»Vi har fået god feedback på det informationsmateriale, vi har udsendt. Interessen er helt klart til stede ude i klinikkerne, og dertil kommer, at Improve er velkendt og anerkendt brand,« siger Mia Hørdum Søderlund.
»Vi har fået god feedback på det informationsmateriale, vi har udsendt. Interessen er helt klart til stede ude i klinikkerne, og dertil kommer, at Improve er velkendt og anerkendt brand,« siger Mia Hørdum Søderlund.

Nye efteruddannelser til dyrlæger og veterinærsygeplejersker

Uddannelsesudbyderen Improve Veterinary Education og Vetnordic har indgået et partnerskab, der betyder, at Vetnordic fremover skal drive Improves uddannelsescenter i Karlslunde.

Vetnordic har styrket sit engagement i den veterinære branche ved at overtage driften af Improve Veterinary Educations uddannelsescenter i Karlslunde, der gennem årene har været drevet af forskellige aktører. Vetnordic overtog driften 1. juni 2023, og Vetnordics licens gælder for både Danmark og Sverige. » Overtagelsen sker for at få en helhed i forretningen. Udviklingen i veterinærbranchen er konstant, og mængden af viden, der skal formidles, er voksende. Det vil Vetnordic gerne tage del i, og det passer godt ind i vores profil at bidrage med muligheder for efteruddannelse,« siger Karl Erik Bering, der er direktør for Vetnordic i Danmark og Sverige. Vetnordics mission er at gå benhårdt efter at uddanne dyrlægers faglighed – både teoretisk og praktisk. »Vi kan tilbyde længerevarende efteruddannelsesprogrammer for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker, hvor de går til eksamen og får et certifikat. Deltagerne får dermed en beviselig, reel kompetence,« siger Mia Hørdum Søderlund, der er Training Program Manager i Vetnordic. Mia Hørdum Søderlund er uddannet veterinærsygeplejerske og har arbejdet med kursus og efteruddannelse siden 2015. Hun har tidligere stået for afviklingen af Improve-kurser i sin karriere og har senest været kursusansvarlig i VetGruppen.

En anerkendt efteruddannelse

Vetnordics uddannelsescenter skiller sig ifølge Mia Hørdum Søderlund ud fra andre ved at tilbyde certificeringen gennem Improve. Efteruddannelsesprogrammerne er anerkendt over hele verden og er med opbygning nemmere at tage, mens man arbejder på fuld tid i en klinik. Man er således ikke nødt til at tage orlov eller gå ned i tid. Det fysiske fremmøde foregår typisk i dagstid i todages-moduler med en måneds mellemrum. Meningen er, at man skal bruge mellemrummene til at praktisere det tillærte, hvilket skal dokumenteres hjemme på klinikken. »En af fordelene ved at have en teoretisk og en praktisk del er, at man kan gå hjem og bruge det, man har lært med det samme. Så der er et øjeblikkeligt udbytte for klinikken, når kursisterne kommer retur fra undervisningen,« siger Karl Erik Bering. Mia Hørdum Søderlund supplerer: »Der skal selvfølgelig lægges en ekstra arbejdsindsats i den periode, hvor man tager efteruddannelsen, men det er tilrettelagt sådan, at arbejdsmængden er overkommelig set i forhold arbejds- og privatlivet.«

To kurser om management

Vetnordic udbyder i løbet af efteråret 2023 en række todageskurser – både i Improve- og eget regi. To af kurserne i eget regi har management på skemaet. »På hverken dyrlæge- eller veterinærsygeplejerskestudiet lærer man om management, så efterspørgslen på kvalificeret hjælp er høj. Kurserne er målrettet branchen, hvor det i langt de fleste tilfælde er en dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, der er leder. De skal nå alt det administrative, personalepleje, MUS, lønskemaer og så videre, samtidig med at de opererer og tilser patienter. Det er de færreste klinikker, hvor der er en dedikeret leder, da de fleste også arbejder med dyrene ved siden af,« siger Mia Hørdum Søderlund. Hun pointerer derudover, at det giver et ekstra udbytte, når man er på kursus med nogle, der er i præcis samme båd, som én selv. Kursisterne er mere åbne, når de taler sammen, fordi man forstår hinanden bedre, end hvis man er på et kursushold med forskellige faggrupper. »Fordi alle kommer fra veterinærbranchen, har de en umiddelbar relation til hinanden, hvor de kan relatere til hinandens udfordringer. Derfor synes jeg som kursusudbyder, at det er givtigt at sige, at vores lederkurser kun er for dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der er klinikledere.« Ud over lederkurserne overvejer Vetnordic på sigt at udvide paletten med kurser i for eksempel forretningsudvikling og marketing, men i den kommende tid fokuseres der på faglige kurser for de dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der arbejder på dyreklinikkerne. En mulig etablering af et yderligere uddannelsescenter i Middelfart er også på tegnebrættet.

Mål om fyldte kursuslokaler

Ambitionen for det første år er ifølge Karl Erik Bering at få kurserne fyldt op. Han glæder sig over faciliteterne i Karlslunde, der skal danne rammerne for den gode undervisning og det brede sortiment af kurser, som Vetnordic gerne vil være garant for. »Vi vil også gerne have vores kursustilbud til at vokse og få flere uddannet til at hjælpe med, at behandlingen på dyreklinikkerne kan blive endnu bedre. Arbejdsglæde er også en stor del af det, fordi den stiger, når man får lov til at udvikle sig fagligt,« supplerer Mia Hørdum Søderlund. For at bestå kurset og gå til eksamen skal kursusdeltagerne aflevere en opgørelse, hvor de skal dokumentere, hvor mange patienter, de har haft, inden for det relevante område, som kurset omhandler. Handler kurset for eksempel om emergency, skal det altså dokumenteres, hvor mange emergencypatienter man har haft. »Så patienttypen skal ’opsøges’, og kursusdeltagerne skal øve sig på dem. Og reflektere over, hvad der var godt og skidt, og hvordan det tillærte kan bruges,« siger Mia Hørdum Søderlund. Der er ikke sat et konkret måltal på antallet af kursister, der skal tage en efteruddannelse eller et kursus i løbet af det første år, men Mia Hørdum Søderlund håber på at se en masse glade dyrlæger og veterinærsygeplejersker i huset. »Vi har fået god feedback på det informationsmateriale, vi har udsendt. Interessen er helt klart til stede ude i klinikkerne, og dertil kommer, at Improve er velkendt og anerkendt brand,« siger hun og suppleres af Karl Erik Bering, der fremhæver, at det unikke ved Improve er, at de er akkrediterede.

Flere fordele

Der er flere fordele ved at tage en efteruddannelse eller et kursus hos Vetnordic, påpeger Mia Hørdum Søderlund. »Ved at vælge os som udbyder slipper du for at rejse til udlandet. Samtidig har kurserne fysisk fremmøde to dage om ugen én gang om måneden, og ikke to hele uger om året, som hos andre udbydere. Så vi gør det lettere at indpasse i hverdagen, og undervisningen er – som tidligere nævnt – tilrettelagt sådan, at kursisterne kan bruge de tillærte færdigheder i praksis med det samme,« siger hun. Walking the Extra Mile, som er Vetnordics slogan, gælder naturligvis også for kursuscenteret, fremhæver Mia Hørdum Søderlund. »Vi går længere for at hjælpe vores kunder – for eksempel ved at gøre tilmeldingen nem, så kundernes hverdag bliver lettere.« I efteråret 2023 bliver der udbudt en række todages-kurser, og i januar 2024 begynder de længerevarende efteruddannelser. Der er otte efteruddannelsesprogrammer til dyrlæger og fire til veterinærsygeplejersker.

Efterårets kurser
• 7. november Genoplivning for VSP’er og dyrlæger
• 8.-9. november Orthopedic Surgery – How to get started! for dyrlæger
• 13.-14. november Echocardiography – Practical Ultrasound for dyrlæger
• 22. november Medarbejder Udviklings Samtalen for ledere
• 23.-24. november Techniques in Local Analgesia for VSP’er og dyrlæger

Få mere information på https://vetnordic.com/da/dnk/education

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce