Dyrlægen
Bert Jan Reezigt har arbejdet med POCUS i mange år og underviser til tider også i Danmark i brugen af POCUS.

POCUS redder liv

Bert Jan Reezigt fra Evidensia dyrehospital i Göteborg har arbejdet med Point-of-Care Ultrasound (POCUS) i 14 år, og han er ikke i tvivl om, at brugen af POCUS vil blive mere og mere udbredt.

En hund løber ud foran en bil og bliver kørt ned. Hunden er ikke død, men den er kommet til skade, hvor slemt er dog svært at vurdere. Er benet brækket, eller er der skader på organer og indre blødninger? Det kan ikke umiddelbart vurderes på selve skadestedet, men det kan det ved brugen af POCUS, der kan give et hurtigt og præcist svar, som kan danne fundamentet for den videre behandling af patienten.

Det ved Bert Jan Reezigt, dyrlæge hos IVC Evidensia, alt om, da han har arbejdet med POCUS siden 2007, og er en del af et nyt europæisk fællesskab for dyrlæger, der arbejder med POCUS. Han har desuden startet en europæisk Facebook-gruppe med navnet ’European Veterinary POCUS Study Group’, der har mere end 1.100 medlemmer i skrivende stund.

»POCUS er med til at redde liv, når der opstår akutte skader og problemer. Det smarte er, at man kan bringe ultralydsscanningen til patienten, fremfor at bringe patienten til scanneren, og på den måde har man langt bedre kontrol over patienten,« siger Bert Jan Reezigt.

 

Hurtigt indblik i vigtige parametre

Teknikken kendes også fra den humane verden, hvor ideen til POCUS udsprang. Her oplevede man, at akutte patienter døde, mens de blev transporteret rundt på hospitalet, da man ikke havde mulighed for at scanne dem, før de kom til de særlige scanningsafdelinger. Her var POCUS løsningen.

Muligheden for at transportere ultralydsscanneren til patienten i stedet for omvendt var med til at redde liv, og det samme er tilfældet i veterinærbranchen. Her er brugerne af POCUS især begejstrede for muligheden for at bruge ultralydsscannere fremfor røntgen i de akutte situationer.

»Med brugen af POCUS kan vi langt hurtigere få et ja eller nej svar på vigtige, binære spørgsmål som eksempelvis, om der er fri luftpassage i brystet eller blødning i bugen. Vi får hurtigt essentiel viden, som kan danne fundamentet for prognosen og den videre behandling af tilstanden,« forklarer Bert Jan Reezigt.

At lave en korrekt og grundig ultralydsscanning udført af specialister kræver en stejl læringskurve, og det er ikke noget yngre og nyuddannede dyrlæger kan udføre. Her er POCUS dog en anden størrelse, som giver andre muligheder for både patienter og dyrlæger.

»POCUS kan udføres med hvilken som helst ultralydsmaskine, men man kan med fordel anvende en enkel maskine, som er transportabel, og som har færre knapper. Hvor de almindelige og store scannere har et væld af knapper og indstillingsmuligheder, så er POCUS langt nemmere at arbejde med. Læringskurven er meget fladere, hvilket gør det langt nemmere for dyrlæger, som arbejder med POCUS at lære maskinen at kende og anvende den i praksis,« siger Bert Jan Reezigt.

Ifølge Bert Jan Reezigt behøver de yngre dyrlæger faktisk ikke meget mere end nogle timers introduktion, før de er i stand til selv at anvende metoden på patienter. Både humant og veterinært er det undersøgt og konkluderet, at en kort introduktion er tilstrækkelig til at kunne udføre pålidelige vurderinger med POCUS.

»Brugen af POCUS er vigtig for akutte patienter, og derfor er det også vigtigt med en flad læringskurve. De er selvfølgelig ikke eksperter efter så kort tid, men de ved, hvad de skal gøre, og hvordan det skal gøres, og netop brugervenligheden er endnu en væsentlig fordel ved brugen af POCUS,« siger han.

 

Kæmpe potentiale

Den store ultralydsmaskines stærke processorer og evne til at skabe et godt ultralydsbillede har fundet vej til POCUS-maskinens mindre indpakning. Udviklingen inden for POCUS-maskiner er gået rigtig stærkt de seneste år, hvilket igen har været med til at øge brugervenligheden yderligere. De er typisk udstyret med en touchscreen og et minimum af forskellige indstillingsmuligheder.

Interessen er ligeledes steget markant, hvilket opbakningen omkring de nye fællesskaber også indikerer. For Bert Jan Reezigt er der heller ingen tvivl om, at brugen af POCUS vil blive endnu mere udbredt i årene fremover.

»Der er så mange fordele ved at bruge POCUS, at jeg ikke kan forestille mig, at det ikke skulle blive mere og mere udbredt i både Sverige, Danmark og resten af Europa. Det kræver næsten ingenting at komme i gang, og udstyret fylder ingenting, hvilket også gør det muligt for de helt små klinikker, Man ser også en klar udvidelse af anvendelsesområder udover til den akutte traumepatient. Nu til dags scanner vi også patienter med diagnoser som åndenød, hjertesvigt og meget andet med POCUS-teknikken,« siger han.

For praksisejere vil det i hans optik ligeledes være en kæmpe gevinst at investere i udstyret og oplære både yngre og ældre dyrlæger i brugen af POCUS. Udstyret kan som nævnt være med til at give hurtige svar, og helt konkret kan det give yngre og uerfarne dyrlæger muligheden for at holde liv i patienter indtil de påkrævede specialister er til stede.

»Hvis man eksempelvis har en yngre dyrlæge, der skal have en nattevagt, har dyrlægen med POCUS, redskaberne til at holde en eventuel akut patient i live til næste dag, hvor specialisterne kan overtage. Det er langt nemmere at viderebringe den nødvendige viden til dyrlægerne, og de skal ikke være nervøse for at bruge udstyret. Det gør det hele mere fleksibelt og let tilgængeligt. At få stillet en diagnose og få viden om, hvad der skal gøres, skaber også en ro hos dyrlægen. Dermed mindskes den arbejdsrelaterede stress hos den behandlende dyrlæge,« siger Bert Jan Reezigt, der i de sidste seks år har brugt en del tid på at undervise i brugen af POCUS. Det har hovedsageligt været i Skandinavien, og i april underviser han i brugen af POCUS for Eickemeyer på et kursus i Vojens. 

Annonce

Annonce

Annonce