Mobil henvisningskirurgi holder klienterne i huset
Mobil henvisningskirurgi holder klienterne i huset

Hold klienterne i huset med mobil henvisningskirurgi

Den Engelske Dyrlæge tilbyder mobil henvisningskirurgi landet over. Konceptet går i alt sin enkelthed ud på, at avanceret kirurgi udføres på patientens hjemmebane til stor glæde for både klinik, klient og patient.

I England har de stor succes med mobile specialdyrlæger, der rykker ud til de lokale dyreklinikkers trygge rammer og udfører avancerede henvisningsydelser til stor glæde for både klinik, klienter og patienter.

Damian Strudwick, der selv har arbejdet som dyrlæge på både lokale og henvisningsklinikker rundt om i Danmark og England, har en mission om at overføre sine erfaringer fra det engelske henvisningssystem til en dansk kontekst. Han har derfor lanceret Den Engelske Dyrlæge, der er en mobil henvisningsklinik med speciale i avanceret kirurgi, herunder bløddelskirurgi og ortopædi.

Den Engelske Dyrlæge udfører kirurgisk behandling af smådyr på patienternes hjemmebane. Han oplever, at den mobile behandlingsmulighed er til stor gavn for patienter og klienter såvel som for de lokale dyreklinikker, der på den måde kan følge patienternes sygdomsforløb fra start til slut.

Mangeartede mobile koncepter

Mobile dyrlæger er et velkendt fænomen og har eksisteret i Danmark i mange år. Mange af disse dyrlæger arbejder ud fra samme koncept – nemlig at dyrlægens kompetencer rykker ud dertil, der er behov for disse. De rullende dyrlæger tilfredsstiller på den måde klienternes ønske om at holde patienterne inden for hjemmets trygge og vanlige rammer.

Der kan være mange fordele for både klient og patient ved at vælge en mobil dyrlæge, men konceptet har ligeledes sine begrænsninger.

»Den mobile dyrlæge har begrænset muligheder for udredning og behandling af patienterne i klienternes dagligstue på grund af manglende udstyr og faciliteter. Mange patienter får derfor behov for større udredning og behandling på den lokale dyreklinik,« fortæller indehaver af Den Engelske Dyrlæge Damian Strudwick.

Det samme sker fra tid til anden for den lokale dyreklinik ved avancerede sygdomsforløb. Selvom langt de fleste dyreklinikker i dag har en omfattende samling af standardudstyr, såsom operationsstue, røntgenapparat og laboratorium, er der få klinikker og dyrehospitaler i Danmark, der besidder udstyr og kompetencer til udførelsen af alle former for udredninger og behandlinger.

»Det betyder, at de fleste dyreklinikker på et eller andet tidspunkt er nødt til at henvise patienter til højt specialiserede dyrlæger. Og det var her, det slog mig – hvorfor ikke udnytte det mobile koncept og dets fordele til henvisningskirurgi,” fortsætter Damian Strudwick.

Den engelsk dyrlæge tilbyder derfor mobil henvisningskirurgi på lokale klinikker landet over. Han rykker ud til den lokale klinik og udfører specialiseret bløddelskirurgi og ortopædi i trygge rammer for både klient og patient.

»Mobil henvisningskirurgi har mange fordele for både klient og patient. Det skaber en større tryghed hos klienterne, at jeg behandler deres kæledyr i trygge rammer hos deres faste og velkendte klinik. Forløbet kan også opleves mindre stressende for både klient og patient, når behandlingen foregår tæt på hjemmet, og klienten derfor ikke behøver at fragte deres syge og smerteramte kæledyr tværs gennem landet,« forklarer han.

Mobil henvisningskirurgi i praksis

Visionen bag Den Engelske Dyrlæge er, at patienterne får behandlet deres kæledyr i trygge rammer, og de lokale dyreklinikker har mulighed for at beholde patienterne i huset selv ved mere avancerede udredninger og behandlinger inden for bløddelskirurgi og ortopædi. Når patienterne holdes i huset, har den lokale dyrlæge bedre mulighed for at følge sygdomsforløbet fra start til slut.

»Mobil henvisningskirurgi giver den lokale dyrlæge rig mulighed for indflydelse på den kirurgiske behandling af klinikkens patienter og dialog om den opfølgende behandling. Hvis ønsket, tager jeg mig også gerne god tid til at lære fra mig og vidensdele med den enkelte dyrlæge. På den måde kan dyrlægen opnå viden, som han eller hun kan bruge under fremtidige konsultationer,« påpeger Damian Strudwick.

I praksis fungerer det således, at den lokale dyrlæge kontakter Den Engelske Dyrlæge ved avancerede sygdomsforløb, der kræver udstyr og kompetencer, som klinikken ikke selv ligger inde med. Damian Strudwick rykker herefter ud på klinikken og udfører den nødvendige operation. Han medbringer selv alt fra udstyr, instrumenter og særlig medicin til egen sygeplejerske. Det eneste, han kræver fra klinikkens side, er en funktionel operationsstue samt standard anæstesi- og analgesimedicin.

»Mobil henvisningskirurgi kræver derfor ikke den store investering for den lokale klinik. Tværtimod. Derimod fortsætter klinikken med at omsætte fra egne patienter under hele forløbet fra første konsultation og udredning, til behandling og efterfølgende kontrol,« fortæller den erfarne dyrlæge, der selv har stået på den modtagende side af henvisningssystemet.

Velafprøvet i udlandet

Selvom mobile dyrlæger er et velkendt fænomen i Danmark, er mobile henvisningsydelser endnu ikke så udbredt i landet. Der er enkelte eksempler på specialiserede dyrlæger, der udfører avancerede henvisningsydelser ude på de lokale klinikker. Her kan nævnes navn såsom Ulrik Westrup, Jens Ruhnau – inden han etablerede Tanddyreklinikken – og nu Damian Strudwick.

I England, hvor sidste nævnte er uddannet og har arbejdet som dyrlæge på dyreklinikker i mange år, er mobile henvisningsydelser et velafprøvet og udbredt koncept. Damian Strudwick har derfor selv prøvet at stå på den anden side af bordet som lokal dyrlæge og henvist patienter til mobile specialdyrlæger, der er rykket ud til klinikken og har udført de nødvendige udredninger og behandlinger.

»Da jeg arbejdede i England, inden jeg havde den erfaring og det udstyr, som jeg har nu, hentede vi gerne en specialkirurg ind på vores lokale dyrehospital til de mere avancerede operationer. Han udførte både ortopædiske operationer, såsom TPLO og pantarsal artrodese, og bløddelskirurgi. Den dag i dag har han fungeret som mobil henvisningskirurg i over 10 år,« fortæller Damian Strudwick og fortsætter.

»En tidligere medstuderende fra universitet i London er nu specialist inden for både kattesygdomme og endoskopi. I dag udreder og behandler hun patienter verden over, ligesom hun underviser andre dyrlæger inden for sit fag,” påpeger han.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce