Dyrlægen
Nerve growth factor tiltrækkes af receptorerne på nervecellerne i det subchondrale knoglevæv. Tilhæftning medfører aktivering af en lang række processer, som resulterer i kronisk smerte, inflammation og indvækst af nye kar og nerver. Når man anvender bedinvetmab eller frunevetmab, forhindres denne aktivering.

Nyt smertestillende lægemiddel kan hjælpe hunde og katte med osteoartritis

Hidtil har NSAID’s været førstevalg i behandlingen af smerter hos hunde og katte med osteoartritis, men med de nye muligheder inden for anvendelse af monoklonale antistoffer kan dette blive fortid.

Forekomsten af osteoartritis (OA) hos hunde er ganske høj. Den er estimeret til 20-30 procent hos hunde over et år[1] og 80 procent hos hunde over otte år[2]. Hos katte ligger tallet på omkring 40 procent – og over 90 procent hos katte over 12 år[1].

»OA er på mange måder en stille lidelse. De kliniske symptomer er lette at overse og tilskrives ofte alderdom. Fra mennesker ved man, at tilstanden kan være endog særdeles smertefuld og til tider endda invaliderende. Ud fra ændringerne i bevægelsesmønsteret såvel som effekten af smertestillende behandling er der indikationer på, at hunde føler en tilsvarende smerte, og dermed en lige så nedsat livskvalitet som mennesker, når deres evne til at bevæge sig nedsættes,« siger Helle L. Matzen, dyrlæge og Nordisk Teknisk Chef hos Zoetis.

Da tilstanden er kronisk og progressiv, er det af stor betydning for patientens velbefindende at få diagnosticeret sygdommen så tidligt som muligt og initieret behandling, således at patienten kan bevare en høj livskvalitet. En ny type lægemidler gør det nu muligt at ændre tilgangen til hunde og katte med OA.

Virkningsmekanismen er anderledes, idet man ved hjælp af monoklonale antistoffer angriber nerve growth factor, et cytokin som forårsager kronisk smerte, medvirker til nyindvækst af kar og nerver og virker proinflammatorisk i de angrebne led[1].

»Teknologien med at bruge monoklonale antistoffer er allerede kendt fra produktet Cytopoint® (lokivetmab) til lindring af symptomer på allergisk dermatitis. De nye produkter til henholdsvis hund (Librela® – bedinvetmab) og kat (Solensia® – frunevetmab) er godkendt til lindring af smerter i forbindelse med OA og gives som en subkutan injektion en gang om måneden. Monoklonale antistoffer virker via nogle helt andre kanaler end traditionelle lægemidler, da de store molekyler fortrinsvis forbliver i cirkulationen og ikke nedbrydes via cytochrom P450-systemet i leveren. Der er ikke fundet nogen interaktioner med andre lægemidler,« siger Helle L. Matzen.

I et led angrebet af OA udskilles store mængder nerve growth factor fra brusken, synovialmembranen og den blottede knogle.

Fordele ved behandlinger med monoklonale antistoffer

Der er forskellige fordele ved behandling med monoklonale antistoffer. Det kræver kun en månedlig injektion, så der er ingen udfordringer med compliance for ejeren. Monoklonale antistoffer er proteiner og metaboliseres ikke som traditionelle lægemidler, men nedbrydes til peptider og aminosyrer via naturlige katabolske processer i kroppen[3]. Dette gør, at lever og nyrer slet ikke belastes på samme måde som det ses ved brug af andre typer lægemidler. Der er ligeledes heller registreret nogen interaktioner med andre lægemidler[3], og effektiviteten er mindst på højde med NSAID’s[4,5]. Sidst men ikke mindst, så er behandling af hunde med co-morbiditeter ikke kontraindiceret[3].

 

Referencer

 1. Enomoto M et al. Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control
  of pain in dogs and cats. Vet Rec. 2018;
  http://dx.doi.org/10.1136/vr.104590
 2. Anderson et. Al. 2018 Prevalence, duration and risk factors for
  appendicular osteoarthritis in a UK dog population under
  primary veterinary care. www.nature.com/ scientific reports
 3. Librela SPC: https://ec.europa.eu/health/documents/
  community-register/2020/20201110149373/anx_149373_en.pdf)
 4. Lascelles BDX et al. A canine-specific anti-nerve growth factor antibody alleviates
  pain and improves mobility and function in dogs with degenerative joint disease-
  associated pain. BMC Vet Res. 2015;11:101. https://doi. org/10.1186/s12917-015-
  0413-x
 5. Gruen ME et al. A feline-specific anti-nerve growth factor antibody improves
  mobility in cats with degenerative joint diseaseassociated
  pain: a pilot proof of concept study. J Vet Intern Med. 2016;30(4):1138-
  1148).

Annonce

Annonce

Annonce