CBCT-scanner giver bedre diagnostik og behandling
»Vi kan blade i millimetertynde skiver igennem hele kraniet og fange de forandringer, der ellers ville havde været svære for os at se på almindelig røntgen,« siger Louise Fangel Juhl.

CBCT-scanner giver bedre diagnostik og behandling

Dyrlægehuset Kolding har investeret i en CBCT-scanner, der giver nye muligheder for diagnostikken, især hvad angår kaniner og gnavere.  

I slutningen af marts fik Dyrlægehuset Kolding en ny CBCT-scanner. Dyrlægerne havde hørt om den i flere år, når de var på efteruddannelse og kongresser i udlandet. Her fremgik, at CBCT-scannerne i stigende grad blev brugt af de eksperter, som Dyrlægehuset Kolding læner sig op ad. CBCT-scanneren blev år for år en større del af læringsmaterialet, når huset var på efteruddannelse.

Samtidig kunne dyrlægerne se, at der vil være nogle store fordele med hensyn til den diagnostik, de kunne få med scanneren, på baggrund af den patientmasse, de havde i huset. Der er mange kaniner og gnavere blandt patienterne, og her var almindelig røntgendiagnostik på især tænderne ikke altid tilfredsstillende, fortæller dyrlæge Louise Fangel Juhl fra Dyrlægehuset Kolding.

»Vi kunne se et kæmpe forbedringspotentiale med CBCT-scanneren. Ved almindelig røntgen får du 2D-billeder, hvor du kan tage nogle projektioner i forskellige vinkler omkring kraniet og tandsættet. Når man bruger CBCT-scanning, tager man mere end 700 røntgenbilleder meget hurtigt, som sammensættes i en 3D-model, som man så kan gå i gang med at blade igennem lag for lag og snit for snit. Softwaren og teknikken betyder, at vi får nogle detaljer, som virkelig forbedrer diagnostikken. Vi får et meget bedre overblik,« siger hun.        

CBCT-scanneren, der har kostet en halv million, gør det muligt at lave nogle flottere diagnostiske modeller og mere detaljerede diagnostiske billeder, fremhæver hun.        

»Vi fanger flere ting hurtigere, end vi ville gøre med traditionel røntgen. Det er især på tænder, kæber, næseregionen, næsehuler og mellemøredelen på de mindre patienter. Så det er en rigtig stor diagnostisk forbedring.«

 

Undersøgelser på et halvt minut

Efter et par dages installation og øvelser var klinikken klar til at tage scanneren i brug 1. april.

»Selv om der nu er gået nogle måneder, er det er stadig nyt for os, fordi det er en helt ny type diagnostisk redskab for os. Det er meget anderledes end at forny udstyr, som man har været vant til at have. Men CBCT-scanneren var nem at komme i gang med – det er let både at foretage optagelser og bruge softwaren,« siger Louise Fangel Juhl.     

De første erfaringer er positive.

»Det betyder ikke, at scanneren stiller diagnoserne for os, men den guider os i de rigtige retninger hurtigere end tidligere. Selve undersøgelsen tager under et halvt minut, fra vi trykker på startknappen, til alle optagelser er lavet, og så bruger computeren et par minutter på at flytte alle billederne over i softwaren, hvor vi kan gå i dybden med det.«

Når dyrlægerne på klinikken tidligere skulle tage tandrøntgen af hele tandsættet på en hund, gik der hurtigt mellem ti og 20 minutter for de meget rutinerede.

»Med CBCT-scanneren er vi heller ikke afhængige af at have den rigtige positionering på vores røntgenoptagelser. Vi oplever tit på dental røntgen, at vi ikke er tilfredse med de optagelser, vi laver, og at de må tages om. Det behøver vi ikke med CBCT-scanneren, fordi vi har får de mange røntgenbilleder på en gang, som man via softwaren kan bladre igennem og vinkle, som man ønsker.«

CBCT-scanneren betyder ikke, at Dyrlægehuset Kolding får mange flere patienter igennem i løbet af en dag. Forskellen til almindelig røntgen består mestendels i bedre undersøgelser af patienterne, hvor det blandt andet er blevet nemmere at undersøge nogle områder, der tidligere var mere svært tilgængelige.

»I hele næsehulen og mellemøret var det svært at skabe en ordentlig billeddiagnostik, men det har rykket sig rigtig meget nu på de mindre patienter. Det er kaniner, marsvin og andre gnavere, men også mindre hunde og katte,« siger Louise Fangel Juhl.    

 

Store fordele ved kaniner og gnavere

I forhold til røntgenbilleder af kaniner og gnavere er den største fordel, at dyrlægerne med CBCT-scanneren får de mange projektioner, over 700 røntgenbilleder på en gang, mens de for kaninernes vedkommende nogle gange kun ville stå med mellem to og fem optagelser med almindelig røntgen.

»Vi kan se flere detaljer, fordi vi kan gå igennem kraniet som en 3D-model lag for lag. Vi kan blade i millimetertynde skiver igennem hele kraniet og fange de forandringer, der ellers ville havde været svære for os at se på almindelig røntgen.«

Louise Fangel Juhl fortæller, at de bruger CBCT-scanneren meget til kaniner, fordi et af de store sygdomsområder hos kaniner og gnavere er tandproblemer, for eksempel med tandrødderne. Begrænsningen med almindelig tandrøntgen er, at de nogle gange får overlap af højre og venstre sides rodanlæg oveni hinanden. Det kan forvirre og påvirke detaljeringsgraden væsentligt. Med 3D-modellen kan man vinkle, rotere og se snit for snit, så de kommer meget bedre igennem hele tand- og rodanlægget. Det hjælper med at finde tandbylder tidligere i udviklingsstadierne og visualisere tårekanalernes forløb, eksempelvis. Også når det gælder kattes næsehuler, kan de få et langt bedre overblik.

»Det er ikke tidsforbruget, der udgør forskellen, men diagnostikken. Selv om det tager kortere tid at foretage undersøgelsen, bruger vi lang tid på at kigge på billederne efterfølgende og gennemgå dem grundigt. Den tid, vi bruger på at tolke billederne, er det, der batter, fordi vi fanger flere ting. Den tid, vi tidligere brugte på at udføre selve optagelsen, vil vi hellere bruge på at nærstudere undersøgelserne,« siger hun.      

 

Fire frakturer i stedet for to

Louise Fangel Juhl stod med en påkørt kat på en travl vagt og skulle have taget helt almindelige røntgenbilleder af en pote. Hun stod alene med patienten og skulle have taget røntgenbilleder fra mange vinkler for at få visualiseret poten og alle de knogler, der er. Men med CBCT-scanneren fandt hun hurtigt fire frakturer, fremfor de to, hun først havde opdaget på almindelig røntgen. Før Dyrlægehuset Kolding investerede i CBCT-scanneren havde hun ikke tænkt, at det var der, at hun ville få en fordel af at have den i huset.

»For nylig havde jeg en kanin med spisevægring og ikke nogen kliniske symptomer udover et par fortænder, der sad en lille smule skævt. Da jeg foretog CBCT-optagelsen af den, kunne jeg se, at den havde en voldsom fraktur på sin ene kæbegren. Det er jeg ikke sikker på, at jeg havde fanget i første omgang på almindelig røntgen, da frakturen sad godt skjult bag andre knoglestrukturer. Så også her hjalp scanneren mig med at komme i mål med patienten,« fortæller hun.

Louise Fangel Juhl understreger derfor, at CBCT-scanneren øger muligheden for, at patienterne får den rette vurdering og prognose.

»Vi har fået bedre mulighed for at vurdere sandsynligheden for at opnå et godt resultat.«

Dyrlægehuset Kolding anvender CBCT-scanneren fast til alle kaniner og gnavere samt i tilfælde, hvor en lidt mere særlig diagnostik er nødvendig, for eksempel næsehuleproblematikker eller kæbe- og kranietraumer.

»Mange problematikker er skjult i kæberne, så vi er meget afhængige af at få en ordentlig billeddiagnostik i de tilfælde,« siger Louise Fangel Juhl.             

 

Modtager gerne henviste patienter

Det er muligt at henvise patienter til CBCT-scanning i Dyrlægehuset Kolding.

»Vi får allerede en del henvisninger og foretager også mange undersøgelser på vores egne patienter. Vi oplever, at kanin- og gnaverejere er meget dedikerede og gerne vil gå videre med flere diagnostiske undersøgelser end tidligere,« fortæller Louise Fangel Juhl, der er én blandt to dyrlæger i huset, der er ekstra uddannet indenfor kaniner og gnavere.

»Der er ingen tvivl om, at vi bruger CBCT-scanneren mere end forventet – også tidligere i patientforløbene,« fastslår hun.

Annonce

Annonce

Annonce