Dyrlægen

Status på kræftbehandling af familiedyr i Danmark

Det er ny fem år siden, den første gruppe af danske dyrlæger blev certificerede i onkologi. I mellemtiden er flere af disse uddannet sig til specialdyrlæger i onkologi. For nylig blev alle fem recertificerede. 

I juni måned 2017 år var der travlhed i vores gruppe af onkologicertificerede dyrlæger, vi stod nemlig over for vores recertificering.

De sidste patientcases skulle indberettes til Det Veterinære Cancerregister – 250 styk over de sidste fem år per certificeret dyrlæge for at være eksakt. De øvrige krav for at blive recertificeret skulle dokumenteres og sendes ind til DDD. Deriblandt deltagelse i årlige internationale kongresser relevante for fagområdet og dokumenteret efteruddannelse. Denne recertificering gentages hvert femte år og foretages af DDD.

Den danske gruppe af dyrlæger, der er certificeret i onkologi tæller stadig fem fordelt på dyrehospitaler i København, Odense, Horsens, Århus og Aalborg. To i gruppen har opnået Specialdyrlægestatus og undertegnede er på vej til at få det.

Det Veterinære Cancerregister

Vi er alle fem medlemmer af det danske Selskab for Veterinær Onkologi (SVO), som er et åbent selskab, som alle interesserede kan være medlem af. Desuden har gruppen etableret en hjemmeside www.hundkatcancer.dk, hvor der er en indgang for både dyrlæger og dyreejere.

I 2017 havde vi 10 års jubilæum, og vi har gennem disse 10 år løbende indrapporteret vores onkologiske patienter i Det Veterinære Cancerregister.

Det er frit for alle dyrlæger at registrere onkologiske patienter i dette register. Lige nu er der registreret 5683 hunde, hvoraf 289 er behandlet med kemo. For kattene er det 689, hvoraf 30 har modtaget kemo.

En rundspørge blandt mine 4 onko-kollegaer viser, at vi tilsammen i 2017 har behandlet 54 patienter med cytostatika eller lignende. Derudover kommer der et større antal dyr behandlet på KU.

Hvorfor beskæftige sig med onkologi?

Familiedyrene har høj status i danske familier, og vi har ofte meget stærke bånd til vores dyr. Af det følger naturligt, at vi ønsker at beholde vores kæledyr så længe som muligt. Et ekstra år med hunden eller katten får pludselig stor betydning for deres ejere.

Samtidig ser vi et stigende antal dyreejerne, der er velinformerede angående behandlingsmuligheder.

På Aalborg Dyrehospital oplever jeg ofte, at ejerne allerede har fundet viden på internettet og har en forventning om, at jeg kan rådgive dem og tilbyde behandlinger tilsvarende, hvad vi ser humant.

Det personlige spørgsmål som dyrlæge er da, om jeg vil give dyreejerne den rådgivning. Om jeg vil møde ejerne i deres forventning om behandling af deres dyr på højeste veterinærfaglige niveau. Og hvis ikke jeg vil eller kan, så henvise dyret til en anden dyrlæge som kan.

I rådgivningen skal jeg give information om diagnosen, sygdomsomfanget, prognose og behandlingsmuligheder.

 

Læs hele artiklen her.

Annonce

Annonce

Annonce