Dyrlægen
Arbejdsglæden er i top i Dyrlægehuset Kolding, hvor man blandt andet har stort fokus på de ansattes medbestemmelse.

Kommunikation er essentiel for høj arbejdsglæde

Dyrlægehuset Kolding scorer langt over gennemsnittet i DDD’s måling af arbejdsglæde i branchen. Det er ikke tilfældigt, da arbejdsglæde er et af kvalitetsmålene i forhold til dyrlægehusets ISO-certificering.

Medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel er højt prioriteret hos Dyrlægehuset Kolding, og det ses i den seneste måling af arbejdsglæden i veterinærbranchen fra Den Danske Dyrlægeforening (DDD), hvor Dyrlægehuset Kolding scorer et gennemsnit på 6,2 ud af 7 mulige. Det er langt over gennemsnittet generelt i branchen, som ligger på 5,5, og netop arbejdsglæden og trivslen fylder meget i det daglige, da de tre indehavere Lizette Sloth, Margaretha Nannberg og Lone Vestergaard har lavet forskellige tiltag, som skal fremme både arbejdsglæden og trivslen.

»Vi vægter kommunikation meget højt i det daglige. Det er afgørende, at personalet har medbestemmelse, og vi træffer ikke mange beslutninger, hvor personalet ikke bliver hørt. Vi kan ikke efterkomme alle ønsker og idéer fra medarbejderne, men man kan altid komme med sine ønsker og idéer, og det er vigtigt, at vi som ledelse tager vores personale alvorligt,« siger Lizette Sloth.

Hun er den af de tre ejere, som håndterer kommunikationen med og ledelsen af personalet i det daglige. De tre ejere har nemlig fordelt opgaverne imellem sig, da det for dem giver mest mening, at de beskæftiger sig med det, de brænder for, og det, de er gode til. Derfor har Lizette Sloth også taget en efteruddannelse i netop kommunikation og ledelse.

»Som en del af den uddannelse arbejdede jeg specifikt med arbejdsglæde som tema, og vi lavede vores egen måling af arbejdsglæden, som lignede den fra DDD. Vi har tidligere lavet vores egen måling, og det vil vi helt sikkert gøre igen, hvis DDD stopper med at lave deres årlige måling. For vi arbejder helt konkret med resultaterne i det daglige,« siger Lizette Sloth.

 

Daglige morgenmøder

At det store fokus på medarbejderens medbestemmelse har effekt kan også ses i den seneste måling fra DDD. Her scorer Dyrlægehuset Kolding et gennemsnit på 6,3, hvor gennemsnittet generelt er på 5,6. Der er da også indført flere konkrete tiltag i det daglige, som skal være med til at sikre, at personalet får indflydelse og bliver hørt.

»Vi prioriterer meget højt, at vi får afholdt et dagligt morgenmøde på cirka 20 minutter. Her kan alle skrive punkter på dagsordenen, og vi når omkring mange ting på disse morgenmøder. Det er supervigtigt i en travl hverdag, at vi lige får tid til at vende tingene,« siger Lizette Sloth.

Der er dog ikke tid til de store faglige diskussioner og indslag på disse relativt korte morgenmøder, og derfor afholdes der også løbende personalemøder med fokus på det faglige.

»Vores personale er meget fagligt orienteret, så det giver rigtig god mening, at vi afholder disse lidt længere aftenmøder, hvor de faglige temaer kan fylde,« siger Lizette Sloth, der udover den årlige MU-samtale afholder fire årlige samtaler med hver enkelt medarbejder. Samtaler hun rydder kalenderen for at få plads til.

»Det er en helt klar prioritering, at det skal der være plads til. Der er ikke nogen fast skabelon for disse samtaler. De kan dreje sig om alt fra faglige problematikker til udfordringer på hjemmefronten, som vi måske skal tage højde for i den kommende tid. Det er ved disse samtaler, jeg kan mærke efter, hvordan den enkelte medarbejder har det, selvom der er travlt i det daglige,« siger hun.

 

Trivselsplakat med tydelige budskaber

Dyrlægehuset Kolding er et smådyrshospital, som i dag består af fem dyrlæger, otte veterinærsygeplejersker og tre klinikassistenter. Kommunikationen mellem ledelse og personale gennemsyrer den daglige arbejdsgang i dyrlægehuset, som en del af det store fokus på arbejdsglæde, men det er ikke det eneste fokuspunkt, der er med til at sikre de flotte resultater i den årlige måling af arbejdsglæden.

Stress er et andet parameter, man meget gerne vil undgå, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem et fokus på at undgå personalemangel. Derudover går man meget op i at lytte til personalet, når der gives udtryk for travlhed og stress.

Ledelsen har gjort det klart og tydeligt for medarbejderne, at de skal komme med det, hvis der er noget, som går dem på i det daglige.
»Det er vigtigt, at vi får taget fat i problemerne, så der ikke opstår fnidder i krogene, og det er et af de essentielle punkter i den trivselsstrategi, vi har lavet sammen med personalet,« siger Lizette Sloth.

Trivselsstartegien hænger i plakatform i kæmpe format ved personaleindgangen og er ligeledes synlig andre steder i dyrlægehuset. På det led bliver medarbejderne hele tiden mindet om, hvordan det er, de i fællesskab er blevet enige om, at de gerne vil have det i det daglige. For trivslen internt mellem medarbejderne er ligeledes essentiel, hvis alle skal være glade for at gå på arbejde, og arbejdsglæden skal være i top. Den nuværende trivselsstrategi er opdateret i 2019 og inddelt i tre hovedtemaer: Den gode kollega, teamet og udvikling.

»Vi lavede den første trivselsstrategi og plakat tilbage i 2008, men det giver rigtig god mening, at den løbende bliver opdateret. Der er løbende udskiftning af personale, og strategien giver kun mening, hvis personalet har et tilhørsforhold til den,« siger Lizette Sloth.

Blandt de mange nedslagspunkter på trivselsplakaten er blandt andet budskabet om at “pakke hinandens faldskærme”.

»I det ligger der, at vi skal kunne stole på hinanden. Vi skal kunne stole på, at den enkelte tager ansvar for sin opgave og ikke skubber den videre til den næste. Vi skal gøre arbejdet for hinanden fremfor at skubbe det videre,« siger Lizette Sloth.

Hun har været indehaver af Dyrlægehuset Kolding siden 2004 og har arbejdet målrettet med arbejdsglæde og trivsel fra begyndelsen. Derfor er det også naturligt, at netop arbejdsglæde er et af de kvalitetsmål, Dyrlægehuset Kolding bliver målt på i forhold til deres ISO-certificering.

»For at beholde denne certificering skal vi løbende arbejde med vores kvalitetsmål og følge op på de resultater, vi opnår. Arbejdsglæde og trivsel vil helt sikkert være fokuspunkter fremadrettet, for det kræver vilje og en løbende faglig indsats, hvis vi skal blive ved med at score højt på arbejdsglæde, og det vil vi selvfølgelig gerne. Det er godt for vores ansatte, det er godt for os som ejere, og så er det ikke mindst noget, klienter og patienter kan mærke, når de kommer i huset,« slutter Lizette Sloth.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce