Signe Winther er dyrlæge, var indtil for nylig administrerende direktør og har nu taget springet til en tilværelse som selvstændig ledelsesrådgiver og organisationskonsulent.
Signe Winther er dyrlæge, var indtil for nylig administrerende direktør og har nu taget springet til en tilværelse som selvstændig ledelsesrådgiver og organisationskonsulent.

Dyrlæge springer ud som ledelsesrådgiver

Der er skrevet meget om bæredygtig ledelse – men ikke så meget om et ‘væredygtigt’ lederskab, hvor det handler om mening, frem for at være på vej til det næste sted,« siger den nyudsprungne ledelsesrådgiver, Signe Winther.

For enden af en villavej i udkanten af Odense går der en snoet grussti ind i skoven. Så snart man er omgivet af træerne, er man pludselig i en helt anden verden. Efter et stykke vej når man frem til en 90-år gammel hytte, der skal danne rammen om dyrlæge Signe Winthers lederkurser. Og skovens ro betyder noget for den nyudsprungne ledelsesrådgiver, der for nylig har forladt en stilling som administrerende direktør i den skandinaviske afdeling af det internationale, veterinære medicinalfirma Virbac til fordel for en tilværelse som selvstændig.

Netop roen og nærværet, som skoven giver, er vigtig for Signe Winther. At være i naturen skaber rum til refleksion i en travl hverdag, og det er netop sådan et rum, som hun gerne vil skabe som ledelsesrådgiver for sine kommende kursusdeltagere. Her vil hun blandt andet tilbyde kurser samt udviklingsforløb både for teams og på en-til-en-niveau, hvor fokus bliver, hvordan vi kan opnå gode resultater samtidig med, at vi er i balance som hele mennesker. Det førstkommende kursus i oktober har overskriften: ‘Stå stærkt og bevidst i dit lederskab’.

Signe Winther har tidligere arbejdet i praksis hos DyrlægeRingen og ved Højgård Hestehospital. For 15 år siden kom hun til Virbac Danmark A/S, de seneste seks år som administrerende direktør. Signe Winter beskriver det som nogle superspændende år i et fantastisk firma. Selv om hun elskede at være direktør, havde hun også en stigende lyst til at bruge sin energi og passion inden for et felt, hvor hun selv får energi – nemlig ved at arbejde med mennesker. Så hun ville gerne hjælpe flere med at opnå en større selvindsigt og balance i deres lederskab.

Lederkurserne tager udgangspunkt i, at al ledelse begynder med lederen selv. Det vil sige, at man først skal kunne lede sig selv, før man kan lede andre.

»Som direktør har jeg holdt foredrag om ledelse for dyrlæger, hvor jeg kunne mærke en sult og et behov for mere holdbare lederskaber. Vi skal kunne performe og holde i mange år som ledere og have overskud til at kunne tackle hverdagen. Det handler om at skabe en indre balance, og det er jo supersvært og udfordrende – men helt afgørende for at være den bedste version af sig selv som leder,« siger Signe Winther.

Efter Signe Winther sideløbende med direktørstillingen havde taget en MBA, der med hendes egne ord »fyldte den ene hjernehalvdel op med alt det rationelle«, følte hun, at der manglede noget helt essentielt. Derfor tog hun efterfølgende en etårig uddannelse som yogalærer.

»Det gav mig en balance at lære meditation og ro. Men jeg siger ikke, at alle skal dyrke yoga, men at man skal finde sin måde at restituere på – og det kan sagtens være ved at gå tur med hunden, spille golf eller tage på fisketur.«

Det væredygtige lederskab

Signe Winthers valg af en gammel autentisk hytte som ramme for sine lederteamforløb og kurser handler om at få lederne væk fra powerpoints og to-do-lister og i stedet tjekke ind i naturen. Det får nervesystemet til at falde til ro og øger kreativiteten, fremhæver hun. Kursusholdene bliver små, og nærvær og walk and talk i naturen bliver højt prioriteret.

»Som ledere skal vi lære at skynde os langsomt en gang imellem. Det handler ikke om, at vi skal sidde i lotusstilling hele tiden – men afsætte tid til at tjekke ind i os selv eller lige stoppe op. Der er skrevet meget om bæredygtig ledelse, men ikke så meget om et ‘væredygtigt’ lederskab, hvor det handler om mening, frem for at være på vej til det næste sted,« siger hun og fastslår:

»For mange af os er væren noget, som vi skal øve os på at give lige så meget opmærksomhed som gøren. Jeg mener, det er tid til at skrue ned for det overflødige støj og stille skarpt på, hvor du vil gøre en forskel som leder – nu og i fremtiden.«

I vores højteknologiske samfund udsættes vi dagligt for en vedvarende strøm af informationer og valgmuligheder, som konkurrerer om vores opmærksomhed. Dette kan bringe os væk fra os selv, væk fra nuet og fra vores egne dybere ­menneskelige og ledelsesmæssige værdier. Derfor oplever mange ledere et voksende behov for indre ro og stilhed, vurderer Signe Winther.

For hvornår er der egentlig tid til fordybelse og nærvær? Hvornår giver vi os selv lov til bare at være uden hele tiden at skulle være på, være på vej eller være noget bestemt?

»I væredygtige organisationer er der plads til at betragte hele mennesker, så det mærkbare og målbare går hånd i hånd. Der er plads til både ro og power, og vækst af forretningen, såvel som af menneskene. Vi må sætte tempoet ned, ændre prioriteter, afskaffe egodrevne miljøer og flytte blikket fra ydre forventninger til indre ønsker og værdier,« mener hun.

