Dyrlægen

Hos AniCura Varde Dyrehospital er der fokus på trivsel

De ansattes trivsel og mentale sundhed har høj prioritet hos AniCura Varde Dyrehospital. Personalet har med succes været en del af projektet ’Styrk virksomheden – Kvit stress’.

Vandreture i naturen, dybe samtaler i små grupper omkring trivsel og fokus på den gode kommunikation. Det er blot nogle af de tiltag og øvelser, som personalet hos AniCura Varde Dyrehospital har været igennem som en del af projektet ’Styrk virksomheden – Kvit stress’.

»’Styrk virksomheden – Kvit stress’ er et forebyggelsesprojekt, hvor trivsel og forebyggelse sættes i centrum. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og kobler arbejdsmiljøprocesser med natur og værktøjer til at finde ro i krop og sind,« siger psykoterapeut, Marianne Søby, som er indehaver af virksomheden, Sundhed & Trivsel, der har drevet projektforløbet. Projektet, som var støttet af Velliv Foreningen, er nu overstået, og i alt otte mindre virksomheder har været en del af det.

»Der har været nogle typiske problemstillinger, som er gået igen ude i de forskellige virksomheder. Travlhed og mangelfuld kommunikation og dermed frustrationer, der ikke håndteres, er typiske faktorer, der kan få stor negativ indvirkning på trivslen på arbejdspladsen,« siger Marianne Søby om projektet, der har ført til en evaluering, som forhåbentlig kan føre til, at flere virksomheder tager det bæredygtige arbejdsliv og det hele menneske alvorligt.

En af de otte virksomheder, der har været en del af projektet, er AniCura Varde Dyrehospital, hvor man har haft stor glæde og gavn af projektforløbet. Her har man i mere end 20 år arbejdet med trivsel og haft forskellige konsulenter tilknyttet, men forløbet ’Styrk virksomheden – Kvit stress’ er det mest ambitiøse og virkningsfulde, som dyrehospitalet har været en del af.

»Vi er gennem de sidste par år vækstet enormt og har fordoblet antallet af ansatte, hvilket har betydet, at vi i perioder har været meget tidspressede. Vi har fået enormt meget ud af forløbet, hvor der har været tid til nærhed og til at lære kollegerne at kende på et andet niveau. Det smitter helt klart positivt af på trivslen i hverdagen,« siger dyrlæge Thorsten Thude, der også er en del af den daglige ledelse på Anicura Varde Dyrehospital.

Positivt personale

AniCura Varde Dyrehospital har været en del af projektet i en firemåneders periode fra august 2021 til december 2021. Her har både personale og ledere ad flere omgange været taget ud af den vante arbejdsdag for at gå ture i naturen, snakke med kolleger og deltage i meditationer.

»Det er både en økonomisk og tidsmæssig investering at tage folk ud af det daglige arbejde, men vi synes, det er en fantastisk investering. De ansatte har haft lejlighed til at snakke med hinanden og lære hinanden bedre at kende. Dermed kan de nemmere forstå hinandens ståsted, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen, og personalet har været positive hele vejen igennem,« siger Thorsten Thude. Det er en opfattelse, som Marianne Søby deler.

»Det er mit klare indtryk, at folk har glædet sig til at komme ud i de mindre grupper og snakke om noget, der betyder noget for dem. Virksomheden er jo vokset enormt, så her har der via personlige samtaler været en mulighed for at skabe nogle bånd, det har været vanskeligt at skabe i det daglige,« siger hun.

Kvaliteten er løftet

Forløbet med ’Styrk virksomheden – Kvit stress’ har ført til en trivselspolitik med værdier og målsætninger for, hvordan det skal være at være ansat på AniCura Varde Dyrehospital. Det har også haft positiv afsmitning på den måde, der kommunikeres på.

»Vi har i mange år haft et fast morgenmøde, hvor vi snakker om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Det prioriterer vi højt, og kvaliteten af indholdet på disse møder er blevet endnu bedre, efter at de nære relationer er blevet styrket. Her kan vi snakke om alt – også de lidt mere nære og personlige problematikker,« siger Thorsten Thude.

Morgenmødet ligger altså fast i kalenderen hver morgen, og det er generelt en rigtig god idé med noget struktur og system for at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø.

»Det er vigtigt, at der er en systematik i den måde, virksomheder håndterer kommunikation, samarbejde og følelsesmæssigt pres på. I den proces er anerkendende kommunikation, hvor man giver sig tid til at lytte fremfor at afbryde, et vigtigt redskab,« siger Marianne Søby, der på baggrund af projektet har udarbejdet følgende ti råd til at sikre trivsel på arbejdspladsen.

Ti skridt til at sikre trivsel på arbejdspladsen
• Gør trivsel til et fælles ansvar: Når man giver plads til at tale om trivsel, øges bevidstheden om, hvad der skaber trivsel og dermed, hvad man kan gøre hver især og i fællesskab for at sikre trivsel. Den ærlige dialog bygger på tillid.
• Brug en anerkendende tilgang: Ved at være nysgerrig og interesseret i, hvordan andre oplever tingene og tilkendegive, at alle oplevelser og udsagn er lige værdifulde, kan I skabe grundlæggende tillid.
• Det hele menneske: Når vi trives, har vi energi og begejstring i kroppen. Prøv hver især at bruge nogle tanker på jeres privatliv. Bruger du kræfter på det rigtige, så du får energi og kan mærke livsglæden?
• Vi er ikke maskiner: Både krop og psyke har brug for pauser. Skab rum til åndehuller, hvor du bevæger dig, laver øvelser eller spiser og tager en hyggelig snak med kolleger. Skab en kultur, hvor det værdsættes, at man kobler fra.
• Nulstil dig selv i naturen: Ofte mærker man ikke selv, hvis man kommer op i et højere gear. Du kan bruge små gåture i naturen i roligt tempo til at geare ned. Sæt fokus på at opleve naturen omkring dig og slip tankerne, så godt du kan. Tag en pause i naturen eller inviter en kollega på en walk & talk.
• Ud med det perfekte og ind med det menneskelige: Den nære dialog skaber fortrolighed og tillid. Du kan spørge din kollega eller ansatte ”hvordan har du det?” og give dig god tid til at lytte uden at afbryde. Du kan også øge tilliden ved at dele egne erfaringer og fejltagelser.
• Fleksibel arbejdskultur som leder: Hjælp den enkelte med at tilgodese personlige og familiære behov. Hjælp medarbejdere med at have gode arbejdsvaner og klare opgaverne indenfor den aftalte arbejdstid.
• Undgå overbelastning – involver medarbejdere: Gør det til en god vane at reflektere, hvor medarbejdere og ledere får spørgsmål som; Hvordan trives du? Er der noget, der tynger? Hvad belaster dig, og hvordan kan belastningen afhjælpes? Se på helheden, og find løsninger på problemstillingen.
• Ledelse med stil: At sikre trivsel i virksomheden kræver god og konsistent ledelse. Ledelsen er den vigtigste rollemodel. Skab derfor gode betingelser for ledelse, så ledere kan trives og lede ud fra fælles beslutninger. Det kan anbefales, at man i en periode får sparring fra en ledelseskonsulent.
• Trivselspolitik: Med en enkel trivselspolitik kan I kort beskrive, hvad I vil gøre for at sikre trivsel i jeres virksomhed. I kan holde hinanden op på at være bevidste om trivsel samt de forebyggende handlinger, I vil understøtte jeres trivselsproces med.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce