Service hund

Dyrs påvirkning af vores mentale sundhed

Nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet vil undersøge, hvordan dyr påvirker os mennesker. På nuværende tidspunkt mangler der videnskabelig dokumentation på området, men det skal projektet råde bod på.

Kan dyr påvirke vores mentale sundhed, og hvordan måler vi det? Mange vil formentligt hævde, at kontakt til dyr har en indlysende positiv effekt på mennesker. Men der mangler dokumentation for, hvad det egentligt er, dyrene gør ved os, og hvordan vi objektivt kan måle det.

Dette vil AU-forskere nu undersøge i et nyt fireårigt projekt kaldet projekt `ANIMAL CONTACT´. Projektet er støttet af TrygFonden.

Mangel på videnskabelig dokumentation

Anvendelsen af terapidyr har efterhånden fået stor bevågenhed, hvilket også afspejles i antallet af undersøgelser om emnet.

»Men på trods af, at et stigende antal studier antyder, at dyreassisteret terapi er et godt behandlingssupplement for adskillige patientgrupper, mangler der solid videnskabelig dokumentation for dyrs positive effekter på mennesker,« fortæller forskningsleder Karen Thodberg fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Derfor er formålet med `ANIMAL CONTACT´ at identificere de helt basale responser hos personer, når de er i kontakt med dyr. Endvidere skal det undersøges hvilke typer af effektmål, der i praksis kan anvendes i forbindelse med terapisessioner.

Terapidyr i vækst

I Danmark er implementeringen af besøgshunde på plejehjem steget markant det sidste årti. Dertil kommer, at brugen af servicehunde til blandt andet krigsveteraner samt hesteassisteret terapi er i vækst.

Brugen af dyr i dyreassisteret terapi og støtte har potentiale til at blive et vigtigt supplement som hjælp til sårbare mennesker, samt i behandlingen af patienter med psykiatriske diagnoser.

»[Gennem projektet] leverer vi både viden og teknikker til at klarlægge, hvilke behandlingselementer der har den største virkning i terapeutisk sammenhæng. Dermed kan vi bidrage til at videreudvikle dyreassisteret terapi, samt andre typer af hjælp fra dyr, på et solidt videnskabeligt grundlag. Dette kan blive til gavn for mange sårbare mennesker og patienter med psykiatriske diagnoser,« påpeger Karen Thodberg.

Artiklen er oprindeligt bragt af Aarhus Universitet.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce