejde med nogle af de eksterne udbydere, men også få tilpasset forløb til vores medlemmer.«

 

VeL kender branchen

VeL kommer aldrig til at være en kæmpestor forening, da antallet af dyrlæger i Danmark trods alt er begrænset.

»Mange andre fagforeninger vil altid være større end os. Derfor skal vi fokusere på det, vi er allerbedst til, nemlig vores branchekendskab. Vi kender vores medlemmer og har indgående kendskab til deres hverdag. Vores håb er, at flere nu både kan få det fagforeningstilbud og de faglige tilbud, de gerne vil have. Jeg har en stor tro på enhedsforeningen, fordi jeg mener, at vi som veterinæruddannede har rigtig meget tilfælles og kan bruge hinanden til meget,« siger Frederik Meyland-Smith og fortsætter:

»Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi har en stærk brancheorganisation. DDD har stor indflydelse med mange ører på Christiansborg – faktisk tror jeg, at vi har større indflydelse, end vores antal berettiger til; man kan sige, at vi bokser over vores vægtklasse. Det er fordi, vi bliver set som en seriøs og dygtig samarbejdspartner både politisk og i forhold til andre interesseorganisationer. For at vi kan blive ved med at fastholde vores indflydelse, skal vi være så mange medlemmer som muligt.«

 

Støtte fra DDD

Et projekt som VeL ville ikke kunne sparkes i gang fra bunden uden støtte fra ADO, DA og hovedforeningen. VeL har fået hjælp fra dyrlægeforeningens sekretariat med de administrative opgaver.

»Bestyrelsen foretager gerne et frivilligt stykke arbejde, fordi vi synes, at det er rigtig vigtigt. Men vi har job ved siden af og har derfor brug for at kunne trække på DDD’s administration. Vi har ikke fra begyndelsen af økonomi til at ansætte medarbejdere, der udelukkende arbejder for os,« siger Frederik Meyland-Smith.    

Bestyrelsen er meget ambitiøs og har budgetteret med, at VeL i løbet af 2024 får 350 medlemmer.

»Vi ved ikke, hvor mange veterinære ledere, der er – det tal findes simpelthen ikke. Men vi tror, at der i hvert fald er 350 og formentlig også flere.«

På generalforsamlingen blev Frederik Meyland-Smith spurgt, om der er et minimumsantal af medlemmer for at drive VeL.

»Det har vi valgt ikke at koncentrere os om. Vi kigger ikke på fiaskokriteriet, men på succeskriteriet. Vi er bevidste om, at der kan være nogle udfordringer, og dem forholder vi os aktivt til. Vi skal naturligvis have økonomien til at løbe rundt, men her i begyndelsen bruger vi kun de penge, vi får fra hovedforeningen. Vi prioriterer virkelig hårdt i vores udgifter og alt, hvad vi bruger af penge, går direkte til kerneopgaven og noget, der giver værdi for medlemmerne.«

Efterhånden som VeL vokser, vil tilbudspaletten blive udvidet. Men det skal ske i takt med forøgelsen af medlemsantallet og indtægterne.

»Typisk får man et mødehonorar eller anden kompensation, når man sidder som politiker i en fagforening, og det har vi som bestyrelse lagt op til, at der ikke bliver noget af hos os til at begynde med. Det er dumme penge at bruge lige nu. På sigt er det klart, at når man lægger så mange timer, som vi gør – og kommer til at gøre i de kommende måneder og år – bliver det nødvendigt, at der er en form for kompensation. Men lige nu er vores fokus, at alt, hvad vi har af ressourcer, skal gå direkte ud til medlemmerne,« understreger Frederik Meyland-Smith.   

I og med VeL vil holde udgiftsniveauet på laveste blus, betyder det også, at bestyrelsen ikke behøver at være voldsomt bekymret, hvis den nye forening ikke når op på det medlemstal, der er sat som målsætning.

 

Et kig i krystalkuglen

Hvis Frederik Meyland-Smith skal prøve at kigge lidt frem i tiden, spår han, at VeL bliver en succes og får en masse medlemmer, der bliver glade for at få et specialiseret ledertilbud.

»Både på det offentlige og private område er overenskomstforhandlingerne i gang, og det vil være forkert at tro, at vi kan nå at blive en stærk spiller allerede i denne runde. Men jeg ser det som en fordel, at der går tre år inden næste runde af overenskomstforhandlingerne, fordi vi så har en rum tid til at blive superdygtige og få etableret en sund fagforening,« siger formanden og fortsætter:  

»VeL bliver en succes, fordi jeg ved, at der er dyrlæger, der efterspørger os og er superglade for, at vi nu findes. Jeg har både før, under og især efter årsmødet talt med rigtig mange, der synes, at det er et spændende projekt og som er rigtig interesserede i at blive en del af VeL.«

Få mere information: www.ddd.dk/vel

Annonce

Annonce

Annonce