22.03.2021: Fremtidens rådgivning skal være mere databaseret | DYRLÆGEN
Porcus har udviklet en onlinebaseret smittebeskyttelsesplan, og fremtidens rådgivning kommer til at basere sig på data og eksakt viden.

Fremtidens rådgivning skal være mere databaseret

Porcus har udviklet en ny onlinebaseret smittebeskyttelsesplan med navnet Porcus Smittestopper. Endnu et step i retningen af flere datadrevne værktøjer, som skal danne grundlag for fremtidens rådgivning til de danske svineproducenter.

Porcus, der er landets største specialiserede svinepraksis, har lanceret smittebeskyttelsesplanen med navnet smittestopper. Smittestopper er onlinebaseret og skal på en helt ny måde og på et helt nyt niveau sikre de enkelte bedrifter mod, at der slæbes smitte ind på ejendommen.

For svinebesætninger med en sundhedsrådgivningsaftale gælder de særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen. Det er den plan, som Porcus har valgt at løfte op til et højere og mere tilgængeligt niveau.  Med den nye onlinebaseret løsning bliver nu også besætningens eksterne smittebeskyttelsesniveau evalueret ud fra en lang række af spørgsmål, hvor der gives en bedømmelse grafisk og skriftligt.

»Selve karaktergivningen hviler på forskningsbaserede algoritmer, der beregner risikoen ved handlinger i forhold til smittesikkerheden. Det er en smart måde at omfavne lovgivningskravet til zoonotisk smittebeskyttelse, og samtidigt giver det en mere sikker smittebeskyttelse,« siger Kristian Havn, svinefagdyrlæge hos Porcus og manden bag idéen til Porcus Smittestopper.

 

Datadreven rådgivning

Smittestopper er ikke det første IT-drevne værktøj, Porcus har lanceret, og det er helt sikkert heller ikke det sidste. For selvom Porcus er svinefagdyrlæger, ser man masser af muligheder i de IT-drevne værktøjer, som fremadrettet skal kvalificere rådgivningen endnu mere, og derfor lægger man også en del arbejde i at få udviklet disse værktøjer.

»Vi har en klar ambition om, at vores rådgivning fremadrettet på alle niveauer skal være mere databaseret, så vi i højere grad tager udgangspunkt i hårde data og eksakt viden fremfor formodninger. Det skal ikke forstås som, at vi vil negligere de mange erfaringer, vi har, for dem kan vi i høj grad bruge, når det drejer sig om kliniske observationer, men vores rådgivning indeholder i dag også meget mere end det,« siger Kristian Havn.

De kliniske observationer er helt naturligt stadig en væsentlig del af Porcus arbejde, men en stor del af arbejdet i dag handler også om andet end det, og det er der, de datadrevne værktøjer spiller en helt central rolle.

»Når vi rådgiver i dag, så er det lige så meget på effektivitets parametre og management. Det er strategisk rådgivning i forhold til eksempelvis foderudnyttelse, så det er mere vidtfavnende end udelukkende klinisk rådgivning, og det er i den sammenhæng, at de datedrevne værktøjer er fremtiden for os,« siger Kristian Havn.

 

Big data i pipeline

Smittestopper som netop er blevet lanceret er et konkret værktøj, der er et eksempel på den fremtidige tankegang hos Porcus.

»I tilfældet smittestopper så modtager producenten efter at have svaret på spørgsmålene et certifikat med en QR-kode, som ved scanning henter den fulde analyserapport ned på telefonen. Certifikatet kan så printes ud og hænges i forrummet til stalden eller på kontoret,« siger Kristian Havn.

Som en del af Porcus smittestopper følger der også rådgivning, så der kan rettes op på eventuelle faldgruber. Netop rådgivningen er fokusområdet for et stort udviklingsprojekt, som er i pipeline hos Porcus, og som fremadrettet kan få stor betydning for den rådgivning, der gives.

»Vi har et stort projekt sammen med virksomheden IQinabox omkring big data i pipeline, som vi i de kommende år kommer til at arbejde på at videreudvikle. Her arbejder vi på at finde bl.a. tærskelværdier, udvikle early warning alarmgrænser og bruge kunstig intelligens som rådgivningsværktøj for at kunne yde en endnu bedre og kvalificeret rådgivning. Det tror vi på er fremtiden, og derfor satser vi rigtig meget på at udvikle de her IT-drevne værktøjer,« siger Kristian Havn.

 

Tiltag med store perspektiver

Idéen til Porcus Smittestopper fik Kristian Havn under et arbejdsbesøg i USA, hvor han så, hvordan man i Midtvesten sikrede de store besætninger mod smitte udefra. Han lancerede idéen, og herefter har Porcus sammen med eksterne dataudviklere udarbejdet smittestopper programmet.

»Porcus Smittestopper kan være med til at ændre vores adfærd, og menneskers adfærd har stor betydning for smitterisikoen. Hvis man for eksempel antager, at der på en given produktion rent matematisk set er risiko for smitte hvert fjerde år med den nuværende adfærd, så kan denne risiko ved ændret adfærd reduceres til, at der kun sker re-infektioner hvert 20.-30. år i samme produktion,« siger Kristian Havn.

Det er denne risikoadfærd, som Porcus Smittestopper-analysen kan være med til at pin-pointe.

»Perspektiverne er, at det kan have stor betydning for dyrevelfærden, brugen af medicin og økonomien – ikke bare i den enkelte besætning, men for hele Danmark. Så det er klart, at jo bedre vi bliver til at bruge de datadrevne værktøjer, vi udvikler, jo større impact kan det få for dyrevelfærden og økonomien. Så det er i det lys, vi som svinedyrlæger synes, at det er et område, vi meget gerne vil prioritere. For vi vil gerne rykke svineproduktionen i den rigtige retning, og det er et skridt på vejen,« siger Kristian Havn.

Annonce

Annonce

Annonce