Dyrlægen

Nye WSAVA-guidelines på smertebehandling

Monoklonale antistoffer anbefales nu som førstevalg ved behandling af kronisk osteoartritis hos både hund og kat.

Af Helle L. Matzen, dyrlæge, nordisk teknisk chef, Companion Animals, Zoetis Nordics Animal Health A/S

I slutningen af 2022 udkom World Small Animal Veterinary Associations (WSAVA) Pain Council med opdaterede guidelines på smertebehandling.

WSAVA’s vision er klar: At sikre, at alle hobbydyr verden over modtager optimal omsorg og behandling (Citat: »All companion animals worldwide receive veterinary care that ensures their optimal health and welfare.«).

Foreningen har 115 medlemslande, over 200.000 medlemmer og hvert enkelt råd består af eksperter fra hele verden, som regelmæssigt udgiver vejledninger med viden om, optimal behandling af, og håndtering af en række tilstande og sygdomme.

I slutningen af 2022 udkom opdaterede guidelines fra WSAVA’s Pain Council. Vejledningen indeholder ”best practice”-anbefalinger omkring optimal håndtering af en lang række smertefulde tilstande, herunder behandling af blandt andre pædiatriske patienter, kirurgiske patienter (både forskellige typer bløddelskirurgi samt ortopædkirurgi), onkologiske patienter, men også patienter med kronisk, degenerativ osteoartritis. Sidstnævnte gruppe har traditionelt voldt udfordringer, da tilstanden kan udvikle sig til at blive særdeles smertevoldende og invaliderende, hvilket ikke sjældent resulterer i aflivning.

I denne nye vejledning har WSAVA angivet, at de for nyligt lancerede monoklonale antistoffer bedinvetmab (Librela® til hund) samt frunevetmab (Solensia® til kat) anbefales som førstevalg ved behandling af kronisk, degenerativ osteoartritis (OA).

Lægemidlerne er inden for de sidste par år lanceret i Europa og har en radikalt anderledes virkningsmekanisme end andre lægemidler, som man hidtil har haft tilgængelige til behandling af lidelsen, idet bedinvetmab og frunevetmab er monoklonale antistoffer og ikke traditionelle lægemidler. Antistofferne er rettet mod *nerve growth factor*, et nøgleprotein i patologien omkring kronisk osteoartritis. I WSAVA’s guideline står følgende omkring *nerve growth factor* (s. 51):

 

»Nerve growth factor sensitizes nerves, altering the way they function, activating immune/inflammatory cells, further sensitizing neurons due to the products released by these cells; it also contributes to neuronal sprouting in pain conditions (Barker et al. 2020)«.

 

Virkningsmekanismen ved lægemidlerne er, at antistoffet bindes til *nerve growth factor* og neutraliserer det.

Opfølgende angives i vejledningen, at behandling med monoklonale antistoffer bør være førstevalg til patienter med OA:

 

»Published data indicate they are effective across a range of OA-pain severity in both species and are appropriate as a first line treatment. In both species, single subcutaneous injections of the mAb provide at least 1 month of pain alleviation in patients with OA«.

 

Humant forskes der intensivt for at tilbyde en lignende løsning, da OA-problemer er et mindst lige så stort problem hos mennesker som hos dyr, men da den patologiske proces hos mennesker er anderledes end hos hunde og ofte har et immunologisk islæt, har man endnu ikke fundet en tilstrækkelig sikker løsning til mennesker.

 

Bivirkninger registreret som følge af behandling med de omtalte monoklonale antistoffer (bedinvetmab® og frunevetmab®) er milde, fokale hudreaktioner. Der ses ingen interaktioner med andre lægemidler og dyr med co-morbiditeter kan også behandles, da antistofferne ikke interfererer med andre lidelser (www.produktresume.dk). Dog er det kun dyr over 12 måneder samt dyr, som ikke er aktive i avlen, som må behandles.

 

De fulde guidelines kan findes her: https://wsava.org/global-guidelines/global-pain-council-guidelines/

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce