Dyrlægen
Gennemsyn af tilsendte videooptagelser af træningsprocessen.

Alene hjemme-udfordringer: En online løsningsmodel

I sin adfærdsrådgivningspraksis møder Pernille Blok-Riisom ofte alene hjemme-udfordringer. Under corona-pandemien er adfærdsproblemet eskaleret yderligere. Det har inspireret den garvede adfærdsdyrlæge til en online løsningsmodel – til stor gavn for både hund og ejer.

Alene hjemme-udfordringer har altid udgjort en stor del af den samlede mængde patienter, jeg har i adfærdsrådgivning. Under corona-pandemien er dette adfærdsproblem dog eskaleret voldsomt og udgør for tiden hver anden rådgivning.

Dette skyldes formodentlig, at flere hunde vænnede sig til, at deres ejere pludselig arbejdede hjemmefra, da landet lukkede ned i flere omgange, og dermed altid var til stede. Da det pludselig var muligt at komme fysisk afsted igen, var hundene ikke forberedt på dette skift i hverdagens rutiner.

Ligeledes købte mange hund, og begrebet ”coronahund” opstod. Mange af disse hvalpe lærte aldrig fra starten af deres nye tilværelse at være alene hjemme, hvilket gav udfordringer, da ejerne pludselig skulle fysisk afsted på job igen.

 

Træningsmodellen

Jeg blev i sommeren 2020 inspireret til at strukturere alene hjemme-rådgivningen til udelukkende onlinetræning efter at have hørt en podcast med Malena DeMartini-Price, ligesom jeg læste hendes bog ’Separation Anxiety in Dogs – Next Generation Treatment Protocols and Practices’.

Grundlæggende er træningen struktureret således, at klienten træner 20-30 minutter hver dag – fem ud af ugens syv dage – ud fra et specifikt skema, der er lavet personligt til deres hund ud fra de observationer, jeg gør ved vores første onlinemøde.

Ejeren bliver bedt om at lave daglige notater i en logbog, jeg sender dem efter den indledende samtale. Her noterer de efter hver træningsgang, hvad de og deres hund lavede, inden træningen startede, og hvordan selve træningen forløb. Her skal ejeren notere, hvad hunden gør; ligger den ned, følger den efter dem, og hvilken adfærd de ser hos deres hund, efter træningen er stoppet.

Ejeren sender, alt efter hvilken rådgivningsmodel de vælger, daglige eller ugentlige tilbagemeldinger med videoklip af deres træning sammen med en udfyldt logbog, hvorefter jeg sender en ny plan, de skal træne efter den følgende dag eller uge.

 

Understøttende, angstreducerende behandling

I forbindelse med den adfærdsmodificerende træning, der oftest kombineres med empowerment-øvelser, der opbygger robusthed, vedholdenhed og kreativitet hos hunden, er der somme tider brug for supplering med enten kosttilskud eller regulær angstreducerende medicin.

Langt størstedelen af de klienter, jeg har, har, inden de kontaktede mig, snakket om deres problemer med hundetræneren eller hundeejerne, de møder på gåturene, spurgt i grupper på de sociale medier eller søgt råd andetsteds. Jeg er derfor ofte sidste skridt, inden de overvejer at videreformidle hunden eller vælger euthanasi. Desuden har hundene ofte haft adskillige dårlige erfaringer med at blive efterladt alene hjemme, og ejerens motivation til at udføre krævende træningsforløb er ofte meget lav. En kombination af konkret træning, kosttilskud/medicin, rådgivning og støtte er derfor ofte den løsning, jeg anbefaler.

Jeg har gode erfaringer med mange af de forskellige kosttilskud, der er på markedet, ofte i kombination med medicin. De produkter, jeg anvender hyppigst, er kosttilskuddet Aptus Relax®, da det er nemt at give hundene, ejerne er glade for prisen, og jeg oplever en god effekt med at nedsætte stressniveauet og angsten. Desuden anvender jeg Clomicalm® til de hunde, der udviser en høj og ofte generaliseret grad af angst, eventuelt i kombination med humane produkter, ligesom jeg har også haft god effekt af Sileo® til de hunde, der udviser tegn på angst i det øjeblik, ejeren går hjemmefra, men efterfølgende falder til ro og slapper af.

 

Løsningen findes i detaljen

Den systematiske tilgang til at hjælpe ejerne til at få løst de udfordringer, de oplever hos og med deres hund, er effektiv, og den daglige eller ugentlige mailkorrespondance gør, at ejerens motivation holdes oppe, og det er lettere at rette til i træningen ud fra ejerens optegnelser i logbogen.

Videoovervågning gør det muligt at observere hundens adfærd undervejs i træningsforløbet og sørge for, at træningen ikke forceres mere, end hvad hunden er tryg ved, og der er mulighed for hurtigt at rette til, hvis der opstår komplikationer undervejs i træningen.

Nøglen til at få løst en alene hjemme-udfordring ligger overvejende i at få ejeren motiveret til at udføre træningen, da processen oftere tager måneder end uger. Dette sker gennem en overskuelig struktur i træningen og opmuntrende tilbagemeldinger samt hele tiden at hjælpe ejeren til at holde fokus på at se de små succeser, der opstår undervejs i forløbet.

At kunne give daglige eller ugentlige tilbagemeldinger er en mulighed, der ligger i et onlineforløb. Min erfaring er, at dette fungerer optimalt, da den hyppige kontakt med ejeren er med til at styrke træningsprocessen og dermed øge sandsynligheden for, at hunden bliver tryg ved at være alene hjemme fremover.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce