Verdenskongres for luftvejsforskere afholdt i Danmark - luftvejsforskere, dronningen
Garderhusarenes Trompeterkorps i gallauniform var med til at festliggøre åbningen af World Equine Airway Symposi – WEAS.

Verdenskongres for luftvejsforskere afholdt i Danmark

I år var Danmark valgt til at være vært for World Equine Airway Symposium (WEAS), der blev afholdt i juli måned. Symposiet afholdes hvert 4. år, og her samles de førende luftvejsforskere fra hele verden for at præsentere den nyeste viden inden for medicinske og kirurgiske luftvejslidelser.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte åbner World Equine Airway Symposium 2017, som foregik I København I juli.
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte åbner World Equine Airway Symposium 2017, som foregik I København I juli.

World Equine Airway Symposium (WEAS) blev denne gang afholdt i København fra 13.-15. juli 2017, og det var med stor glæde, at vi i Danmark var vært for denne begivenhed.

WEAS samler de førende luftvejsforskere fra hele verden, for at præsentere den nyeste viden både i relation til medicinske og kirurgiske luftvejslidelser. Yderligere er det også symposiets formål at samle forskere og praktiserende dyrlæger fra hele verden til udveksling af erfaring og viden. Symposiet giver desuden mulighed for at fremme forskning på tværs af landegrænser.

Der var en fantastisk stor tilslutning til WEAS med omkring 300 deltagere fra 23 forskellige lande. Derudover blev der accepteret mere end 70 abstracts for både orale og poster-præsentationer, hvilket bidrog til et fagligt højt niveau og et interessant program for både forskere og praktiserende dyrlæger.

Royal åbning

Åbningen af WEAS blev forestået af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte og med Garderhusarenes Trompeterkorps i gallauniform. Vejret var fantastisk, så rammerne for et godt arrangement var allerede sat.

Forskningen inden for luftveje hos hest er særdeles vigtigt, idet stort set alle heste i løbet af deres liv får en lidelse, der kan relateres til luftvejene. Dette kan både dreje sig om lidelser i de øvre luftveje som blandt andet ”strubepibning” og i de nedre luftveje, som den ”klassiske hostehest”.

Den sidste lidelse er et stort problem blandt andet i Danmark, da vores heste i stor udstrækning holdes i stalden.

Baggrunden for denne tilstand er stadig ukendt, og derfor sigter behandling primært mod symptombehandling end egentlig helbredelse af hesten. Hvorfor nogle heste udvikler allergi overfor hø, der er helt essentielt i hestens foderplan, er uvidst og derfor genstand for ret intens forskning, blandt andet i Danmark.

Ny viden på WEAS

Der har gennem årene været en rivende udvikling i det endoskopiske udstyr, og igennem de seneste par år har dynamisk endoskopi vundet stort indpas. Når man får nyt udstyr, så er der dog også tendens til overfortolkning af fund, da man pludselig ser noget, som man ikke har kunnet se før.

Et studie viste bandt andet, at den uerfarne dyrlæge har en tendens til at overvurdere fund ved den dynamiske endoskopi. Yderligere kan den uerfarne dyrlæge ofte diagnosticere flere sygdomme. Undersøgelsen konkluderede, at manglende erfaring i at korrelere fund med hestens brug kan føre til forkert behandling. Endvidere er det vigtigt at sammenholde præstationsevne med eventuelle fund i de øvre luftveje, idet ikke alle fund medfører præstationsnedsættelse.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce