dyrlaegen-investering-sparegris-opsparing

Investeringslystne dyrlæger bør overveje Aktiesparekontoen

For at stimulere investeringslysten i Danmark har Folketinget lanceret Aktiesparekontoen. Det er en overvejelse værd for dyrlæger der ønsker at investere, da beskatningen er attraktiv i forhold til andre skattemiljøer.

Af Helle Snedker, kundedirektør, Formuepleje

Investeringslystne dyrlæger med midler til at investere fik fra årsskiftet endnu en sparegris at arbejde med. Aktiesparekontoen er en realitet, og det kan være en overvejelse værd for dem med mod og midler til at investere i noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde.

Målet er at øge den danske aktie- og investeringskultur efter svensk forbillede, hvor et lignende tiltag har øget svenskernes investeringslyst mærkbart.

Selv om man foreløbig ’kun’ kan investere for 50.000 kroner, rummer Aktiesparekontoen nogle fordele, som gør, at den er en overvejelse værd for dyrlæger, deres ægtefæller, børn og børnebørn. Den er en god mulighed for børn eller børnebørn, der er begyndt at arbejde og bruge deres frikort.

Når man som dyrlæge skal spare op, skal man selvfølgelig se på sin risikoprofil og investeringsstrategi, men omkostningerne er også en del af pakken, som er vigtig at se på, da de kan gøre en pæn forskel, når pengene skal hæves. Man kommer ikke udenom, at beskatningen er en af de største omkostningsposter, når man investerer.

Mest attraktive skattesats

Skatteprocenterne af afkast på investeringer er desværre ikke enslydende og flade. Tværtimod er der en verden til forskel på, hvilket skattemiljø man befinder sig i – og det er her, Aktiesparekontoen er fordelagtig.

Hvis du investerer dine frie midler, beskattes gevinster og udbytter med mellem 27 og 42 %, pensionsskatten er 15,3%, selskabsskatten og virksomhedsskatteordningen lyder på 22 %. For Aktiesparekontoens vedkommende er skattesatsen 17 % – det er altså umiddelbart den mest attraktive skattesats for penge, der behøver at være investeret helt frem til pensionsalderen.

Vær dog opmærksom på, at der beskattes efter lagerprincippet, så du beskattes af gevinster på værdipapirer, du har solgt i løbet af året, og værdipapirer, du stadig ejer uden at have realiseret en gevinst.

Begrænsningen på de 50.000 kroner er selvfølgelig en hæmsko i første omgang, men det er målet, at den begrænsning skal hæves med 50.000 kroner om året frem til 2022, hvor det så lander på 200.000 kroner. Dermed øges relevansen af Aktiesparekontoen også i de kommende år – særligt for nye langsigtede investorer.

Tjek altid faldgruber

Potentialet er enormt. Finans Danmark anslår, at danskerne i dag har over 800 milliarder kroner stående på bankkonti til ingen eller lav rente. Aktiesparekontoen kan være en døråbner for, at disse penge bliver investeret med et afkast oveni – til gavn for både privatinvestorerne, virksomhederne og samfundet som helhed.

Husk dog altid at tjekke muligheder og faldgruber. Nogle gange kan man kun købe bankens egne investeringsprodukter til en given opsparing – hvilket er tilfældet for børneopsparinger i udvalgte pengeinstitutter. Når først ordningen er etableret, kan det være særdeles dyrt at flytte.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce