Gratis webinarer klæder dyrlæger på til kliniksalg

Gratis webinarer klæder dyrlæger på til kliniksalg

Gratis webinarer vil også i 2024 gennemgå salgsprocessen af dyreklinikker fra A til Z.

Tilmeld dig gratis her

Hejm Vilsgaard Advokater har i samarbejde med fagmagasinet Dyrlægen lanceret en række gratis webinarer om, hvordan man bedst griber et salg af dyreklinikker an. Formålet er at hjælpe med at afklare de mange spørgsmål og overvejelser, der er forbundet med salg af klinik.

Onlinekurset, der består af to webinarer af hver to timers varighed, bliver gentaget en gang i hvert kvartal af 2024. Næste kursusgang er i februar, hvor du bliver klædt på til salg af din klinik. Deltagelse er gratis. Alle webinarerne er live, og du kan stille spørgsmål undervejs. Deltagerne kan desuden selv vælge, om de vil være anonyme.

Hos Hejm Vilsgaard Advokater forventer advokat og partner Bo Vilsgaard, at der også i de kommende år vil være et stigende antal dyreklinikker, der skal skifte ejer. Hejm Vilsgaard Advokater har efterhånden været sælgers rådgiver ved salget af en del klinikker til kæderne og har derfor stor erfaring og indsigt i alle elementerne inden for processen.

 

 

 

Desuden har Hejm Vilsgaard Advokater lanceret Dyrlægeadvokaten.dk, der i overbliksform formidler viden om køb og salg af dyreklinikker og giver en række gratis værktøjer til download, der klæder klinikejeren bedre på. Den viden vil man nu også kunne tilegne sig via de gratis webinarer, hvor man dog går i dybden med de forskellige problemstillinger og kan få konkrete svar her og nu.

»På webinarerne kan man blandt andet blive klogere på, hvilke overvejelser, det kan være fornuftigt at gøre sig inden et salg. Det kan være, hvem der skal overtage klinikken, hvilket beløb man kan forvente at få ud af et salg, og hvilken rolle, man som tidligere ejer skal have i fremtiden,« siger Bo Vilsgaard.

I det første webinar-modul kan de dyrlæger, der går i salgstanker, få en række råd til, hvordan man bedst muligt klargør sin klinik til et salg. Det handler om at have en klinik, der er trimmet og godt organiseret, har stabil drift og indtjening, ikke mindst har fagligt dygtige dyrlæger og befinder sig i en god konkurrencesituation.
Selve salgsforløbet bliver også gennemgået på webinarene, herunder overvejelser omkring hvordan et forhandlingsgrundlag fastlægges, hvordan vilkårene for salget udarbejdes, og hvordan en overdragelsesaftale udformes.

Sidst men ikke mindst gennemgås de typiske fejl. Det kan være, at behovet for salgsmodning undervurderes, at rådgivningen ikke er på plads fra starten, og at planlægningen af salget ikke har været rettidigt. Undgår man fejlene, så opnås højest mulig pris og udbytte af handlen, forklarer Bo Vilsgaard.

 

Mange søger rådgivning for sent

Baggrunden for webinar-initiativet fra Hejm Vilsgaard Advokater og fagmagasinet Dyrlægen, der udgives af JJ Kommunikation, er, at nogle dyrlæger ved et salg af deres klinik får væsentligt mindre ud af salget, end de kunne have fået ved at søge rådgivning langt tidligere i forløbet – helst et år eller to før selve salget.

Her har Bo Vilsgaard, sammen med kollegaen advokat Kathrine Smærup, erfaret, at nogle klinikejere først har henvendt sig for at få rådgivning efter, at parterne havde forhandlet diverse vilkår for handlen på plads. Når rådgiverne først kommer så sent ind over salget, at det mest handler om gennemgang af salgsaftalen, er det vanskeligt at få en høj nok salgspris.

»Det har været markant vanskeligere at få ’genoptaget’ forhandlingen med kæderne, når hovedvilkårene har været forhandlet indbyrdes mellem parterne, omend det dog er lykkedes i flere af tilfældene,« siger Bo Vilsgaard.

 

Solgt langt under prisen

Erfaringen viser, at de dyrlæger, der har forhandlet på egen hånd, har solgt deres klinik til en pris, der i nogle tilfælde var langt under, hvad de kunne have fået ud af handlen, hvis de havde søgt specialiseret rådgivning tidligere.

»Det er naturligvis ærgerligt, når formålet med salget i mange tilfælde har været drevet af et ønske om – på mellemlang sigt – at gå på pension med et ordentligt salgsprovenu fra kliniksalget,« siger Bo Vilsgaard.

Han opfordrer derfor dyrlægerne til at søge rådgivning, når de har overvejelser om at sælge eller modtager henvendelser fra potentielle købere.

 

»Rettidig omhu – det er også nøgleordet i dyrlægebranchen, hvis muligheder skal opnås og ikke fortabes,« siger Bo Vilsgaard.

 

»Rettidig omhu – det er også nøgleordet i dyrlægebranchen, hvis muligheder skal opnås og ikke fortabes,« siger Bo Vilsgaard.

Her er de gratis webinarer et godt sted at starte, da de giver svar på en lang række af de spørgsmål, der presser sig på i en situation, hvor et salg overvejes. 

Tilmeld dig gratis nu

Annonce

Annonce

Annonce