11.03.2021: Bedre indeklima giver bedre arbejdsmiljø | DYRLÆGEN
Wellisair renser vi en innovativ og banebrydende teknologi luft og overflader for vira og bakterier.

Bedre indeklima giver bedre arbejdsmiljø

Falke Dyreklinik i Næstved har haft stor succes med at installere to små Wellisair apparater. Det har givet et bedre indeklima til glæde for patienter og ansatte.

Falke Dyreklinik i Næstved er en klinik med fire dyrlæger og fem veterinærsygeplejersker. Selve klinikken består af en stueetage og en kælderetage. I kælderen foretager man bedøvelser, diverse operationer, røntgen og det er også her, klinikken har burrum, når patienterne skal indlægges.

Personalet opholder sig typisk i kælderen om formiddagen, og det lyder jo ikke som om, der er noget særligt i dette. Men arbejdsforholdene i kælderen var med tiden blevet dårligere og dårligere, da der var opstået en kraftig kælderlugt, som gjorde personalet uroligt.

»De var selvfølgelig nervøse for, hvorvidt der var skimmelsvamp, og for folk med astma og allergi var der heller ikke behageligt,« siger Susanne Schantz Laursen, der er indehaver af Falke Dyreklinik.

Derfor blev det besluttet, at der skulle gøres noget, og en ekspert i indeklima blev taget med på råd, da man ikke vidste, hvor lugten stammede fra. Det var på denne måde, at Susanne Schantz Laursen blev sat i forbindelse med virksomheden Movair. Movair har udviklet teknologien Wellisair, der via en banebrydende og innovativ teknologi renser luft og overflader for bakterier, vira og lugtgener.

»Vi var indstillet på, at vi skulle have sat et ventilationssystem op i kælderen for at komme af med lugtgenerne og det dårlige indeklima. Det var også det repræsentanten fra Movair, der var ude og vurdere kælderen, anbefalede, men da det var et større projekt, forslog han, at vi kunne prøve et nyt produkt, der lige var kommet på markedet,« fortæller Susanne Schantz Laursen, som valgte at sige ja tak, da wellisair kunne leveres inden for en uge og ikke krævede det store installationsarbejde.

»Det er to små apparater på størrelse med et A4-ark og cirka fem centimeter i bredden. De kan stå på gulvet eller hænge på væggen, og de skal blot tilkobles en stikkontakt, så virker de. Der gik ikke mere end to døgn, før kælderlugten var væk,« siger hun.

11.03.2021: Bedre indeklima giver bedre arbejdsmiljø | DYRLÆGEN
Susanne Schantz Laursen er indehaver af Falke Dyreklinik i Næstved, hvor man har fået stor nytte af to nye små apparater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle er tilfredse

Falke Dyreklinik har i dag fået installeret et ventilationssystem, men har alligevel valgt at bibeholde de to små apparater, som blot skal have skiftet filter hver tredje måned, og ved hjælp af en farveskala viser, hvordan luftkvaliteten er, og hvor hårdt systemet arbejder.

»Vi er meget glade for vores Wellisair luftrensere, som vi bruger hver dag, og selvom vi har fået installeret et almindeligt ventilationssystem, så benytter vi stadig Wellisair sammen med vores ventilationsanlæg,« siger Susanne Schantz Laursen.

Hos Falke Dyreklinik var man ellers indstillet på, at brugen af Wellisair skulle være en midlertidig løsning, indtil man havde fået det nye ventilationssystem op at køre, men alle har været supertilfredse med det nye system.

»Personalet er meget tilfredse, og det er dejligt at komme ned til et lokale om morgen, hvor der ikke lugter af kælder, og luften er helt ren. Vi vil helt sikkert beholde dem, da de virker og ikke på nogen måde er til gene. Vi så det som en god her og nu løsning, som så er endt med at blive permanent,« siger Susanne Schantz Laursen.

 

Sådan fungerer Wellisair

  • Wellisair har kort fortalt fire virkningsområder, som er reducering af bakterier, vira og lugtgener, samt en forbedring af luftkvaliteten. Wellisair bruger en innovativ og banebrydende teknologi, der effektivt ved en oxideringsproces genererer og forøger antallet af hydroxyl-radikaler (OH-).
  • Hydroxyl-radikaler (OH-) er det vigtigste naturlige iltningsmiddel i troposfæren. Det er
  • afgørende for at fjerne drivhusgasser som f.eks. kuldioxid og metan.
  • Wellisair bruger en ren og sikker teknologi, som uafbrudt producerer hydroxyl-radikaler (OH·)
  • Systemet fjerner op til 99,9% af patogene mikroorganismer i luften og på overflader (vira og
  • bakterier)
  • Wellisair forbedrer luftkvaliteten ved at reducere flygtige organiske forbindelser (VOC’ere) og
  • fjerne atmosfæriske partikler. Herudover er der yderligere den fordel at lugte
  • elimineres.

 

Bakterier og Vira

Wellisair generer og øger antallet af hydroxylradikaler (OH), som ved iltning ødelægger bakteriers morfologiske struktur og fjerner op til 99,9 procent af vira, bakterier, allergener, mug, skimmelsvampesporer, lugt og flygtige organiske forbindelser (VOC’ere).

Luftkvalitet

Wellisairs iltningsteknologi gør det muligt at ændre strukturen på alle flygtige organiske forbindelser (VOC’ere) til inerte og harmløse gasser eller vandopløselige forbindelser. Den fanger desuden atmosfæriske partikler (PM) i små fugtdråber.

Lugtgener

Et rart indeklima skal dufte godt og være lugtfri. Gennem den iltninsproces, som hydroxylradikalerne (OH) skaber, bliver mange lugte fjernet inde for et par timer.

Annonce

Annonce

Annonce