Dyrlægen

Smittestopperen har været en succes, men skal udbredes endnu mere

Porcus lancerede sidste år en onlinebaseret smittebeskyttelsesplan med navnet, Smittestopperen. Smittestopperen har været en stor succes, og skal i de kommende år udbredes endnu mere.

Landets største specialiserede svinepraksis, Porcus, lancerede sidste år smittebeskyttelsesplanen, Smittestopperen. Smittestopperen er onlinebaseret og sikrer på en helt ny måde de enkelte bedrifter mod, at der transporteres smitte ind på ejendommen.

Via forskningsbaserede algoritmer, der beregner risikoen ved forskellige handlinger i forhold til smitterisikoen, gives der ud fra en lang række spørgsmål en bedømmelse og karakter af smittebeskyttelsesniveauet.

Det er en løsning, som hele 1.300 ejendomme i 2021 brugte til at få vurderet deres smittebeskyttelse, og det er over forventning ifølge Kristian Havn, svinefagdyrlæge hos Porcus og manden bag idéen til Smittestopperen.

»Det er vi positivt overraskede over, og vi har set en bevægelse blandt svineproducenterne mod, at der er en større forståelse af vigtigheden af at have fokus på et ordentligt forsvar mod smittespredning,« siger han.

Denne bevægelse er ifølge svinefagdyrlægen baseret på to forskellige bevæggrunde. Den ene er ekstern og har ikke noget med Smittestopperen at gøre, mens den anden er en direkte udspringer af den service, Porcus tilbyder med implementeringen af Smittestopperen.

»Det er oplagt, at den øgede trussel fra svinepest i Tyskland helt naturligt har fået mange til at stramme op, men jeg tror også, at den undervisning, der følger med smittestopperen, helt ned på ejendomsniveau, har haft en betydning og øget forståelsen af vigtigheden,« siger Kristian Havn.

Et pædagogisk værktøj

Undervisningen anvendes som et pædagogisk værktøj til på en let og simpel måde at klargøre, hvor stor effekt selv små tiltag kan have på smitteforebyggelse. Mange producenter har tidligere haft en opfattelse af, at det kræver store og økonomisk dyre tiltag, hvis der skal strammes op på smitteforebyggelsen. Det er dog ikke tilfældet, og det forsøger Kristian Havn og hans kolleger at synliggøre, når de kommer på besøg hos landets svineproducenter.

»Via simple og konkrete eksempler gør vi det tydeligt, hvordan hver enkelt åbning af ejendommen er en potentiel hændelse,« siger Kristian Havn og kommer med følgende eksempel på, hvordan det kan tage sig ud i praksis.

»Vi har et ønske om at få gjort det klart, hvordan risikoen nemt og enkelt kan minimeres markant. Det kan være ved et eksempel, hvor producenten én gang om ugen modtager en palle med en vare. Her udgør lastbil og palle en potentiel smittebærer. Hvis producenten i stedet modtager to paller hver anden uge, halveres risikoen. Det er matematisk simpelt, men det er sådanne simple eksempler, der har en pædagogisk god effekt. Det drejer sig om, at producenten indser vigtigheden af at undgå unødvendige hændelser,« siger han.

Undervisning slår myten ihjel

Undervisningen har det hovedformål at gøre det klart og tydeligt, at små og simple tiltag kan have enorm effekt. Det kræver ikke nødvendigvis store omvæltninger men ofte blot en omlægning af vaner. Til dette formål benytter Kristian Havn sig af ganske simple redskaber i sin PowerPoint-præsentation, når han er på besøg hos landets svineproducenter.

»Via ultraviolet lys kan producenterne se, hvor let partikler spreder sig i en besætning, hvis de kommer indenfor i ejendommen. Disse billeder sammenholder jeg med eksempler fra en mønsterbesætning og viser, hvad det er for små tiltag, de har gjort, som har så stor betydning for, at smitten ikke spredes,« siger Kristian Havn.

Svineproducenterne ved alt om, at det er en økonomisk udfordring i millionklassen at få smitte ind i besætningen. De har altså helt naturligt en interesse i at få sikret deres ejendom bedst muligt.

Tiden kan dog være en udfordring, når Kristian Havn og kollegerne kommer med deres budskaber og tilbyder at tage en snak med alle medarbejdere omkring, hvor simpelt det er at minimere risikoen. Det er heller ikke samtlige 1.300 besætninger, som efterfølgende har fuldt op og indført de nødvendige tiltag.

»Er det bare ti eller 20 procent, som tager det alvorligt, er smitterisikoen nedsat med det procentantal,« siger Kristian Havn, som ser ganske positivt på den fremtidige udbredelse af Smittestopperen, da den zoonotiske smittebeskyttelsesplan er bygget ind i redskabet.

»Det er lovpligtigt, at den skal evalueres årligt, så der skal vi forbi de enkelte besætninger og kan i samme omgang evaluere på Smittestopperen. Smittestopperen er samtidigt et fagligt stærkt værktøj med en velfungerende pædagogisk del, så det er ikke lige ved at blive uddateret. Kan vi årligt få ti procent til at rykke på det og øge antallet år for år, er det vejen frem. Der er ikke behov for nye værktøjer, men for at endnu flere bruger det, der er,« siger Kristian Havn.

Annonce

Annonce

Annonce