Dyrlægen

Kunsten at opprioritere læringsforløbet i en travl hverdag

100 elevansvarlige veterinærsygeplejersker og dyrlæger deltog i en række regionale workshops arrangeret af Det Faglige Udvalg og HANSENBERG’s projekt STYRKVSP. Dagene var præget af stort engagement og lysten til at give eleverne det bedste læringsforløb i løbet af deres uddannelse – for at sikre en kontinuerlig læringsprogression og deraf opnåelse af praktikmålene.

 

Af Ditte Hansen.

STYRKVSP afholdt i januar og februar seks regionale workshops, hvor formålet var at give de elevansvarlige en god ballast til at løse opgaven som ansvarlig for elevernes læringsprogression. Ved at fylde deltagernes rygsæk med relevant og vigtig information af praktisk karakter – såsom brugen af Lærepladsen.dk – genereres et større overskud til selve arbejdet med eleverne.

Ud over praktiske informationer var noget af det, deltagerne ønskede at få med fra dagen, guldkorn til en bedre ’on-boarding’ af eleverne, ’køreplan’ til at nå omkring alle deres læringsmål og input til hvordan man lærer dem, at det er okay at begå fejl.

Arbejdet i de seks workshops var med til at belyse, hvor mange forskellige måder, man kan angribe oplærings-opgaven på, idet denne ofte tilpasses de forskellige kompetencer i den enkelte praksis: Nogle steder er det den elevansvarlige, der alene har ansvaret for, at praktikmålene i praktikbogen opnås. Andre steder kan den konkrete oplæring også være uddelt til personalegruppen. Ud over den overordnede elevansvarlige kan desuden kobles en mentor på hver elev som ’go-to’-person.

Faglærerne fortalte de elevansvarlige om elevernes hverdag på skolen, og hvilke muligheder de har for at følge med i denne ude i praksis via for eksempel elevernes læringsplatform Moodle. Her kan eleverne vise undervisningsmaterialet til deres praktiksted – og endda downloade det, så klinikken også kan få gavn af det. På denne måde kan de hurtigt danne sig et overblik over, hvilke fag eleverne netop har gennemgået, så der kan tages hånd om de tilhørende praktikmål i praktikbogen. Herudover gennemgik faglærerne opdateringen af praktikbogen og beskrev brugen af den som et værktøj i praksis.

Deltagerne fik mulighed for at arbejde i mindre grupper med konkrete cases. Dette gav anledning til god debat og inspiration på tværs af praktikstederne. Der var en skøn summen i grupperne ved udvekslingen af de mange idéer, som herefter blev delt i plenum. Deltagerne gav udtryk for, at det er et fælles ansvar at uddanne eleverne bedst muligt – og at udstationeringer kan være et brugbart redskab hertil.

Samtalerne i grupperne gav god grobund for erfa-grupper, som oprettes med hjælp fra projektets samarbejdspartner, MSD Animal Health. Mange af de emner, som deltagerne ønskede sparring omkring, er emner uden en facitliste. Erfa-grupperne har derfor her efterfølgende meget at gribe fat i, så de elevansvarlige sammen kan hjælpe hinanden med at finde gode og effektive løsninger i hverdagen.

Et tema for dagene var ’tid’. Det kan være svært at få oplærings-opgaven prioriteret i en travl hverdag. Men for at de elevansvarlige kan sikre, at klinikkernes kommende personale har de kvaliteter og kompetencer, som branchen hungrer efter, vil opprioritering af oplæringen komme alle til gavn i sidste ende.

På alle workshops var der bred enighed om, at sparringen var guld værd – og også vil være det fremadrettet. Anja Sandstrøm, veterinærsygeplejerske og elevansvarlig, AniCura Københavns Dyrehospital, fortæller, at hun var positivt overrasket over værdien af workshoppen. Hun gik derfra med en bedre forståelse for opbygningen af elevernes uddannelse og for hvem, der bærer hvilket ansvar i forhold til praktikbogen og dennes oplæringsmål. Herudover gav erfaringsudveksling med de andre deltagere gavnlige input til det fortsatte arbejde med eleverne, som jo er branchens kommende kolleger. 

Deltagerne gik altså fra workshoppen med en tungere rygsæk, end de kom med. Projektet STYRKVSP arbejder videre med ønsket om en fælles opsamling, og i forsommeren 2023 kan alle se frem til at få lettilgængelig adgang til informationen i HANSENBERG’s nye web-app Styrkvsp.dk.

Er du elevansvarlig og nysgerrig på, hvordan du kan styrke læringsforløbet – men har haft ikke mulighed for at deltage i en af de afholdte workshops – så tøv ikke med at kontakte Rikke Bæk Bundgaard, MSD Animal Health, på rikke.baek.bundgaard@merck.com eller Kamilla Fyrstman, HANSENBERG, på kfy@hansenberg.dk.

Annonce

Annonce

Annonce