Bygge bro mellem hjerne, hjerte og krop

Signe Winthers mission som ledelsesrådgiver er at bygge bro mellem hjerne, hjerte og krop i lederskabet. Men hun kender selv til, at det kan være vanskeligt at skynde sig langsomt, når man befinder sig midt i hamsterhjulet. For mange ledere er det trygt at knokle, fordi det har vi opøvet en kompetence for. Men man skal huske, at pauser, hvor man for eksempel går en tur på en halv time, ikke er spildtid. Det er ofte her, at de gode idéer kommer. Og de er nødvendige, hvis man vil være en dygtig leder.

Målgruppen for hendes kurser er alle ledere, der er åbne, nysgerrige og har lyst til at udvikle sig.

»Jeg synes, vi som ledere, ud over at få vores talenter mere frem i lyset, også er nødt til at være nysgerrige på vores blinde vinkler, for dem har vi alle, og det er dér, vi virkelig kan lære noget. «

Som leder bliver man forstyrret meget. Så det er en god idé at få afsat tid i kalenderen til refleksion og udvikling. Optimalt set bør det foregå væk fra virksomheden, lyder et af hendes råd.

Signe Winther vil også facilitere lederteamudvikling og en-til en-lederudvikling. Det skal foregå alt efter, hvilket konkret behov lederteamet eller lederen har. Det kan for eksempel handle om, hvordan teamets styrker kan bringes mere i spil. Det kan også være ved at formulere et ledelsesgrundlag – det vil sige, hvilke værdier, man har som leder, motivation med videre.

Planen er at etablere et ledernetværk til januar, hvor kursisterne mødes otte gange i løbet af et år i hytten og samtidig oplever skoven på alle årstider.

»Møderne bliver refleksionsdage, hvor vi går i dybden med en masse spændende ledelsesemner. Det kan være psykologisk tryghed i teamet, det kan være tillid, eller det kan være fremtidens lederskab, beslutningskraft eller lederskab i balance. Jeg kommer også til at holde foredrag ved siden af. Grundlæggende kommer det til at handle meget om, hvordan kan vi performe, vækste og nå resultater. Men i en balance med det menneskelige,« siger Signe Winther.

Den unge generation af medarbejdere

Signe Winther ser en tendens til, at den unge generation ikke ønsker at træde ind i hamsterhjulet på samme måde som deres forældre.

»De fleste unge vil ikke knokle lige så meget, som de ældre generationer, og de gider ikke være en kopi af deres stressede forældre. Så set i det lys, tror jeg, at vi er på rette vej, men det er stadig grænseoverskridende for de dyrlæger, der selv har knoklet, at se, at der kommer nogle unge ind fra højre, der siger, at det vil de altså ikke på samme måde,« siger hun og uddyber:

»De unge vil have øget fleksibilitet, færre vagter og så videre. Så ser nogle dem som forkælede, og det, synes jeg, er misforstået. Man bør lytte til, hvad de siger, og overveje, om der er noget rigtigt i det. Er der noget vi kan forny, forandre, gøre anderledes, så vi alle sammen kan holde bedre? Det er lidt det der med, at hvis jeg har knoklet, skal du også knokle.«

Signe Winther understreger, at det selvfølgelig er helt afgørende, at man har en klinik, der løber rundt og skaber gode resultater. Men derfor kan man godt inddrage de unge og drøfte, hvordan det kan løses, så kunderne, vagter og telefonerne bliver passet, samtidig med at ledere og medarbejdere fungerer som mennesker.

»Jeg synes, at man er nødt til at se langsigtet på sine medarbejdere og investere i dem. Man får meget som leder ved at være åben, men det er klart, at medarbejderne skal have et engagement og vilje til at løse de opgaver, klinikken er sat i verden for. Vi får jo løn for at gå på arbejde,« siger hun og fortsætter:

»Men vi skal skabe rammerne for, at man ikke behøver at knokle sig halvt ihjel for at blive en god leder. Hvis en leder skal have overskud og overblik, skal man være mentalt ovenpå. Så det skal vi skabe nogle bedre rammer for ude i dyrlægeklinikkerne.«

Den Danske Dyrlægeforening har for nylig foretaget nogle undersøgelser om trivsel og stressniveau, så der begynder at komme mere fokus på det. Men fokus er ikke nok, der skal også eksekveres, understreger hun.

Dyrlæger lærer handlekraft

Signe Winther er ikke i tvivl om, at hendes handlekraft – blandt andet til at tage springet som selvstændig – kommer fra hendes tid som praktiserende dyrlæge. Her blev hun kastet ud i opgaverne og kunne for eksempel pludselig stå i en vagt med en fødsel, som krævede øjeblikkelig handling.

»Selv om det er en del år siden, kan jeg sagtens huske, hvordan det var at være dyrlæge. Det var både en meningsfuld, men også en hård hverdag, og derfor har jeg også stor lyst til at hjælpe dyrlægerne med at få en bedre hverdag.«

I hendes nye virke som selvstændig trækker hun på den erfaring, hun har fået via sine forskellige job, og prøver at kombinere sin viden derfra. Som direktør i Virbac arbejdede hun også meget med udvikling og holdt foredrag.

»Som leder har man stor indflydelse på kulturen i virksomheden, så derfor er lederne min hovedmålgruppe.,« siger Signe Winther. 

Om Signe Winther

  • Selvstændig ledelsesrådgiver i Signe Winther ApS 2023-
  • Administrerende direktør i Virbac Danmark 2017-2023
  • Salgs- og marketingchef i Virbac Danmarkc 2013-2017
  • Produktchef i Virbac Danmark 2008-2013
  • Veterinærkonsulent i Ceva 2008
  • Dyrlæge hos Højgård Hestehospital 2006-2008
  • Dyrlæge i DyrlægeRingen 2003-2006

Se mere på www.signewinther.dk

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce