Dyrlægen
Dorte Andersen: »Det at arbejde med mennesker og deres passion, at lære deres historier at kende – og dermed også deres baggrund og vej til at opbygge det ’livsværk’, som det er for mange – er noget af det, der altid har fascineret mig.«

Lederen Dorte er mennesket Dorte

Dorte Andersen vil gerne føre an med en ledelsesstil, der er præget af autenticitet og tilgængelighed – elementer, som er hjørnesten i hendes tilgang til ledelse som CEO i VetGruppen A/S.

Hvad er succesfuld ledelse?

Spørgsmålet er bredt, men Dorte Andersen har et klart bud:

»Jeg prøver at være meget, som jeg er, og forsøger at sige tingene, som jeg ser dem – på en respektfuld måde.«

Med denne ærlighed og åbenhed håber hun, at hun kan skabe et arbejdsmiljø, hvor den psykologiske tryghed er stor, og hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger.

Som CEO har Dorte Andersen siden januar 2023 stået i spidsen for Danmarks hurtigst voksende og største veterinærgruppe: VetGruppen A/S, der i dag favner godt 600 medarbejdere på små 50 klinikker og hospitaler rundt om i landet.

I en branche, hvor traditioner og den veterinære faglighed vejer tungt, bragte Dorte Andersen som ’udefrakommende’ en frisk vind af fornyelse til VetGruppen, da hun uden et dybere kendskab til den veterinære branche tiltrådte som administrerende direktør.

Til gengæld kom hun med stor erfaring og brede kompetencer i forhold til at skabe samhørighed gennem en fælles retning og kultur i en organisation sammensat af mange mindre virksomheder med vidt forskellige kulturer, forretningsgange og geografiske forskelligheder.

Når et ’livsværk’ skal videreudvikles

Dorte Andersen har en uddannelse i økonomi fra Københavns Universitet – og flere end 15 års erfaring fra ledende stillinger i den humane verden. Virksomhederne har været hos producenter af høreapparater og høreklinikker i Skandinavien, så hun har mange gange før arbejdet i organisationer, der har opkøbt mindre og mellemstore kliniker med det formål at opbygge en større og fagligt stærkere organisation.

»Interessen for at arbejde med køb og salg af virksomheder stammer tilbage fra min tid i Deloitte. Dét at arbejde med mennesker og deres passion, at lære deres historier at kende – og dermed også deres baggrund og vej til at opbygge det ’livsværk’, som det er for mange – er noget af det, der altid har fascineret mig. Man skal være ydmyg for de resultater, de har skabt, og samtidig være med til at skubbe dem videre i et nyt regi med større faglige perspektiver,« siger Dorte Andersen.

Efter tiden som økonomisk rådgiver i Deloitte tog hun hul på karrieren i høreapparatsbranchen hos Oticon, Demant og senest Audika inden brancheskiftet til VetGruppen. Undervejs nåede hun og familien også at tilbringe godt tre år i Australien med fokus på forretningsudvikling og opbygning af et retail-marked.

Med erfaringerne fra virksomhedernes køb af høreklinikker og efterfølgende integration i en fælles gruppe gjorde derfor Dorte Andersen til en oplagt kandidat til rollen som administrerende direktør i VetGruppen. Det er en kompleks opgave at skabe sammenhæng og fælles retning for 50 forskellige klinikker – men også utroligt spændende, ifølge den administrerende direktør.

Autenticitet og tilgængelighed

Dorte Andersen vil gerne føre an med en ledelsesstil, der er præget af autenticitet, tilgængelighed – samt en høj grad af selvstændighed.

Dorte Andersen: »Vi har indgået rigtig mange partnerskaber, men nu bruger vi mest tid på at styrke vores interne linjer. Det er egentlig helt efter planen.«

Hun værdsætter initiativ og opfordrer altid medarbejderne til selv at komme med løsninger, hvilket, hun mener, fremmer en kultur af ansvarlighed. Hun foretrækker en sparringsbaseret tilgang til problemløsning, hvor dialog og samarbejde er afgørende.

»Jeg vil rigtig gerne have input, når der skal træffes beslutninger, og jeg trives rigtig godt, når vi kan diskutere forskellige problemstillinger. Jeg kan rigtig godt lide, når teamet kommer med idéer til løsninger,« siger hun.

Det taler ind i et vigtigt aspekt af hendes ledelsesstil: Hendes villighed til at lytte og overveje andres perspektiver. Selv hvis de adskiller sig fra hendes egne synspunkter.

»Jeg vil gerne have, at medarbejderne føler, at de kan komme til mig og høre min mening. Så får de også min ærlige mening – men det er vigtigt for mig, at de sidste ende at de vælger deres egen vej i at få problemet løst,« forklarer hun og fortsætter:

»Heldigvis lærer og udvikler jeg mig også i dialogerne med teamet. Jeg bliver også hele tiden klogere.«

Med base på VetGruppens kontor i Birkerød står Dorte Andersen i spidsen for en organisation med en stærk, decentral ledelsesstruktur, da ansvaret for den daglige drift af de enkelte klinikker er placeret hos kliniklederne.

I forhold til distanceledelse anerkender hun udfordringerne men ønsker og prøver at være tilgængelig for alle klinikker – uanset geografisk afstand.

»Jeg vil rigtig gerne være tæt på klinikkerne, og alle kan altid ringe direkte til mig,« siger hun.

Dét, mener hun, er særligt vigtigt i en organisation, hvor det går rigtig stærkt, og hvor man ’asfalterer, mens man kører’. Denne fleksible tilgang er afgørende i en branche, der er i rivende udvikling, understreger hun.

VetGruppens rejse: Hvor skal vi hen?

VetGruppen er siden stiftelsen for mindre end fem år siden vokset til små 50 dyreklinikker og -hospitaler. Det seneste år har fokus dog ikke alene været på opkøb; parallelt er der arbejdet på at styrke de interne linjer for at sikre en stærkere og mere sammenhængende organisation.

Den seneste tid har det centrale team hos VetGruppen i stigende grad arbejdet med at skabe en mere samlet teamfølelse inden for VetGruppen.

»Vi har indgået rigtig mange partnerskaber, men nu bruger vi mest tid på at styrke vores interne linjer. Det er egentlig helt efter planen,« forklarer Dorte Andersen og tilføjer:

»Det interne fokus indebærer en dybere forståelse og implementering af processer på tværs af alle VetGruppens klinikker for at skabe en infrastruktur, der i højere grad skal bidrage til at klinikkerne kan fokusere på deres kerneopgave – nemlig at hjælpe vores klienter og deres dyr.«

Dette betyder ikke, at hun ønsker at centralisere i VetGruppen. Det er en del af gruppens DNA, at der er decentral ledelse, og at klinikkerne er lokale og bibeholder deres særegne præg. Men med de stigende krav til den veterinære branche i dag mener VetGruppen, at der er stort potentiale for videndeling og væsentlige fordele i at arbejde tæt sammen i en fælles konstellation.

»Vi vil rigtig gerne kunne vise, at vi – ved at gøre det sammen – kan gøre det bedre,« understreger Dorte Andersen.

Intet opkøbsstop

Tempoet for udvidelserne af partnerskaber er mindre nu, men VetGruppen er altid på udkik efter klinikker, som passer godt ind i fællesskabet.

»Vi arbejder meget med at være strategiske, så vi kan komme derhen, hvor vi gerne vil,« forklarer Dorte Andersen.

Det indebærer en balanceret vurdering af, hvad der tilføjer værdi til hele VetGruppen – både på kort og lang sigt. Blandt de seneste opkøb er nogle af de mest specialiserede hesteklinikker i Danmark, og retningen markerer en vigtig udvidelse fra det traditionelle fokus på smådyr. Skiftet afspejler VetGruppens ambition om også at blive en seriøs aktør på heste-området, bekræfter Dorte Andersen.

At integrere nye klinikker ind i VetGruppen er en proces, der kræver både tid og omhyggelig planlægning. Her kommer Dorte Andersens erfaringer fra sine tidligere job virkelig til sin ret. Hun understreger som det første vigtigheden af kommunikation i onboarding-processen.

»Kommunikation er afgørende, såvel som evnen til at lytte og lære fra de nye klinikker, som ofte bringer friske, gode idéer og ny viden. Vi har altid stor respekt for klinikejerne og det, de har bygget op,« siger hun.

Den respektfulde og åbne tilgang til onboardingen sikrer, at hver ny klinik føler sig værdsat og forstår de forandringer og processer, de vil gennemgå som en del af VetGruppen, håber hun.

»Vi har efterhånden prøvet det rigtig mange gange, men for den enkelte klinik og de medarbejdere, der er der, er det jo første og eneste gang. Det er vigtigt at huske,« siger hun.

Kapitalfondene: Ven eller fjende?

Et væsentligt aspekt af VetGruppens fremgang og udvikling ligger i dens ejerstruktur, som i dag består af lige dele af den danskejede kapitalfond, Axcel, og af VetGruppe-klinikkernes tidligere ejere. Hvor andre finder kapitalfondenes indflydelse problematisk, udtrykker Dorte Andersen en anderledes positiv holdning til ejerstrukturen:

»I og med at mange af kapitalfondene er ejet af pensionskasserne, er det i sidste ende dig og mig, der er aktionærer. På den måde er det også os, som stiller krav til virksomheden – for eksempel i forhold til afkast og ESG (Environmental, Social, and Governance red.).«

Den tankegang kan Dorte Andersen godt lide.

Hun oplever nemlig ikke, at ejernes fokus på finansielle resultater kun handler om profit men også om at drive udviklingen i VetGruppen.

»Vores overskud bruges til at investere i nyt udstyr og nye uddannelsesmuligheder med vores kursuscenter, CampusVet,« siger hun, og understreger værdien af, at de økonomiske ressourcer bliver kanaliseret tilbage til at fremme faglig og teknisk udvikling.

Den geninvestering sikrer, at VetGruppen ikke blot følger med udviklingen – men arbejder innovativt. Og det er en af hendes store visioner: I VetGruppen skal faglighed og innovation gå hånd i hånd.

Desuden lægger hun vægt på, at ejerkredsen også deler og værner om gruppens værdier: Ordentlighed og høj faglighed, og det er vigtigt i forhold til kerneopgaven. I sidste ende handler det nemlig altid om den gode behandling af dyrene i klinikkerne, og det opnår vi kun, hvis vi kan være en attraktiv organisation for vores medarbejdere.

Passionen i VetGruppen

Det har altid haft stor betydning for Dorte Andersen, at hendes arbejde bidrager til et godt formål, og at det er meningsfuldt. Det skaber nemlig engagement.

»Der er en kæmpepassion i vores klinikker, hvor folk virkelig brænder for at hjælpe klienterne og deres dyr. Det giver en god energi, at der er et godt formål med det arbejde, man laver,« siger hun og fremhæver det som en af årsagerne til, at hun trives godt i sin nye branche.

Dorte Andersen betoner også vigtigheden af en uformel omgangstone og evnen til at have det sjovt – selv under pres. Sjov og lethed i arbejdet er afgørende for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere føler sig motiverede og engagerede.

»Uformel omgang og at have det sjovt – mens vi har fuld fart på,« smiler hun.

Balancen mellem professionalisme og en afslappet atmosfære skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og det er vigtigt for hende:

»Der skal være plads til, at man er som man er.«

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce