Dyrlægen
Mette Uldahl beskriver selv sit firma som en platform, hvor hun både fungerer som dyrlæge og forsker samt arbejder ind i forskellige organisationer som konsulent.

Den danske stemme med særlig fokus på dyrevelfærd

Mette Uldahl skal varetage danske og nordiske interesser som nyt bestyrelsesmedlem i Federation of Veterinarians of Europe (FVE). En af hendes mærkesager er dyrevelfærd.

To gange om året skal Mette Uldahl som bestyrelsesmedlem i FVE til stormøde, det ene er i Bruxelles, mens det andet er placeret i et af de 39 medlemslande, som repræsenterer mere end 300.000 medlemmer. FVE er en paraplyorganisation for veterinære organisationer i de 39 medlemslande og dækker hele dyrlægespektret – dermed også landbrugsrelevante områder som kvæg, svin og fjerkræ. Foreningen er en vigtig stemme i lovgivningsprocessen i EU-Kommissionen og Europa Parlamentet.

»En del af arbejdet består i at arbejde ind i hele lovgivningsprocessen i EU og i de nationale lovgivninger hos medlemslandene, når der er lovforslag, som på den ene eller anden måde kan påvirke dyrlægebranchen. Vi arbejder løsningsorienteret og på altid at fremme de løsninger, der tilgodeser alle dyrlæger,« siger Mette Uldahl.

Som eksempel på hvad FVE arbejder med, fortæller Mette Uldahl om en stor kampagne mod et europæisk lovforslag, der i stort omfang ville begrænse dyrlægers muligheder for at benytte antibiotika til dyr indenfor EU. Lovforslaget endte med at blive sløjfet igen, efter FVE i et stærkt samarbejde med medlemslandene havde gjort deres synspunkter tydelige.

»FVE fik talt med en lang række parlamentsmedlemmer og forklaret dem, at det ikke var en god måde at gøre det på,« siger Mette Uldahl om processen, der førte til, at lovforslaget blev droppet igen.

FVE kigger ligeledes ind i de problematikker, der præger branchen. Det kan både være problematikker på EU-niveau eller nationale problematikker.

»Det kan være alt fra problemer med at fastholde dyrlæger i praksis eller en general mangel på dyrlæger. Vi angriber det videnskabeligt, og via fakta og evidensbaseret viden laver vi analyser for at finde frem til en forklaring på de problemer, der er. Vi arbejder for dyrlægerne og deres indflydelse,« siger Mette Uldahl.

 

En stærk stemme

Mette Uldahl er til daglig indehaver af Vejle Hestepraksis, hvor hun driver sit eget firma. Et firma, der ikke er en traditionel dyrlægepraksis. Hun beskriver selv sit firma som en platform, hvor hun laver forskning, arbejder ind i organisationer og desuden fungerer som dyrlæge. Hun er blandt andet veterinærkonsulent for Dansk Ride Forbund og har siden 2011 været FEI National Head Veterinarian for Danmark. Hun har ligeledes været formand for den Europæiske Hestedyrlæge Forening, FEEVA, gennem fire år. Hun har med andre ord mange forskellige ridehjelme på, men hun er generelt i sit arbejde drevet af en stor passion for dyrevelfærd, som er helt grundlæggende for alt det arbejde, hun laver.

»Jeg har altid haft en store interesse og passion for dyrevelfærd, og det var nok også derfor, at jeg valgte at læse til dyrlæge. Der er hele tiden en udvikling inden for etik og varetagelse af dyr, og som bestyrelsesmedlem i FVE kan jeg varetage de danske og nordiske interesser og arbejde for, at niveauet inden for dyrevelfærd er højt. Som dansk dyrlæge har jeg en stor stemme – trods vores lands lille størrelse, og generelt kan jeg gennem den danske og nordiske indsats ude i Europa se, at vi har stor indflydelse på udviklingen inden for mange områder,« siger Mette Uldahl.

 

Mange indsatsområder

Arbejdet i FVE er for Mette Uldahls vedkommende på ingen måde begrænset til de to førnævnte stormøder. Hun deltager ligeledes i et månedligt online bestyrelsesmøde og forskellige udvalgsmøder. Hun er blandt andet medlem af FVE Animal Working Group, hvor hun sammen med en fransk og en tysk dyrlæge i øjeblikket arbejder på et etikpapir omkring anskuelse af dyrevelfærd i lovgivning og et andet om re-wilding af dyr i Europa.

»Der er rigtig mange spændende og relevante projekter, jeg kunne engagere mig i. Men når man arbejder i en organisation, så er kunsten at finde de nøgleområder, man vil arbejde med, og sørge for at opnå resultater der,« siger Mette Uldahl, der selv vurderer, at arbejdet i FVE fylder cirka 25 procent af hendes arbejdsliv.

»Jeg er jo også selvstændig, så jeg vil sige, at det fylder så meget, som økonomien kan bære,« siger hun.

Interessen for dyrevelfærd har været der hele tiden, og det samme har interessen for politik og det politiske arbejde måske også været. Mette Uldahl kunne i hvert fald allerede under studietiden som dyrlæge mærke, at hendes tilgang til faget var en smule anderledes end hos de medstuderende.

»Jeg læste til dyrlæge på grund af min store interesse for dyrevelfærd, og jeg kan også godt lide dyrlægearbejdet og det at hjælpe et dyr, men jeg har eksempelvis aldrig haft interesse for kirurgi eller reproduktion – altså specifikke fagområder. Min interesse var lidt et andet sted,« siger hun.

Interessen for det politiske arbejde, mener hun selv, er kommet som en del af et ønske om at ændre på tingenes tilstand og løfte områder og viden til et højere niveau. Denne tilgang til arbejdet ses også i hendes eget firma, hvor hun blandt andet samarbejder med forskellige universiteter omkring forskning.

»Det gør jeg, hvis der mangler udvikling eller det nødvendige vidensniveau til at løfte et område. Jeg tror også, det er derfor, jeg arbejder politisk, da det netop giver mulighed for at påvirke tingene og løfte det niveaumæssigt,« siger hun, samtidig med at hun gør det klart, at hun bestemt ikke opfatter sig selv som politiker.

»Som dyrlæge har jeg interesse for at ændre nogle mønstre på et helt overordnet plan. Jeg er ikke politiker. Jeg vil bare gerne ændre på noget, som jeg synes, der trænger til at blive ændret, og det vil jeg gøre ud fra de rammer og det momentum, der nu engang er,« siger Mette Uldahl.

 

Fokus på diversitet

Ud over den store passion for dyrevelfærd har Mette Uldahl også et mindre område, hun har særlig interesse for, hvilket er telemedicin. Et område, der også fylder en smule i hendes arbejde for FVE.

»Jeg synes, det er interessant, hvordan vi bedst får implementeret alle de nye teknologiske muligheder. Både i forhold til behandling af patienterne på klinikkerne, men også de muligheder, der ligger i fjerndiagnostik og -behandling,« siger Mette Uldahl.

I løbet af perioden som formand for den Europæiske Hestedyrlæge Forening, og nu som bestyrelsesmedlem i FVE, er et tredje interesseområde vokset frem. Her har hun nemlig på første hånd oplevet, hvordan branchen lider af manglende diversitet på forskellige niveauer, hvilket hun har fokus på, når der skal nedsættes arbejdsgrupper og lignende.

»Jeg er, ud over at være klart den yngste i bestyrelsen, også den eneste kvinde. Den manglende diversitet kan generelt godt været et problem i branchen, og der forsøger jeg altid at arbejde hen mod en sikring af størst mulig diversitet i arbejdsgrupper og udvalg. Branchen er, som vi selv laver den, og derfor vil jeg gerne være med til at forme den,« siger Mette Uldahl, der i første omgang er valgt til bestyrelsen i FVE for halvandet år, da hun overtager posten fra en norsk kollega. Derefter skal hun vælges igen. En valgperiode er to år.

»Jeg kan rigtig godt lide arbejdet i FVE, og jeg håber, og regner med, at jeg bliver valgt igen, når denne valgperiode er udløbet,« siger den danske dyrlægestemme på den internationale beslutningsscene.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce