Dyrlægen

Skal min hund neutraliseres?

Dette er et spørgsmål, vi ofte skal svare på, når vores klienter spørger os til råds. Svaret bør starte med: “Det afhænger af…”.

Der kan være mange forskellige årsager til, at en klient ønsker sin hund neutraliseret. Det kan skyldes et ønske om at ændre på kønsdriften, mindske sygdomsrisici, bekvemmelighed for klienten eller at ændre på hundens adfærd.

Særligt når det kommer til et ønske om at ændre på hundens adfærd, er der ikke et entydigt svar på, hvilken effekt, det vil have fremadrettet.
Adfærdsrelaterede udfordringer løses aldrig alene ved en neutralisation, men kan medvirke til at skabe en ændring, hvis den uønskede adfærd er relateret til niveauet af kønshormon.

Stil de tre spørgsmål – hvorfor, hvornår og hvordan?

Vi bør altid spørge, hvorfor ejeren ønsker sin hund neutraliseret. Ofte kan det være, de tror at en neutralisation vil ændre på de udfordringer, de oplever hos og med deres hund. Særligt ejere til hanhunde, der er reaktive overfor andre hunde, ønsker at få deres hund neutraliseret. Ofte skyldes det normal adfærd, når hanhunden bliver kønsmoden, men i andre tilfælde kan det være relateret til usikkerhed og angst. I situationer, hvor angst er årsagen til den forandrede adfærd hos hanhunden, vil en neutralisation ofte forværre situationen, da studier viser, at mod/boldness er afhængigt af niveauet af testosteron.1

Når vi har klarlagt, hvorvidt en neutralisation er hensigtsmæssig og vil have den ønskede effekt, kan vi afgøre, hvornår den skal gennemføres. Alderen for gennemførslen af en neutralisation afhænger af hvilken effekt, der ønskes. Er det på det adfærdsmæssige plan eller det fysiske? For at opnå fordele eller undgå ulemper, fysisk eller mentalt? Videnskabelige studier viser meget divergerende effekt, alt efter hvilken effekt, der ønskes og hvilken hunderace, der har indgået i studierne. 2

Dernæst er det spørgsmålet om, hvordan en neutralisation skal udføres. I det mindste for hanhundes vedkommende er der en mulighed at lave en kemisk kastration, hvormed det kan afprøves, om der opnås den ønskede effekt, særligt på det mentale plan, inden en eventuel kirurgisk kastration gennemføres. Særligt, hvis der er usikkerhed om, der kunne være en komponent af usikkerhed og angst, der påvirkede adfærden hos hanhunden.

Hvad ved vi?

Når vi opvejer fordele og ulemper, både på det fysiske og mentale plan, for en hund i forhold til neutralisering, bør vi ikke anbefale neutralisering før tidligst, når hunden er fyldt et år, og den er blevet kønsmoden. Dette er gældende for begge køn.

Fokuspunkter fremover

Næste gang en klient spørger dig om, hvorvidt hunden skal neutraliseres, så start med at spørge, hvorfor vedkommende ønsker at få sin hund neutraliseret. Dernæst kan der tages stilling til, hvornår og hvordan dette eventuelt skal gennemføres, så det optimale resultat opnås.

25Kildehenvisninger

1. The Social Behaviour of Neutered Male Dogs Compared to Intact Dogs (Canis lupus familiaris): Video Analyses,
Questionnaires and Case Studies; Carina A. Kaufmann, BSc1,2*; Sarah Forndran, BSc Student2; Chantal Stauber, BSc2,3; Kathrin Woerner, MSc2,4; Udo Gansloßer, Priv. Doz. Dr. Dr. habil.2, Volume 2: Issue 1 Article Ref. #: 1000VMOJ2113.
2. Current perspectives on the optimal age to spay/castrate dogs and cats; Lisa M Howe; Vet Med (Auckl). 
2015; 6: 171–180.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce