Dyrlægen

Ny værktøjskasse om arbejdsglæde

Har I svært ved at komme i gang med at gøre en indsats for arbejdsglæde i klinikken? Find inspiration i de syv forslag både her i artiklen og i veterinær-branchens nye værktøjskasse på arbejdsglaedeipraksis.dk.

I de seneste år er der kommet stort fokus på arbejdsglæde i branchen. Dét vidner både fagblade, kursusudbud, workshops, årsmøde og temadage om. Vi skal passe godt på os selv og hinanden – og skabe attraktive arbejdspladser. Men hvor og hvordan kommer vi i gang?

Dette emne blev livligt drøftet på 10 arbejdsglæde-workshops, som blev gennemført i november som en del af ’Arbejdsglæde i dyrlægepraksis’-projektet. Konsulentvirksomheden praQtice står bag, og i alt 655 deltagere fyldte lokalerne med energi, engagement, handlekraft, idéer, sparring, refleksion og samarbejde. Dagene sluttede med, at deltagerne fortalte om alle de tiltag, som de gerne ville gennemføre hjemme i klinikkerne.

Syv indsatser der øger arbejdsglæden

Når hverdagen melder sig, kan det dog være svært at finde tilbage til momentet og idéerne.

Vi har derfor samlet de syv indsatser, som flest workshop-deltagere gav udtryk for, at de ville i gang med:

 1. Vær aktør i dit eget liv – ikke offer. Du bærer selv et stort ansvar for din og dine kollegers arbejdsglæde. Beslutningen om at påtage sig dette ansvar fungerer bedst, når den træffes i fællesskab.
 2. Lær modellen ’det værdige budskab’ til de vanskelige samtaler. Modellen hjælper dig med at være tro mod dig selv og at give udtryk for meninger og følelser uden at havne i konflikter.
 3. Vær mere bevidst om, hvordan du møder andre og verdenen. For du smitter – både når du er en solstråle og en ’surstråle’.
 4. Vær nysgerrig på hinandens forskelligheder på arbejdspladsen i stedet for at dømme. Du kan søge inspiration i forskellige persontypemodeller såsom Enneagrammet. Dette emne kan der arbejdes med som tema med henblik på gensidig forståelse.
 5. Start med nogle let implementérbare elementer på arbejdspladsen såsom ’Forstyr-ikke-kasketten’, ’Brokfri morgen’, ’Tre gode fra dagen før’ og ’Morgenmøder’.
 6. Gør ledelse til et fælles ansvar. Måske kræver det uddelegering, stillingtagen til hvem der leder, uddannelse, at der afsættes tid til ledelse eller måske mere struktur og tydelighed. Som leder har man selvfølgelig et særligt ansvar for, at ledelse fungerer, men man kan kun lykkes, hvis alle er med.
 7. Se de ni workshop-opsamlingsvideoer på to-tre minutter og kig i værktøjskassen efter inspiration til, hvordan I kan arbejde med emnerne:
  • Ledelse
  • Organisering, struktur & stress
  • Overskud & forretningsmodel
  • Work Life Balance
  • Kundedialog, trusler og sociale medier
  • Mistrivsel
  • De første tre år i praksis
  • VSP-udviklingsmuligheder
  • Den gode stemning

Netværk for trivsel

Som led i ’Arbejdsglæde i dyrlægepraksis’ oprettes en ’kollegahjælp’, hvor man kan ringe til en dyrlæge/VSP, der lytter og hjælper videre, hvis man er i mistrivsel. Tiltaget er inspireret af en norsk model, som man kan læse mere om i værktøjskassens faneblad ’Netværk’. Her kan du også se, hvem du skal kontakte, hvis du gerne vil melde dig som kollegahjælper for enten dyrlæger eller VSP’er.

Hvis du søger andre typer netværk – såsom erfa-grupper og mentorordninger – findes der en række muligheder, som du også finder i værktøjskassen. I Facebookgruppen ’Arbejdsglæde i dyrlægepraksis’ for branchefolk, kan du derudover sparre og blive inspireret af andre via artikler og links.

Systematisk og professionel hjælp

En arbejdsglæde-certificeringsordning er under udarbejdelse for de klinikker, der ønsker at arbejde fokuseret og systematisk med arbejdsglæde. Det bliver en form for smiley-ordning, hvor klinikken undervejs i processen honoreres for sin indsats på vej mod målet. Man får en udmærkelse for delmålene, som man kan bruge i sin profilering.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce