Økonomisk klumme – Spredning er redning | Fagmagasinet DYRLÆGEN

Økonomisk klumme: Spredning er redning

Med en tidshorisont på minimum fem-syv år og en spredt aktieportefølje i sunde og veldrevne virksomheder kan man som investor modstå selv de værste kriser.

 

Hverdagen er på vej tilbage i Danmark og resten af verden. En ny hverdag, der ikke bliver helt den samme som før Corona-krisen. Men vi har prøvet det før – ikke en sundhedskrise som COVID 19, men kriser med store udsving i den globale økonomi, uro på de finansielle markeder og flere års påvirkning af den efterfølgende vækst.

Lande og kontinenter er ved at åbne igen efter hele eller delvise nedlukninger, men spørgsmålet er, hvor hurtigt landene og væksten kommer i gang igen, og hvornår vi nærmer os et normalt niveau igen?

Når man investerer – uanset om det sker i en turbulent tid eller ej – er det vigtigt at tænke langsigtet, have ro på sine investeringer og ikke gå i panik, fordi aktiekurserne er faldet massivt i en periode. Verden har tidligere oplevet masser af kriser med store økonomiske udsving, men historien og tidligere kriser har lært os, hvordan vi bedst muligt kommer igennem dem.

Med en tidshorisont på minimum fem til syv år og en aktieportefølje fordelt i sunde og veldrevne virksomheder har det historisk vist sig, at man som investor kommer gennem selv de værste kriser. Derfor taler vi om spredning som redning for en god og solid investering.

 

Formue som helhed

En investering handler ikke bare om et hurtigt køb af en aktie. Det handler om at se på sin formue som en helhed. At have overblikket og være tryg i spørgsmål som: Er der penge nok til alderdommen? Hvilke penge skal jeg bruge først? Hvordan giver jeg bedst muligt penge videre til mine børn?

Svaret er en samlet plan med et langsigtet perspektiv. Der kan være mange elementer at skrue på i økonomien. Det kan være pensionsopsparinger og -udbetalinger, skatte- og boligforhold, optimering på tværs af forskellige skattemiljøer og generationsskifte. Der kan være mange penge at spare alene i at aktivere de opsparede midler i den rigtige rækkefølge.

Vores råd er, at du som udgangspunkt for en investering skal have likvide aktiver – for eksempel almindelige danske realkreditobligationer eller kontanter – svarende til de næste fem års privatforbrug. Det betyder, at du ikke bliver nødt til at sælge aktier på en dårlig dag. Og det giver dig ro i maven til at kunne tænke langsigtet med den øvrige del af investeringerne.

 

Aktiemarkedet kommer igen

Trods store udsving i verdensøkonomien gennem tiden, er aktiemarkedet altid ”kommet igen”. Derfor skal du sprede aktieinvesteringen ud på flere selskaber i flere forskellige brancher og kan derved stadig modstå selv de værste storme. Stigninger og dyk kommer typisk i korte og kraftige ryk, og der kan være store udsving fra år til år, men over en periode udligner det ofte sig selv. Du skal derfor passe på med at blive forblændet af positive eller negative begivenheder på den korte bane. Det handler om at se de langsigtede perspektiver og ikke købe eller sælge på gårsdagens nyheder.

Vi foretrækker investeringer i kvalitetsselskaber, som er førende i deres segment og har en gennemprøvet forretningsmodel. Desuden skal de have en stærk balance med en lav gæld, så de er finansielt uafhængige, samt være dygtigt ledet med en bæredygtig tankegang. Investeringerne skal være spredt på selskaber i forskellige brancher og med en god spredt geografisk afsætning.

 

Robusthed og fleksibilitet

Efter finanskrisen handlede det for virksomhederne om at blive finansielt uafhængig. Efter COVID-19-krisen bliver overskriften sandsynligvis ”fleksibilitet i produktionen”. Sårbarhed og robusthed er parametre, som vil fylde mere i virksomhedernes risikoanalyse. Det bør det også gøre som investor, og igen kan spredning være redning.

For at mindske sårbarheden i fremtidige kriser vil vi se virksomheder, der vælger at have flere leverandører fra flere geografiske områder, opbygger større lagerbeholdninger og tilretter produktionen, så den rykker tættere på forbrugerne. Det handler om at undgå al for komplekse forsyningskæder, når lande og grænser lukker ned.

Forud for finanskrisen oplevede vi en enorm gældsætning. Økonomien var usund og kørte nærmest på steroider. Derfor oplevede vi også en kraftig nedtur, der tog lang tid at komme over. Denne gang bør vi komme hurtigere tilbage til en ny normal, da være med COVID 19 har været en selvvalgt nedlukning af økonomierne, som ikke er sket på grund af ubalance. Samtidig har vi et ekstremt lavt renteniveau, som ser ud til at fortsætte i lang tid endnu, og i det lys er eksempelvis obligationer ikke et reelt alternativ til en investering i aktier for langsigtede investeringer. De virksomheder og selskaber, der prioriterer bæredygtighed med fokus på klima, sundhed og miljø, højt, er også dem, der kommer styrket ud af krisen.

Så det gode råd er, at man skal få lavet en økonomisk plan og få lagt en investeringsmæssig profil ud fra denne, som giver overblik og tryghed. Herefter kan der sammensættes en portefølje af obligationer, som kan dække det kortsigtede likviditetsbehov og en langsigtet aktieportefølje i kvalitetsselskaber, der kan give et godt langsigtet afkast. Dette hjælper vi dig gerne med, for husk, at spredning er redning.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce