Dyrlægen
Genoptræning er afgørende for at sikre patientens livskvalitet fremadrettet.

Postoperativ rehabiliteringsplan

Et stærkt teamwork på klinikken giver en succesfuld rehabilitering.

Resultatet af en ortopædkirurgisk operation er mest succesfuldt, når den er efterfulgt af et godt rehabiliteringsforløb, der kan få patienten tilbage i sine almindelige bevægemønstre og den muskulatur, som patienten havde før skaden. Et sådan forløb kan være meget intensivt, og kræver at ejer er klar på at bruge både tid, kræfter og penge på det. Som klinik er det derfor vigtigt, at man laver individuelle forløb, der er tilpasset efter både patient og ejers behov, lyder det fra autoriseret fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering Gitte Overgård, der er tidligere product manager hos KRUUSE.

»Både i min tid som rehabiliteringssygeplejerske på et større dyrehospital , og som product manager hos KRUUSE har jeg oplevet, at mange ejere bliver overraskede over, hvor omfattende rehabiliteringsforløbet efter en operation kan være. Det er ikke bare en operation, og så er patienten klar igen. Hvilket også er en af årsagerne til, at KRUUSE har et stort fokus på at udvikle produkter til rehabiliteringsforløb, « fortæller Gitte Overgård og tilføjer:

»Rehabilitering er meget tidskrævende, og der er nogle gange, hvor jeg tror, at ejerne havde valgt anderledes, hvis de havde været klar over omfanget af forløbet. Det er også vigtigt, at ejer bliver oplyst om prisen for rehabiliteringsforløbet og bliver gjort opmærksom på, at de bør undersøge om deres forsikring dækker.«

 

Et godt teamwork mellem veterinærsygeplejerske og den opererende dyrlæge

Allerede inden operationen kan det være en stor fordel at have en veterinærsygeplejerske til grundigt at gennemgå omfanget af rehabiliteringen for ejeren samt forholde sig til patientens race og alder i forhold til aktivering i forløbet. Hvis der derimod primært er fokus på den mekaniske del, kan det resultere i, at ejeren efterfølgende følger rehabiliteringsplanen halvhjertet, eller i værste tilfælde slet ikke lægger vejen forbi rehabilitering.

»Få derfor hurtigt en rehabiliterings-veterinærsygeplejerske med indover. Ortopæderne er rigtig dygtige til at fortælle om selve operationen og den mekaniske del, og derefter kan veterinærsygeplejersken bruge noget af konsultationen til at supplere med information om genoptræningsforløbet. Her kan der også udleveres en brochure om forløbet, som ejer kan læse derhjemme, inden den vigtige beslutning om operation tages.«

»Det vil også være meget lærerigt for veterinærsygeplejersken at høre, hvad dyrlægen siger til ejeren. Jeg ved godt, at tid ikke er det, man har mest af ude på klinikkerne, men jeg tror, at denne investering er godt givet ud. Teamworket mellem den opererende dyrlæge og veterinærsygeplejersken kan være med til at sikre et succesfuldt forløb og en god oplevelse hele vejen igennem, og det gør, at både ejer og patient har lyst til at komme igen,« fortæller Gitte Overgård.

Fagdyrlæge Gert Jarn Pedersen, der en del af den kirurgiske gruppe inden for ortopædi på et større dyrehospital, ser også teamworket som en vigtig del af et succesfuldt forløb:

»Det er min erfaring, at resultatet af en given ortopædisk/neurologisk operation i væsentlig grad baseres på samarbejdet mellem kirurg og rehabiliterings-sygeplejerske. I nogle tilfælde har rehabiliteringen været altafgørende for udfaldet,« fortæller Gert Jarn Pedersen.

 

Sæt jer godt ind i patientens familie

Det er vigtigt at lave en rehabiliteringsplan, der kan lade sig gøre i patientens familie. Det kan for eksempel være, at det drejer sig om en travl familie, der ikke har tid til at lave øvelser tre-fire gange om dagen, selvom veterinærsygeplejersken vurderer, at det er optimalt. Det er derfor vigtigt, at veterinærsygeplejersken har tid til at sætte sig ind i ejerens og patientens forhold.

 

»Det er en god idé at stille ejerne en masse nysgerrige spørgsmål. De forstår godt vigtigheden, når man forklarer dem hvorfor. Det kan være spørgsmål så som, hvordan de bor – har de trapper?Andre dyr? Hvad arbejder de med, og hvad er målet for hunden i fremtiden – er det en jagthund eller en sofahund? Nogle gange tager jeg også deres børn med ind i det, selvfølgelig alt efter modenhed og alder, og så bliver de en del af det og får lov til at gøre det som et familieprojekt. Den her forståelse for ejeren og familien – det at lære personerne at kende – det er bare vanvittigt vigtigt for at få en succeshistorie ud af genoptræningen,« fortæller Gitte Overgård og tilføjer:

»Når rehabiliteringsforløbet er i gang, har jeg til tider bedt ejer om at sende hjemmevideoer til mig løbende. Så kan jeg følge med i, om de udfører opgaverne korrekt, og det motiverer ejeren til at få trænet med patienten. Og hvis noget er, som det ikke skal være, kan jeg fange det i tide og hive fat i en dyrlæge.«

 

God kommunikation er alfa og omega

»Det hænder, at en succesfuld operation er endt med et dårligt resultat, fordi ejer ikke har arbejdet med patienten efterfølgende, som det ellers har været aftalt. Det kan skyldes, at planen er for omfattende i forhold til ejers hverdag, at ejer ikke har haft de nødvendige redskaber til rådighed, eller at kommunikationen mellem ejer og dyrlæge ikke har været god nok,« fortæller Gitte Overgård og fortsætter:

»Det kan også skyldes, at ejer ikke har forstået vigtigheden af, at patienten skal føres i snor i haven. Og så løber den pludselig efter en solsort, og det operative indgreb kan være ødelagt. Det kan risikere at blive set som klinikkens ansvar og ende ud i klager. Det vil blive opfattet som vores ansvar som fagpersoner, hvis tingene ikke forløber, som ejer tror,« slutter Gitte Overgård.

 

Et godt rehabiliteringsforløb giver god ejercompliance

Hos KRUUSE supporterer de løbende i både brugen af produkter, og rådgiver i indretning af klinikker, herunder rehabiliteringslokaler. Her har de erfaret, at et godt rehabiliteringsforløb ikke kun gavner patientens genoptræning, men at det også kan være med til at gøre turen på en klinik til en god oplevelse frem for et sted, som patienten associerer med nålestik og andre smertefulde oplevelser.

»Når hunden starter rehabiliteringsforløbet, hvor der er godbidder, massage, træning, tid sammen med ejeren og så videre, så ender den med at sidde og pive ude i bilen foran klinikken, fordi den vil ind. Og det er en kæmpe fornøjelse – både for os og for ejeren. Det betyder også, at rehabiliteringsforløbet giver utrolig meget ejercompliance. Ejeren får en tilknytning til veterinærsygeplejersken og til klinikken, ligesom hvis ejeren har en hundetræner eller en hundefrisør,« fortæller Gitte Overgård, der netop her til sommer takker af for en god tid hos KRUUSE for at vente tilbage til hverdagen hos en klinik.

»En rehabiliterings-veterinærsygeplejerske er altså guld værd for en klinik. Og det er vigtigt, at veterinærsygeplejersken har tid til at fordybe sig og være med helt fra starten af patientens forløb. Dermed ender man med at have et stærkt teamwork med nogle dygtige fagpersoner, der kan løfte hele forløbet sammen. Og du sender ejer og hund glade hjem og ser dem igen,« understreger Gitte Overgård. 

Annonce

Annonce

Annonce