Stigende efterspørgsel på døgnmanding hos AniCura Københavns Dyrehospital

Stigende efterspørgsel på døgnbemanding

AniCura Københavns Dyrehospital har lang tradition for døgnåbning. De seneste år har Danmarks ældste dyrehospital oplevet en stigende efterspørgsel – ikke blot på døgnåbning, men døgnbemanding.

AniCura Københavns Dyrehospital er et af Danmarks ældste dyrehospitaler for smådyr. Hospitalet har en lang tradition for døgnåbning, hvor alvorligt syge eller tilskadekomne dyr kan blive tilset døgnet rundt på alle årets 365 dage. Ifølge chefdyrlæge på AniCura Københavns Dyrehospital, Anders Jensen, er der opstået en stor interesse for akutbemanding – både hos dyreklinikkerne og kæledyrsejerne.

»I mange år var vi det eneste sted i Danmark, der havde bemanding på stedet døgnet rundt. Det har længe været veludbredt, at dyreklinikker har en dyrlæge på tilkaldevagt uden for normal åbningstid, men i dag er der flere og flere klinikker, der bevæger sig fra døgnåbning til døgnbemanding. Det er i hvert fald min klare fornemmelse,« fortæller Anders Jensen.

På AniCura Københavns Dyrehospital bliver kæledyrsejere som minimum mødt af én dyrlæge og én veterinærsygeplejer– hver dag, året rundt.

»Vi oplever en stigende efterspørgsel på akutbemanding. Kæledyrsejerne ønsker den ekstra service, som døgnbemanding uden tvivl er. Selvom der er kommet flere klinikker med akutbemanding de seneste år, har vi kun oplevet et meget lille fald i mængden af akutpatienter,« påpeger den erfarne dyrlæge.

 

Kollegahjælp døgnet rundt

I akutmodtagelsen på AniCura Københavns Dyrehospital tager de imod, visiterer, vurderer og stabiliserer alle former for syge dyr og sygdomme.

»Når patienten kommer ind, vurderer den vagthavende dyrlæge graden af akuthed og bedømmer, om vi i situationen har det rette udstyr og personale til at behandle. De fleste gange kan patienten behandles i akutmodtagelsen og umiddelbart herefter sendes hjem igen, og hvor opfølgende kontrol foregår i normal åbningstid hos dyreejerens sædvandelige dyrlæge. Andre gange indlægges patienten til yderligere diagnostik og behandling. I nogle situationer kan vagthavende dyrlæge vælge at søge hjælp ved at kontakte sin kollegaer, og i meget få tilfælde kræver det, at en specialist kaldes ind på Dyrehospitalet for at hjælpe til med supplerende undersøgelser og behandling,« fortæller Anders Jensen.

»Der er en stor lyst til at hjælpe hinanden – også uden for normal åbningstid. Hvis man ikke besidder de rette kompetencer til at behandle en patient i akutmodtagelsen, kan man altid få den nødvendige hjælp hos kolleger. Vi har jo hver især hver vores specialer. Det er meget normalt, at vi ringer til hinanden for at kunne give de bedst mulige svar på klienternes spørgsmål – og ikke mindst for at kunne yde den mest optimale behandling. Vi er alle dedikerede til at hjælpe dyrene og deres ejere bedst muligt, og derfor kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt, at vi også kommer ind på ikke planlagte arbejdsdage,« påpeger Anders Jensen.

I samme ombæring understreger han, at klienterne oftest vil blive mødt at dyrlæger i akutmodtagelsen, med en stor og bred klinisk erfaring. Vi prioriterer håndtering af akut syge patienter meget højt og behandlingen af denne patientgruppe kræver specialviden på lige fod med andre specialer.

»Vi har gjort meget ud af at sammensætte en vagtplan, hvor klienterne bliver mødt af garvede dyrlæger med stor erfaring – også uden for normal åbningstid. Det er uden tvivl en af de ting, vi prioriterer, og som vi vælges på baggrund af. Erfaring spiller en afgørende rolle for klienterne i dag.«

 

Diagnostik er som et puslespil

I dagtimerne fungerer AniCura Københavns Dyrehospital som henvisningspraksis. Her modtager de henvisninger fra mere end 200 klinikker rundt om i landet.

»Vores to hovedspecialer er intern medicin og kirurgi. Vi tilbyder derfor et stort udbud af medicinske og kirurgiske ydelser – herunder avanceret diagnostik og behandling. Hos AniCura Københavns Dyrehospital har vi det rette udstyr til at omfavne specialerne. Vi har tilgang til udstyr og behandlingsmetoder, som tidligere var forbeholdt human-hospitaler, såsom laboratorie, digitalt røntgenudstyr, ultralydsscanner, CT-scanner og iltbur,« fortæller Anders Jensen.

Han påpeger, at man kan komme langt med godt udstyr, men vigtigst af alt er personale, der er trænet i at betjene og få mest muligt ud af udstyret. Derfor gør de en dyd ud af at oplære alle dyrlæger i det nødvendige udstyr.

»Udfordringen ligger oftest i at komme gennem diagnostikken og finde den rette diagnose. Vi kan desværre ikke kigge i glaskuglen. Diverse undersøgelser kan give os forskellige brudstykker af det samlet billede. Det er som et puslespil, der skal stykkes sammen. Jo flere modaliteter man har, jo flere brikker har man til rådighed. Udstyret, og personalet der kan betjene udstyret, er med til at give ét samlet billede.«

Udover intern medicin og kirurgi modtager AniCura Københavns Dyrehospital også mange henvisninger inden for specialerne; øjne, hjerter, hud, tænder, kaniner og andre eksotiske dyr.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce