TandDyreklinikken - Læs mere om Danmarks eneste specialtandklinik for smådyr

Klinik klarer de besværlige tænder

TandDyreklinikken har specialiseret sig i komplicerede tandoperationer og kirurgiske indgreb i munden på smådyr. Klinikken er ved at udvide med en tredje operationsplads.

 

TandDyreklinikken er Danmarks eneste specialtandklinik for smådyr og har hjemme i Måløv på Sjælland. Klinikken modtager henvisningspatienter fra hele Danmark og oplever for tiden en støt stigning i antallet af henvisninger.

»Det er typisk henvisninger fra dyrlæger, der ikke har udstyret til større og komplicerede tandoperationer, det kan være, hvis kæledyret har en stor kræftknude et sted, og en del af kæben skal fjernes,« siger Jens Ruhnau, der er uddannet specialdyrlæge i ondotologi og ejer af TandDyreklinikken sammen med sin kone Lene Ruhnau, der er practice manager.

Jens Ruhnau har desuden en europæisk specialistuddannelse fra European Veterinary Dental College som en af kun 26 dyrlæger i Europa.

 

Patienter med dårligt hjerte

En anden gruppe patienter, TandDyreklinikken har mange af, er dyr der skal have foretaget besværlige og krævende operationer, særligt ældre patienter.

»Det kan være, hvis nogle af de store tænder skal opereres ud. Det kan være en besværlig operation, særligt for ældre patienter, hvor patienten måske er svækket eller har et dårligt hjerte. Her kan det være stressende for dyret, hvis det er meget lange operationer, og det kræver et særligt set-up hele vejen rundt,« siger Jens Ruhnau.

Klinikken tager sig også af de basale ting som tandrensninger, men der er de specialiserede operationer og indgreb, der er omdrejningspunktet. Og her er god bedøvelse noget, der skal være helt styr på.

»Vi videreudvikler hele tiden vores bedøvelser, og vi bruger energi på at være med helt fremme og videndele om de gode bedøvelsesteknikker med andre dyrlæger. Vi har opereret 14.000 katte og hunde siden begyndelsen i 2007, og vi har ikke haft nogle dødsfald endnu i forbindelse med operationer. Også selvom vi som regel opererer på de lidt ældre smådyr. Det skyldes en smule held, men også dygtighed og at vi er omhyggelige med vores procedurer,« siger Jens Ruhnau.

 

Arbejder meget med detaljerne

Og netop det med procedurer er faktisk noget, klinikken har meget fokus på.

»Vi arbejder utroligt meget med detaljerne i hverdagen. Alle procedurer skal foregå rigtigt, og vi må ikke overse fejl. Uanset hvem der opererer, er det de samme procedurer og metoder, vi følger, og vi har grundig intern uddannelse i at pudse procedurerne af. Vi har en særlig måde at gøre tingene på, og det skal man lære.«

I øjeblikket er klinikken ved at udvide med en tredje operationsplads, så der er endnu bedre kapacitet. Udover Jens Ruhnau er der to andre dyrlæger i klinikken, der foretager operationer. Dertil er der veterinærsygeplejersker og dyrlægestuderende.

»Alle er vigtige i teamet. Vi uddelegerer meget ansvar. Vi forsøger at fremme et miljø, hvor faglig stolthed og nysgerrighed betyder, at vi i hele teamet holder os opdaterede på ny viden – og gerne deler den med andre,« siger klinikejeren.

Til næste vinter udvider klinikken med en elev inden for den europæiske tandspecialistuddannelse, Jens Ruhnau besidder. Personen er uddannet dyrlæge og skal være i tre år i en fuldtidsstilling under klinikejerens supervision.

 

Kollegial sparring

TandDyreklinikken oplever et godt samarbejde med de dyrlæger, der henviser patienter til dem. På den front har der været en stor udvikling de senere år, mener Jens Ruhnau.

»Da jeg blev uddannet i 1995, blev det set som et svaghedstegn at henvise patienter til andre dyrlæger. Sådan oplever jeg det ikke i dag. Vi har meget mere en faglig dialog og et kollegialt samarbejde, hvor vi kan lære hinanden ting,« siger han.

Ofte fungerer samarbejdet sådan, at en dyrlæge henviser en patient til TandDyreklinikken, eksempelvis en kræftpatient. Når operationen er overstået, sender TandDyreklinikken ofte patienten videre til en onkolog, så dyret får kemoterapi.

»Så har vi et samarbejde mellem tre parter, og det giver noget på den kollegiale konto.«

I klinikkens spæde år oplevede Jens Ruhnau en modvilje blandt de henvisende dyrlæger, fordi man følte, at man passede bedst på sine egne klienter ved at lave alle behandlinger på sin egen klinik.

»Nogle troede, at vi også lige ville ordne andre ting på patienten, eksempelvis gigt eller andet, men det oplever jeg ikke længere. På den måde er det måske en fordel, at vi er en specialklinik. Og vi har heller ingen interesse i at lave andre indgreb. Det gider vi ikke. Vi har rigeligt at lave med tandoperationerne,« siger klinikejeren.

Når TandDyreklinikken har opereret en patient, sender klinikken med det samme patientens journal videre til den henvisende dyrlæge, så de kan følge med i, hvad der er sket med deres patient og følge op med ejeren.

 

Nyt uddannelsescenter

Som et nyt tiltag åbnede klinikken i 2019 uddannelsescentret Education Center, der udbyder kurser og uddannelser i tandbehandling for sygeplejersker og dyrlæger. Der er både korte kurser i de simple ting og uddannelser i de mere komplicerede indgreb.

»Det er del af vores faglighed og måde at tænke videndeling og kollegialitet,« siger Jens Ruhnau.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce