Dyrlægen
Søren Alexandersen er uddannet dyrlæge, men har i hele sin karriere arbejdet med forskning og diagnostik.

Fra Australien til faglig direktør på Statens Serum Institut

Søren Alexandersen er oprindeligt uddannet dyrlæge, og han er ny faglig direktør for det diagnostiske beredskab på Statens Serum Institut (SSI). Her skal han især arbejde med udviklingen og implementering af One Health.

Søren Alexandersen har en lang karriere bag sig. En karriere der blandt andet har budt på jobs i USA, England, Canada og Australien. Efter sammenlagt 22 år med jobs i udlandet, sidst med syv år i Canada og seks år i Australien, er han nu hjemme i Danmark igen, hvor han 1. november 2021 tiltrådte i stillingen som faglig direktør for det diagnostiske beredskab hos SSI.

»Det er en fantastisk udfordring og en unik mulighed. Vi har set, at det veterinære område har stået lidt i stampe de sidste 20 år, så det er en stor mulighed og udfordring i forhold til at få One Health på det samlede humane og veterinære område til at arbejde fuldt sammen og bruge den ekspertise og de metoder, der er på tværs af det humane og veterinære. Det er en væsentlig del af mit job, som jeg virkelig glæder mig til for alvor at komme i gang med,« siger Søren Alexandersen.

Arbejdet med One Health-området har i forvejen fyldt en del i Søren Alexandersens karriere. Først som administrerende direktør for det nationale center for veterinærsygdomme i Canada og efterfølgende som professor på Deakin Universitet i Australien og direktør for Center for smitsomme sygdomme på universitets hospitalet i Geelong, i Staten Victoria i Australien.

Jobbet i Canada var egentlig ikke beskrevet som et job med fokus på One Health, men i Canada har de siden 1999 haft husdyrlaboratoriet og det humane laboratorie i den samme bygning, og på den måde blev One Health en helt naturlig del af jobbet.

»Der var ikke tale om den samme ledelse, og jeg ledte den veterinære del, men vi havde et meget tæt samarbejde med det humane laboratorie,« siger Søren Alexandersen.

Anderledes forholdt det sig med jobbet i Australien. Her var netop One Health en helt essentiel og integreret del af jobbet. Søren Alexandersen omtaler det selv som et job, der minder meget om det, han nu har hos SSI, bare i meget mindre målestok.

»Jeg stod i spidsen for et One Health center, der bestod af et samarbejde mellem det lokale hospital, det lokale universitet og det nationale veterinærlaboratorium, som alle tre lå i den samme by. Et samarbejde mellem tre forskellige partnere, der sammen arbejdede med diagnostik af smitsomme sygdomme hos både mennesker og dyr,« siger han.

 

One Health skal spille sammen

Det er den samme funktion, Søren Alexandersen nu er i spidsen for som faglig direktør for det diagnostiske beredskab hos SSI, blot i en langt større sammenhæng, end det var tilfældet i Australien.

»Jobbet er i bund og grund at være ansvarlig for det, vi kalder det våde område, hvilket dækker over diagnostik af smitsomme sygdomme hos både mennesker og dyr. Det er laboratorie diagnostik på både humanområdet og veterinærområdet,« siger Søren Alexandersen.

Traditionelt har SSI beskæftigede sig med diagnostikken på det humane område, men det veterinære område fylder mere og mere. De to områder skal implementeres og samarbejde optimalt for at minimere risikoen for, at sygdomme smitter fra dyr til mennesker, og det er den nye direktørs største faglige prioritet.

»Min vigtigste opgave er at få One Health til at spille sammen. Vi har snakket om det i mange år, og det har igennem lang tid været helt naturligt for dyrlæger at tænke sådan. Vi er vant til at arbejde med One Health, da vi arbejder med Veterinary Public Health, og mange dyrlæger har for eksempel før i tiden arbejdet med at tjekke blandt andet tuberkulose hos kvæg, og hvordan det kan smitte til mennesker. På den anden side er Human Health selvfølgelig det vigtigste endemål i One Health, og kan vi få succes med at opspore, evaluere og kontrollere eventuel smitte, før det for alvor spreder sig blandt mennesker, som vi jo desværre har set med COVID-19, så står vi meget bedre,« siger Søren Alexandersen.

 

Der skal nedbrydes siloer

One Health lyder meget simpelt på papiret, og Søren Alexandersen mener da også, at vi er kommet et godt stykke vej med at få opbygget et velfungerende One Health system i Danmark, men der er stadig lang vej, før vi er i mål. Der er meget snak omkring det, men nu skal det implementeres i Danmark og rundt omkring i verden, og det drejer sig rigtig meget om ressourcer og mangel på samme.

»Der skal nedbrydes nogle siloer, og det kommer altid ned til ressourcer. Det skal gøres klart, at endemålet er den bedst mulige verden for mennesker. Men for at komme dertil, har vi brug for ressourcer til at kigge nærmere på miljøet hos både husdyr, vilde dyr og kæledyr, så vi har hele kæden. Den største udfordring bliver uden tvivl de manglende ressourcer, for det resulterer i, at forskere koncentrerer sig om de områder, hvor de kan få ressourcer og ikke nødvendigvis de områder, der er allermest vigtige,« siger Søren Alexandersen.

Han er dog positiv i forhold til, hvorvidt tiden er ved at være moden til at få de nødvendige ressourcer og nedbryde de siloer, der adskiller den humane og veterinære sundhed. Vi har tidligere haft blandt andet SARS og MERS, men især den nuværende COVID-19-pandemi, hvor smitte fra dyr til mennesker har haft enorme konsekvenser, kan være den sidste faktor, der gør det muligt for alvor at få fokuseret på og implementeret One Health.

»Hvis vi vil have bedre human sundhed, så bliver vi nødt til at investere lidt længere nede i systemet. Vi skal have finansieringen på plads, og så skal vi have det humane og veterinære til at spille sammen,« siger han.

 

One Health har aldrig været vigtigere

Ifølge den nye faglige direktør for det diagnostiske beredskab hos SSI har begrebet One Health historisk haft en enorm betydning for den humane sundhed. Udryddelsen af kvægtuberkulose og smitsom brucellose er eksempler på, at One Health har haft enorm betydning.

»One Health har altid været meget vigtigt, men det bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker, der lever tæt sammen i store byer og rejser kloden rundt. Når der er mange mennesker og dyr samlet på et lille område, så kan sygdomme selvsagt sprede sig meget hurtigt,« siger Søren Alexandersen.

Det er formentlig også en del af forklaringen på, at verdenssamfundet i dag kæmper med en global pandemi. En situation et velfungerende One Health system formentlig kunne have været med til at forebygge, da dette coronavirus ville være blevet opdaget og håndteret langt tidligere i processen. Ifølge Søren Alexandersen vil vi med garanti opleve nye zoonoser og epidemier igen, og så skal vi være bedre forberedte.

»Vi skal ikke bare acceptere, at det resulterer i en pandemi, for vi har mulighed for at undgå det. Vores laboratoriemetoder bliver bedre og bedre, og vi er i dag i stand til at undersøge meget bredere. Med en ordentlig kapacitet er der mulighed for, at vi langt hurtigere vil kunne finde de allerførste smittetilfælde,« siger han.

 

Forskning og diagnostik

Når smittetilfældene er fundet, skal hele One Health systemet være klar med et velfungerende beredskab, der kan være med til at stoppe og nedbryde smittekæden. Virus skal karakteriseres hurtigt, og der kan indføres tiltag som isolation eller karantæne, men et velfungerende One Health stiller også krav til hurtig behandling og beskyttelse.

»Vi skal have endnu bedre og hurtigere metoder til at udvikle vacciner eller antivirale midler,« siger Søren Alexandersen, der hurtigt efter uddannelsen til dyrlæge fandt ud af, at forskning og diagnostik var det, han fandt interessant, og som skulle danne fundamentet for hans karriere.

Han havde egentlig åbnet sin egen mindre dyrlægeklinik, som han drev sideløbende med, at han skrev sin Ph.d. omkring patologien af en virussygdom hos mink, men under udarbejdelsen af sin Ph.d. og efterfølgende doktordisputats, blev han klar over, at hans karriere skulle omhandle forskning og diagnostik.

»Jeg blev fascineret af, at man via forskning og diagnostik kan være med til at påvirke tingene og måske hjælpe millionvis af dyr,« siger Søren Alexandersen, som efter afslutningen af sin Ph.d. drog til Montana i USA, hvor han arbejdede på et humant National Institutes of Health laboratorie i Rocky Mountains. Her arbejdede han med infektioner hos dyr, men som en model for sygdomme hos mennesker.

»Allerede dengang arbejdede jeg tæt sammen med læger, og jeg har lige siden arbejdet med balancen mellem human sundhed og veterinær sundhed. One Health har altid været essentiel i min karriere, og jeg oplever en stor positivitet i forhold til mulighederne i One Health, så der er virkelig mange muligheder og perspektiver i jobbet som faglig direktør i SSI,« siger Søren Alexandersen. 

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce