03.05.2021: HR smitter af på arbejdsglæde og bundlinje | DYRLÆGEN

HR smitter af på arbejdsglæde og bundlinje

Rekruttering, trivsel og kommunikation er nogle af de områder, VetFamily hjælper med, hvis man køber en VetBusiness-pakke. HR er nemlig essentielt i en moderne klinik.

Rekruttering og personlighedstest har igennem mange år været en naturlig del af det danske arbejdsmarked, hvis man har søgt job i både det offentlige og det private. Det har dog aldrig rigtig vundet udbredelse i dyrlægebranchen, men det vil man gerne ændre hos VetFamily, som ønsker at være med til at professionalisere hele HR-delen ude på klinikkerne og hospitalerne. Derfor er hjælp til HR også en væsentlig del af det VetBusiness-koncept, som VetFamily præsenterede i 2020, hvor man tilbyder at hjælpe klinikker og hospitaler med eksempelvis HR, ledelsesudvikling, strategi og økonomi.

»HR er en vigtig del af en moderne klinik, for det er essentielt at have de rigtige medarbejdere, som er er glade for deres arbejde,« siger Anja Mikkelsen, der er markedschef hos VetFamily.

 

Rekruttering og jobopslag

Anja har selv tidligere arbejdet professionelt med rekruttering og forretningsudvikling, først i sin egen virksomhed og efterfølgende i en større nordisk rekrutteringsvirksomhed. Så hun ved bedre end de fleste, hvor vigtigt det er at finde den rette kandidat, og hun ved, hvordan man gør det. Det er præcis denne proces, VetFamily gerne vil hjælpe klinikker og hospitaler med at få gjort mere professionel.

»Vi hjælper med hele ansættelsesprocessen – fra udarbejdelse af jobopslag til rekrutteringsprocessen og det endelige jobopslag, hvis der er et ønske om det. Fordelene ved at lave et ordentligt rekrutteringsforløb er mange, men vigtigst er måske, at man højner sandsynligheden for, at man finder den rigtige medarbejder, som viser sig at være et godt match. Derved er der også en større chance for, at medarbejderne bliver på arbejdspladsen igennem mange år,« siger Anja Mikkelsen.

Som en del af denne mere professionelle rekrutteringsproces arbejder VetFamily også med personlighedstest af mulige kandidater. Det er ganske nyt i dyrlægebranchen, men allerede tidligere i rekrutteringsprocessen bliver der taget nye metoder i brug.

»Vi er begyndt at arbejde med videojobopslag, hvor man kan vise rundt i klinikken, så de mulige ansøgere kan få et endnu bedre indblik i, hvor det er, de søger arbejde. De kan se kantinen, receptionen, behandlerrum og så videre. Vi lader dog ikke video-opslaget stå alene, men lader det være et supplement til det almindelige jobopslag,« siger Anja Mikkelsen og forklarer samtidig, hvorfor det er en god idé at anvende personlighedstest i en ansættelsesproces.

»Nogle kan måske opleve det som lidt grænseoverskridende, men det er et godt værktøj til at spore sig ind på, hvem der rent menneskeligt vil passe i jobbet. Det er ikke en test, hvor man kan svare rigtigt og forkert, og vi sørger altid for at give alle kandidater, der har været igennem en test, feedback og forklare, hvorfor de ikke er gået videre, eller hvorfor de er. Vi har dog også udelukkende fået positiv feedback på vores personlighedstest, både fra kandidater og klinikker,« siger Anja Mikkelsen.

 

Personalepleje- og udvikling

Hvis VetFamily træder til og skal hjælpe med HR, er det ikke nødvendigvis i forhold til rekruttering og ansættelser, det meste arbejde bliver lagt. Et forløb starter altid med, at forventninger og behov afstemmes, før et egentlig forløb igangsættes. Derfor er det også op til den enkelte klinik eller hospital at gøre det klart, hvor de har mest behov for hjælp. En proces, som VetFamily hjælper med til ved at kigge på hele forretningen og stille de rigtige spørgsmål.

»Det er selvfølgelig essentielt, at vi sammen får sporet os ind på, hvor det er, der er mest behov for hjælp. HR er eksempelvis meget andet end rekruttering og jobopslag. Det er også personalepleje, personaleudvikling, ledelse og kommunikation, der ligeledes er parametre, vi kan hjælpe med og få optimeret arbejdsglæden og trivslen i medarbejderstaben,« siger Anja Mikkelsen.

En af de klinikker, hvor man har haft stor glæde af den mere professionelle tilgang til HR, er hos Sallingvej Dyreklinik i København. Her har indehaver Louise Mulvad været en del af et VetBusiness-forløb i et år, hvor hun blandt andet har fået hjælp til personalepleje og personaleudvikling.

»Vi gennemførte et testforløb af alle medarbejdere. Hver test blev fulgt op af en sparringssamtale med VetBusiness og var med til at sætte fokus på styrker, på personligheder og på motivation i hverdagen. Testforløbet blev afsluttet med en workshop, hvor vi sammen gennemgik hinandens test på et mere overordnet plan. Hele forløbet gav en større forståelse og respekt for hinanden i personalegruppen. Der var ikke nogen, der var forkerte, vi griber bare opgaverne forskelligt an. På denne baggrund og med denne viden er vi blevet bedre til at kommunikere og arbejde sammen i hverdagen,« siger Louise Mulvad.

Hos Sallingvej Dyreklinik har man ud over den større respekt internt i personalegruppen også oplevet, at hver enkel medarbejder har fået en større indsigt i sig selv, og hvad det er, der driver dem fagligt i det daglige, og hvad der gør dem glade. Det har alt sammen været med til at give en bedre og mere effektiv hverdag i klinikken.

»Jeg oplevede efterfølgende, at konflikter og uhensigtsmæssig kommunikation blev reduceret til et minimum næsten øjeblikkeligt, og det gjorde mig i stand til at definere visioner, arbejdsopgaver og strategiske ændringer, så alle fik lyst til at forstå og forsøge at samarbejde omkring dem,« siger Louise Mulvad.

 

Chefen spiller central rolle

Louise Mulvad tog altså som chef et aktivt valg om at gøre noget ved blandt andet HR-delen af hendes klinik. Et aktivt valg, som hun ikke har fortrudt, da det har givet et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Det, hun har lært, skal også bruges fremadrettet, når der skal rekrutteres nye medarbejdere, så man sikrer sig, at det er medarbejdere, der passer ind både fagligt og personligt.

Ifølge Anja Mikkelsen spiller chefen da også en helt central rolle, når det drejer sig om at tiltrække den rigtige arbejdskraft, som passer ind i den eksisterende medarbejdergruppe.

»Chefen spiller en kæmpe rolle i hele denne proces. Det er chefen, som skal ”sælge” klinikken, når der skal tiltrækkes arbejdskraft, og det er chefen, som skal sammensætte den rigtige medarbejderstab, og det er jo det, vi kan hjælpe med. Så klinikken får den rigtige og kvalificerede medarbejder, og arbejdsglæden er i top blandt de ansatte. Det er tiltag, som er blevet rigtig godt modtaget i branchen, for det bliver i sidste ende en helt anden arbejdsplads at gå på arbejde på, hvilket selvfølgelig både kommer medarbejdere og klinikejere til gode. Det er her HR smitter direkte af på bundlinjen,« siger Anja Mikkelsen.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce