Grundprincipper i udredning af den onkologiske patient - FNA vepithelial, glandulært, væv
Eksempler på FNA fra epithelial/glandulært væv

Grundprincipper i udredning af den onkologiske patient

Onkologi er et voksende fokusområde. Specialdyrlæge Peter Maasbøl Skov giver her en sammenfatning af de principper, der anbefales til en systematisk udredning.

Denne artikel vil sammenfatte principperne i den systematiske udredning af den typiske onkologiske patient, der præsenteres i klinikken med en hævelse. Hovedvægten er lagt på den cytologiske diagnostik, som er en unik diagnostisk undersøgelse, der kan udføres i enhver praksis. Den kræver kun hæmacolor, et mikroskop, objektglas, kanyle og en 5 ml-sprøjte.

specialdyrlæge i onkologi, Peter Maasbøl Skov, AniCura Odense Dyrehospital
Specialdyrlæge i onkologi, Peter Maasbøl Skov, AniCura Odense Dyrehospital

Tre spørgsmål skal besvares
Udredning af den onkologiske patient omfatter blandt andet staging og grading, og i dette forløb skal tre vigtige spørgsmål adresseres:
1. Hvad er det?
2. Hvor er det?
3. Hvor slemt er det?

Med svar på disse tre spørgsmål vil vi man ofte komme frem til en diagnose, og man vil dermed kunne konkludere på, hvilke terapimuligheder der er, og ikke mindst hvilken prognose der er for den pågældende patient.

Hvad kræves der for at kunne besvare disse tre spørgsmål?
En udredning af en onkologisk patient består indledningsvis af en grundig klinisk undersøgelse, en celleprøve fra selve hævelsen, man mistænker for neoplasi – typisk et finnålsaspirat (FNA) og oftest også en blod- og urinprøve. Med disse undersøgelser, vil du ofte kunne få svar på spørgsmål 1: “Hvad er det?”.

Dernæst tages der stilling til, hvilke yderligere undersøgelser der skal foretages. Ud over informationer fra den kliniske undersøgelse med fokus på blandt andet regionale lymfeknuder vil det typisk omfatte billeddiagnostik i form af for eksempel ultralydsscanning, røntgen, kikkertundersøgelse, CT-scanning og/eller MRI. I specielle tilfælde vil man også udtage en knog lemarvsbiopsi, for at vurdere eventuel metastasering hertil.

Disse undersøgelser vil give svar på spørgsmål 2: »Hvor er det (i kroppen)?«.

Endelig vil det ofte komme på tale, at udtage en vævsbiopsi for histopatologi for at få et nøjagtigt kendskab til, hvilken type cancer der er tale om samt ikke mindst, hvor aggressiv den er. Hermed svar på 3. spørgsmål »Hvor slemt er det?«.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce