Dyrlægen
Malene Meyer ser masser af udfordringer i den danske veterinærbranche, men ser alligevel lyst på fremtiden.

Veterinærbranchen skal opdateres til det 21. århundrede

Malene Meyer, formand for veterinærsygeplejerskernes fagforening, ser masser af problemer i dagens veterinærbranche, men hun ser dog alligevel lyst på fremtiden.

Der var en klar en tendens i den survey, vi her hos Fagmagasinet Dyrlægen gennemførte i slutningen af 2020 blandt de ansatte i veterinærbranchen. Der var en generel oplevelse af travlhed, og især blandt de veterinærsygeplejersker, der besvarede de 15 spørgsmål, oplevede mange en stressende hverdag med for mange opgaver. Det overrasker ikke Malene Meyer, der er formand for veterinærsygeplejerskernes fagforening.

»Veterinærsygeplejersker er fagligt orienteret. De vil arbejde med det, de er gode til, som er pleje og behandling af dyr. De er ikke uddannet til alle de mange opgaver, de oftest ellers bliver sat til at løse ved siden af deres primære opgave,« siger hun, og uddyber, hvad det er for typer af opgaver, hun oplever veterinærsygeplejersker ellers skal håndtere i det daglige.

»Det er jo alt lige fra rengøring, telefonpasning og opdatering af sociale medier, som også havner i deres portefølje,« siger Malene Meyer. Det underbygger også den tendens, vi kunne se i surveyen, hvor mange veterinærsygeplejersker netop pegede på disse typer af opgaver, som opgaver der var med til at tage fokus fra den primære opgave med at passe og pleje patienterne. Set fra Malene Meyers stol, så kan det til tider godt give mening, at veterinærsygeplejerskerne håndterer de sociale medier, da de kender til, hvad der sker på klinikken, og for nogle er det også en opgave, de finder sjov. Hun har dog lidt sværere ved at forstå, hvorfor de to andre typer af opgaver mange steder bliver pålagt hendes medlemmer.

»Hvorfor skal en veterinærsygeplejerske også være telefonpasser? Det er da klart, at det er stressende både at skulle håndtere eksempelvis et dyr, der er i narkose og en telefon, der bliver ved med at ringe, « siger Malene Meyer, der også har svært ved at forstå, hvorfor rengøring nogle steder stadig er en del af de opgaver, veterinærsygeplejerskerne skal udføre.

»Det giver fin mening, at de er med til at rengøre udstyr og instrumenter, men måske mindre mening, at de skal stå for al anden rengøring i klinikken,« siger hun.

Survey

Da 2020 nærmede sig sin afslutning, besluttede vi her på Fagmagasinet Dyrlægen, at vi ville kigge nærmere på, hvad det er for udfordringer, der fylder mest i hverdagen ude i branchen. Derfor udfærdigede vi en survey med 15 spørgsmål omkring alt fra brugen af sociale medier til, hvad man ude på klinikkerne oplever, at der mangler hjælp til.

Resultaterne fra denne survey danner grundlag for en række af interviews med personer fra branchen, som forholder sig til udfordringerne og kommer med deres bud på løsninger. I denne artikel fokuserer vi sammen med Malene Meyer, formand for veterinærsygeplejerskernes fagforening, på de daglige udfordringer veterinærsygeplejersker oplever og på, hvordan den fremtidige arbejdsplads kan forbedres for veterinærsygeplejerskerne.

Fremtidens arbejdsplads

At arbejdsforholdene for mange veterinærsygeplejersker er udfordret oplever man også hos fagforeningen. Det kan være vanskeligt at bibeholde veterinærsygeplejerskerne i branchen, hvilket er med til at understøtte den mangel på arbejdskraft, som i forvejen er et problem.

»Vi oplever, at de skifter branche på grund af løn og arbejdsvilkår, « siger Malene Meyer.

Derfor gør man også meget hos veterinærsygeplejerskernes fagforening for at sikre bedre arbejdsforhold i branchen fremadrettet.

»Vi er blandt andet sammen med ansatte dyrlæger og chefer/ klinikejere en del af Tænketank for Arbejdsglæde i Klinisk praksis (TAK), hvor vi netop er i dialog om, hvordan vi fremadrettet kan udvikle veterinærbranchen til glæde for både dyrlæger, veterinærsygeplejersker og andre ansatte. Tænketanken skal gerne være en aktiv medspiller i, at vi får styr på arbejdsmiljøet og får ført veterinærbranchen ind i det 21. århundrede,« siger Malene Meyer.

Et af problemerne er ifølge Malene Meyer, at der i branchen mangler anerkendelse af veterinærsygeplejerskernes faglige viden. Et andet problem, hun gerne vil have sat fokus på, er brugen af klinikassistenter, som er en gruppe, man også organiserer under veterinærsygeplejerskernes fagforening. Ifølge Malene Meyer vil det give rigtig god mening, at man klart fik defineret, hvad type af opgaver, det forventes en klinikassistent løser.

»Som det er i dag, er det meget diffust, men en oplagt opgave kunne jo være, at de tog sig af telefonen, så veterinærsygeplejerskerne får frigivet tid til det faglige, mens klienterne stadig bliver mødt af en kompetent ansat, når de ringer,« siger Malene Meyer.

 

Ser lyst på fremtiden

På trods af de mange udfordringer veterinærbranchen har, så ser Malene Meyer stadig lyst på fremtiden på branchens vegne. Det skyldes blandt andet førnævnte tænketank, og det fokus hun mærker, der er i branchen, hvor man er bevidst om, at der mangler veterinærsygeplejersker, og at der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet.

»Jeg ser lyst på fremtiden, fordi jeg elsker vores branche, og med fokus på arbejdsmiljø, anerkendelse af at alle ansatte løfter i flok og fokus på effektive forretninger og dermed bedre ledelse, anser jeg vores branche for at være en af de bedste. Når alt kommer til alt, er branchen jo fyldt med gode dedikerede mennesker, som elsker at arbejde med dyr og velfærd, « siger Malene Meyer.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce