ultralydsscanning_draegtig_taeve_fagmagasinet_dyrlaegen
Ultralydsscanning af den drægtige tæve

Ultralydsscanning af den drægtige tæve

Ultralydsscanning har vundet indpas. Scanningerne er et vigtigt redskab i forbindelse med reproduktion, hvor de kan fortælle langt mere end blot drægtig eller ikke drægtig.

Gennem de seneste 20 år har anvendelsen af ultralydsscanninger vundet større og større indpas i den danske dyrlægepraksis. I dag er der efterhånden langt mellem dyreklinikker, der ikke er i besiddelse af en ultralydsscanner. Ultralydsscanningerne bliver i vid udstrækning brugt som diagnostisk hjælpemiddel ved adskillige sygdomme, ligesom den i forbindelse med reproduktion er et uundværligt redskab.

Ultralydsscanninger kan anvendes til langt mere, end blot at konstatere om dyret er drægtigt eller ej. De kan hjælpe dyrlægen med at præcisere fødselstidspunktet og opdage fødselshæmmende misdannelser samt eventuelt tilstedeværelse af døde hvalpe. Denne viden giver dyrlægen mulighed for at forberede sig bedst muligt og derved mindske risikoen for tab af hvalpe under fødsel.

Præovulatorisk ultralydsscanning

Det er muligt at bestemme det optimale parringstidpunkt ved at scanne tævens ovarier. Præovulatoriske ultralydsscanninger kan, udover bestemmelse af ovulationstidpunktet, også fortælle dyrlægen noget om antallet af æg, som tæven potentielt leverer til befrugtning. Ultralydsscanninger op til ovulationstidpunktet kan give et indblik i, hvor mange præovulatoriske follikler, der er tilstede i hvert ovarie, og dermed estimere, hvor mange æg tæven lægger ned.

Ultralydsscanning under drægtigheden

Fosterantal samt fostrenes alder og dermed fødselstidspunkt kan estimeres med en til to døgns nøjagtighed ud fra ultralydsscanninger under drægtigheden. Her er det ligeledes muligt at scanne fostrene for liv og eventuelle misdannelser umiddelbart inden fødslen.

Aldersbestemmelse ved ultralydsscanning

Tab af hundehvalpe i forbindelse med fødsel kan give anledning til store frustrationer hos opdrætterne, da der ikke alene er hundeliv men også økonomiske interesser på spil.

En fødsel er en kritisk begivenhed. Muligheden for at forudsige fødselstidspunktet med en til to døgns nøjagtighed ved hjælp af ultralydsscanning kan være essentiel i forebyggelsen af tab af hvalpe for både opdrætter og dyrlæge.

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at gestationsalderen ikke kan bestemmes ud fra parringstidpunktet, idet tæven reelt kan blive drægtig ved parring i et interval, der strækker sig fra fem dage før ovulation til syv dage efter ovulation.

Der findes fire metoder til bestemmelse af fødselstidspunkt:

 1. Bestemmelse af ovulationstidspunkt
 2. Visualisering af føtale strukturer
 3. Måling af føtale og ekstraføtale strukturer
 4. Evaluation of føtal umbilical flux eller føtal hjertefrekvens.

Metode 1 – Bestemmelse af ovulationstidspunkt

At kende ovulationstidpunktet er et godt udgangspunkt for at kunne estimere fødselstidspunktet. Fødselstidspunktet vil i langt de fleste tilfælde være 63 dage efter ovulation (+/- én dag). Ovulationstidspunktet kan bestemmes ved hjælp af progesteronmålinger og/eller ultralydsscanninger af ovarierne omkring ovulationstidspunktet.

Metode 2 – Visualisering af føtale strukturer

Forskellige anatomiske strukturer hos fostrene kan visualiseres på forskellige tidspunkter i drægtigheden. Dette kan bruges som guideline til aldersbestemmelse af fostrene. Se Tabel 1.

 Metode 3 – Måling af føtale og ekstraføtale strukturer

Måling af føtale og ekstraføtale strukturer kan anvendes til at forudsige fødselstidspunktet yderst præcist. Denne metode er brugbar i tilfælde, hvor ovulationstidpunktet ikke kendes.

 

Fra dag 17-35 efter ovulation:

Måling af fosterblæren: Indre chorionhule (ICC), Ydre uterin diameter (OUD)

Måling af føtal Crown-rump længde (CRL)

 

Efter dag 35 efter ovulation:

Måling af føtal biparietaldiameter (BP)

Måling af føtal bodydiameter (BD)

 

Det mest præcise estimat for fødselstidspunktet fås ved måling af ICC før dag 35 og måling af BP efter dag 35.

Der er udarbejdet specifikke formler for små, medium og store hunderacer, hvor antallet af dage indtil fødslen (DBP) bestemmes. Disse er generelle formler, det kan give et estimat for fødselstidspunktet med en sikkerhed på +/- en til to dage. Der bliver løbende udviklet racespecifikke formler, som kan give et endnu mere præcist estimat.

 

Små racer (op til 10 kg):

ICC in small size bitches: DBP = (mm – 68.68)/1.53

BP in small size bitches: DBP = (mm – 25.11)/0.61

 

Medium og store racer (11-40 kg):

ICC medium size bitches: DBP = (mm – 82.13)/1.8

BP in medium size bitches: DBP = (mm – 29.18)/0.7

 

For gigant hunderacer anvendes formlen for medium hunderacer med en korrektionsfaktor for at øge præcisionen. Gigant hunderacer >40 kg korrigeres med minus én dag.

Antalsbestemmelse ved ultralydsscanning

Antalsbestemmelse af fostre foretages med størst nøjagtighed, når tæven er mellem dag 26 og 35 efter ovulation. Antallet af fostre, som ses på denne scanning, er ikke altid i overensstemmelse med det antal fostre, som fødes. Der er både risiko for at overse fostre ved ultralydsscanning, ligesom der er risiko for at et eller flere fostre kan resorberes undervejs i drægtigheden.

Førfødselsultralydsscanning

Et par dage før forventet fødsel kan det være en fordel at scanne fostrene for misdannelser. Det kan være en stor fordel at vide, om der er fødselshæmmende misdannelser hos hvalpene, såsom anatomiske deformiteter eller vandhvalpe, inden fødslen. I tilfælde hvor der er fødselshæmmende misdannelser hos hvalpene, har dyrlægen mulighed for at planlægge et eventuelt kejsersnit, inden situationen bliver akut.

Dyrlægen kan ved hjælp af ultralydsscanning afgøre, om alle hvalpe er levende, eller om der er gået hvalpe til undervejs i drægtighedsforløbet. Denne viden kan hjælpe dyrlægen med at være på forkant med de spørgsmål, som typisk vil dukke op hos opdrætter ved fødsel af døde hvalpe eller en del færre hvalpe end først estimeret.

Ultralydsscanning under fødsel

I forbindelse med fødsel kan det være en stor hjælp at scanne fostrenes hjertefrekvens, før der eventuelt tages beslutning om fødselshjælp eller kejsersnit.

I forbindelse med fødslen kan måling af den føtale hjertefrekvens (FHR) ved hjælp af doppler være med til at fortælle, hvordan fostrene har det, og hjælpe med til at tage en beslutning om hvorvidt tæven behøver akut fødselshjælp eller ej.

FHP bør normalt under drægtigheden ligge over 220 bpm. En FHR på mellem 180 og 220 indikerer moderat føtal stress. En FHR på under 180 bpm indikerer svær føtal stress. Det er dog normalt, at FHR falder til mellem 160 og 180 bpm op til 24 timer før partum. Ved en FHR på under 100 bpm og ingen tegn på fødsel bør akut kejsersnit foretages.

En anden brugbar parameter er måling af modstand (RI=resistivity index) i umbilicalarterien. Når denne modstand er mindre end 0,7 i alle føtus, vil fødslen gå i gang inden for 12 timer.

3D/4D-scanning

3D/4D-scanning har ligeledes vundet indpas i veterinær praksis. 3D/4D-scanning kan anvendes til mere præcise og detaljerede billede af hvalpenes ansigter eller køn. 3D/4D-scanning i veterinærbranchen er endnu i sin spæde begyndelse, men ligesom de nu anvendes mere og mere udbredt humant, ses der også en stigende trend veterinært.

 • Aissi, A. 2008. Aspects of ultrasonographic diagnostics of pregnancy in bitches depending on the first mating. Veterinary World, 1(10), 293-295.
 • Aissi, A., Alloui, Slimani, C. and Touri, S. 2008. Preliminary study of the early ultrasonic diagnosis of pregnancy and fetal development in the dog. Journal of Animal and Veterinary Advances 7(5), 607-611.
 • Beccaglia, M., Faustini, M., & Luvoni, G. C. (2008). Ultrasonographic study of deep portion of diencephalo- telencephalic vesicle for the determination of gestational age of the canine foetus. Reproduction in Domestic Animals, 43, 367–370.
 • Beccaglia, M., & Luvoni, G. C. (2004). Ultrasonographic study during pregnancy of the growth of an encephalic portion in the canine foetus. Veterinary Research Communications, 28, 161–164.
 • Beccaglia, M., & Luvoni, G. C. (2012). Prediction of parturition in dogs and cats: Accuracy at different gestational ages. Reproduction in Domestic Animals, 47(Suppl 6), 194–196.
 • Bondestam, S., Alitalo, I. and Karkkainen, M. 1983. Real-time ultrasound pregnancy diagnosis in the bitch. Journal of Small Animal Practice, 24, 145–151.
 • England, G. C. W., Allen, W. E., & Porter, D. J. (1990). Studies on canine pregnancy using B- mode ultrasound: Development of the conceptus and determination of gestational age. Journal of Small Animal Practice, 31, 324–329.
 • Giannico, A. T., Gil, E. M., Garcia, D. A., & Froes, T. R. (2015). The use of Doppler evaluation of the canine umbilical artery in prediction of delivery time and fetal distress. Animal Reproduction Science, 154, 105–112.
 • Gil, E. M., Garcia, D. A., Giannico, A. T., & Froes, T. R. (2014). Canine fetal heart rate: Do accelerations or decelerations predict the parturition day in bitches? Theriogenology, 82, 933–941.
 • Gil, E. M., Garcia, D. A., & Froes, T. R. (2015a). In utero development of the fetal intestine: Sonographic evaluation and correlation with gestational age and fetal maturity in dogs. Theriogenology, 84, 875–879.
 • Gil, E.M.U., Garcia, D.A.A., Giannico, A.T. and Froes, T.R. (2015b). Use of B-mode ultrasonography for fetal sex determination in dogs. Theriogenology, 84, 875–879.
 • Kutzler, M. A., Yeager, A. E., Mohammed, H. O., & Meyers-Wallen V. N. (2003). Accuracy of canine parturition date prediction using fetal measurements obtained by ultrasonography. Theriogenology, 60, 1309–1317.
 • Lenard, Z.M., Hopper, B.J., Lester, N.V., Richardson, J.L. and Robertson, I.D. (2007). Accuracy of prediction of canine litter size and gestational age with ultrasound. Australian Veterinary Journal, 85(6), 222-225.
 • Lopate, C. (2008). Estimation of gestational age and assessment of  canine fetal maturation using radiology and ultrasonography: A review. Theriogenology, 70, 397–402.
 • Luvoni, G. C., & Beccaglia, M. (2006). The prediction of parturition date in canine pregnancy. Reproduction in Domestic Animals, 41, 27–32.
 • Luvoni, G. C., & Grioni, A. (2000). Determination of gestational age in medium and small size bitches using ultrasonographic fetal measurements. Journal of Small Animal Practice, 41, 292–294.
 • Michel, E., Spörri, M., Ohlerth, S., & Reichler, I. (2011). Prediction of parturition date in the bitch and queen. Reproduction in Domestic Animals, 46, 926–932.
 • Shille, V.M. and Gontarek, J. (1985). The use of ultrasound for pregnancy diagnosis in the bitch. Journal of the American Veterinary Medical Association, 187, 1021–1025.
 • Socha, P., Janowski, T., & Bancerz-Kisiel, A. (2015). Ultrasonographic fetometry formulas of inner chorionic cavity diameter and biparietal diameter for medium- sized dogs can be used in giant breeds. Theriogenology, 84, 779–783.
 • Yeager, A.E., Mohammed, H.O., Meyers-Wallen, V., Vannerson, L. and Concannon, P.W. (1992). Ultrasonographic appearance of the uterus, placenta, fetus, and fetal membranes throughout accurately timed pregnancy in beagles. American Journal of Veterinary Research, 53, 342-351.
 • Zone, M.A. and Wanke, M.M. 2001. Diagnosis of canine fetal health by ultrasonography. Journal of Reproduction and Fertility, 57, 215-219.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce