Dyrlægen
I Hundeklinikken bruger man mere tid pr. besøg end det gennemsnitlige dyrelægebesøg. Her er alle standardkonsultationer på 30 minutter, og hvis hunden ikke kan behandles eller undersøges, planlægges et nyt besøg – og det går de ikke på kompromis med.

Helhjertet hundeklinik: Vejen til større dyrlægeglæde

Trioen Mai Mundeling, Katrine Hammer og Christian Kolthoff sagde nej til godt halvdelen af deres klienter for at udleve en drøm om at skabe en ren hundeklinik, hvor hundene bliver håndteret og behandlet uden stress.

Går du en tur ned ad Ryesgade på Østerbro i København uden for åbningstid, er det ikke usandsynligt, at du vil støde på en eller flere hundeejere, der tålmodigt venter på, at deres hund accepterer, at der er lukket i Hundeklinikken. Her sidder hundene og kigger på døren, og håber på, at den går op og nogen serverer en godbid og byder indenfor til en lille leg og nusseri.

I Hundeklinikken arbejder de med stressfri håndtering, og det betyder, at glæden ved at komme til dyrlægen for mange af de firbenede gæster her er stor. Derfor kan det være sin sag at få sin hund forbi uden pause ved klinikken. Et problem, man kun kan glæde sig over i klinikken.

Hundeklinikken ejes af Katrine Hammer, Mai Mundeling og Christian Kolthoff. For to år siden traf de tre en beslutning, der krævede lidt ekstra is i maven og nogle grundige beregninger. Mai Mundeling havde på det tidspunkt klinikken i Ryesgade alene, men var klar til i fællesskab med de to andre at transformere klinikken til en ren hundeklinik. Dette betød, at de måtte sige farvel til omkring halvdelen af deres klienter; alle dem med katte.

Den beslutning var rodfæstet i en drøm, der over flere år havde vokset sig stor i Katrine Hammer om at skabe en klinik, hvor hunde blev håndteret og behandlet uden stress og nogen form for brug af grænseoverskridende metoder.

Katrine Hammer har gennem hele sin karriere som veterinærsygeplejerske beskæftiget sig med og rådgivet om adfærd og stressfri håndtering. Hun formulerede sin drøm og sendte den ud i universet, hvor den straks blev grebet af dyrlæge Mai Mundeling, som allerede i mange henseender arbejdede med stressfri håndtering, og som derfor hurtigt blev opslugt af drømmen på samme måde som Katrine Hammer. Hundeklinikken har nu eksisteret i to år.

Fear free-håndtering

I Hundeklinikken arbejder man med Fear free-håndtering, hvor fokus hele tiden er på at monitorere stressniveauet og respektere hundens grænser. Når man overskrider hundens grænser, risikerer man at skabe negative oplevelser, der kan give angst eller traumer i hunden, og det resulterer ofte i problematikker langt ud over selve dyrlægebesøget.

Gennem deres arbejde har de oplevet, hvordan nervøse hunde, der tidligere har været angste for at træde over dørtrinnet, nu med glæde venter på, at det bliver deres tur.

»Vi har haft en hund, som ikke kunne holde ud at være i klinikken – og kæmpede bare for at tage foden ind over dørtærsklen. Og nu kommer den ind og den lægger sig roligt på tæppet og venter på den træning, der nu skal til at ske,« fortæller Mai Mundeling.

»Det, som virker anderledes, er jo, at vi har lige så meget fokus på hundens oplevelse af situationen, og hvordan den har det, som vi har af selve behandlingen,« siger Katrine Hammer, og fortsætter:

»Der er en strømning i tiden i forhold til, at man ikke længere på samme måde bare fikserer og holder dyrene fast mod deres vilje. Og det princip er en af hjørnestene i filosofien om den stressfrie håndtering.«

Her er hver behandling og hvert møde mellem dyrlæge og hund designet til at minimere angst og stress. Et andet centralt element i tilgangen er anvendelsen af beroligende medicin til at reducere stress før hundenes ankomst til klinikken, hvilket kan bidrage til en bedre oplevelse for hunden. I den stressfrie håndtering er der også løbende vurdering af hundens stressniveau og konstant tilpasning af behandlingsplanen for at sikre, at hundens grænser ikke overskrides.

Relationen mellem hund og ejer skades også

Ved at fokusere på at skabe positive oplevelser for hundene allerede fra deres første besøg, stræber Hundeklinikken efter at forebygge og behandle dyrlægeskræk og fremme et sundt forhold mellem hunde og dyrlæger. Men faktisk handler det gode dyrlægebesøg også om relationen mellem hund og ejer.

»For det første, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at gøre det på en ubehagelig måde for hunden, når man kan gøre det på en god måde. Og for det andet så kan ubehagelige dyrlægebesøg have nogle langt mere vidtrækkende konsekvenser for hundens sundhed, livskvalitet og for tilliden både til dyrlæge, men i høj grad også til ejeren selv, som mange ejere slet ikke kan forestille sig.

Problemer med at blive håndteret hos dyrlægen kan give problemer med at blive håndteret derhjemme,« forklarer Katrine Hammer.

Mai Mundeling: »Følelsen af virkelig at have gjort en forskel både for hunden, men også for ejerne, og den taknemmelighed, vi mærker fra hundeejerne,
er fantastisk. Det redder hele
ens dag. Det føles virkelig rart
at gøre noget godt
for andre.«

Med stressfri-filosofien som ledestjerne arbejder Hundeklinikken derfor også bevidst med at undervise ejere i at håndtere deres hunde på en måde, der forbereder hundene på at blive undersøgt og behandlet på en måde, der kan lette dyrlægebesøget for dem. Ved at uddanne ejerne i grundlæggende pleje såsom tandbørstning og negleklipning, optimeres hundens sundhed, hvilket er til gavn for både hundens velvære og ejerens økonomi.

»Forestil dig, at hunden får dryppet øjne med magt første gang hos dyrlægen. Ejeren ser, hvordan dyrlægen gør, og så skal de selv gå hjem og gøre det samme. De får måske ikke nogen tips til, hvordan de skal få øjendråber i hunden, og så kan det faktisk lige pludselig blive rigtig svært at få de dråber i hundens øjne og komme af med en simpel infektion. Vi har også et arbejde med at få informeret hundeejerne om, at det at tage sig ordentligt af en hund også indebærer, at de træner hunden i at blive håndteret på en positiv måde. Det gør vi meget ud af,« fortæller hun passioneret.

Hurtige løsninger kan være dyrere

Et andet klassisk eksempel er negleklipning, hvor ejerne typisk ikke har tid til at træne hunden til det.

»Så ender de med en hund, der skal bedøves for at få klippet negle resten af dens liv. Sådan behøver det slet ikke at være,« siger Katrine Hammer og påpeger, at det både er uhensigtsmæssigt for hunden og for pengepungen.

På den lange bane er det nemlig langt dyrere at have en hund, der ikke kan håndteres og behandles. Selvom det måske synes effektivt at fastholde hunden og få det hurtigt overstået, er det meget ineffektivt. Det er kortsigtet tænkning, mener både Katrine Hammer og Mai Mundeling.

I Hundeklinikken bruger man mere tid per besøg end ved det gennemsnitlige dyrelægebesøg. Her varer alle standardkonsultationer 30 minutter, og hvis hunden ikke kan behandles eller undersøges, planlægges et nyt besøg – og det går de ikke på kompromis med.

»Vi går aldrig på kompromis med dyrets grænser for at imødekomme hurtige løsninger. Vi siger fra over for klienterne, hvis de udtrykker ønsker om fastholdelse mod hundens vilje,« siger Katrine Hammer.

Hun suppleres af Mai Mundeling: »Heldigvis er der rigtig mange, der synes, det er fantastisk, når vi forklarer hvorfor. Der er mange, der får en aha-oplevelse.«
De insisterer på, at dyrlægebesøget skal være en oplevelse fyldt med omsorg og forståelse – ikke frygt.

Et slag for mere beroligende medicin

Noget af det der adskiller Hundeklinikken fra andre klinikker er deres brug af beroligende medicin, mener Mai Mundeling – og det vil hun gerne slå et slag for. Hun synes nemlig, at der er meget at vinde ved at anvende mere beroligende medicin, særligt før operationer da det mindsker behovet for anæstesimedicinen.

»Giver du hunden stressreducerende medicin hjemmefra på operationsdagen, betyder det, at det bliver en meget bedre oplevelse for hunden. Samtidig har det en fysiologisk fordel, da bedøvelsesprocessen lettes. Det kræver meget mere anæstesimedicin at bedøve en stresset hund,« forklarer hun. Det mener den erfarne dyrlæge ikke, at man lærer nok om på de veterinære uddannelser.

Hun understreger, at den beroligende medicin ikke betyder, at man så kan gøre med hunden, hvad man vil.
»Man har ikke fjernet hundens grænser. Man har kun flyttet dem – og derfor skal man stadig være meget omhyggelig med ikke at overskride dem,« slår hun fast.

Hvalpe godt fra start

Et af klinikkens forebyggende initiativer er ‘Smart Start forløbet’, hvor de inviterer hvalpe ind i klinikken til tidlig tilvænning og positive besøg. Forløbet er designet til at bygge en positiv ramme omkring dyrlægebesøg fra en ung alder, hvor hvalpene gradvist introduceres til klinikken og til elementerne i et vaccinationsbesøg på en stressfri måde.

Hvalpene kommer simpelthen til ‘struktureret hygge’ og godbidder i klinikken, uden at de skal behandles eller undersøges. De får en masse godbidder og kan vænne sig til stedet, udstyret og menneskene. Formålet er, at de bliver trygge ved at komme i klinikken og oplever det som noget positivt at blive håndteret.

»Der er faktisk en del hunde, der ikke kommer tilstrækkeligt til dyrlægen, fordi de er bange for det, og ejeren derfor ikke har lyst eller mod til at tage dem afsted. Det kan i sidste ende gå ud over deres sundhed,« siger Katrine Hammer, som argument for at bruge noget tid på at skabe dyrlægeglæde helt tidligt.

Stressfri håndtering i din klinik

Hvis man gerne vil arbejde med stressfri håndtering i sin klinik, skal man begynde med et skabe fælles fodslag.

»Det første man skal gøre er, at man skal være enige på klinikken om at sætte en retning for, hvordan man gerne vil gøre tingene. Herefter skal man indhente viden. Og så skal man ikke være bange for at prøve af,« foreslår Katrine Hammer.

Det er uhyre vigtigt, at alle arbejder i samme retning, understreger både Mai Mundeling og Katrine Hammer. Alle skal bakke op om den måde at arbejde på.

»Man kan ikke bare uddanne tre veterinærsygeplejersker, og så er det kun dem, der skal løfte det. Alle skal være med. Hvis du certificerer tre veterinærsygeplejersker, skal du lytte til dem, lade dem være eksperterne og lære af dem. Det er dem, der skal have beslutningskraften under behandlinger,« siger Mai Mundeling.

Forandringsudfordringer

På klinikker hvor der er lyst og ambitioner om at arbejde med stressfri håndtering, kan udfordringer være: Vanens magt, mangel på interesse eller bekymringer om økonomien i forhold til tidsoptimering. Katrine Hammer mener, at en del af problematikken kan stamme fra en traditionel tilgang, hvor man undervurderer værdien af ekstraordinær service og ikke tør tage sig betalt:

»Det er til dels ’plejer’ og måske også nogle gange manglende interesse for det. Og så tænker jeg også, at der er mange, der har en holdning om, at der ikke er økonomi i at gøre det på den måde.«

Hun understreger, at en investering i tid til hver patient ikke kun forbedrer oplevelsen, men også retfærdiggør en højere pris.

Det kræver tilpasning af konsultationerne, så der er plads til både at lade hunden falde til ro og opbygge et tillidsforhold, og det tager længere tid. Men den tid, der bruges på behandlingen, er godt givet ud – selv når målene ikke nås på grund af hundens manglende samarbejdsevner. Derfor skal der var en klar og kommunikeret politik om, at man tager betaling for den tid, der er brugt.

»Man skal turde tage sig betalt alligevel,« understreger både Mai Mundeling og Katrine Hammer. De fornemmer begge, at det er en udfordring for flere dyrlæger, og anerkender da også, at der nok stadig er hundeejere, der vælger dyrlæge efter konsultationspris. Dem møder de bare ikke på Hundeklinikken mere.

Arbejdsglæden slår alle rekorder

Der breder sig store smil, når man spørger de to ejere, hvad det giver dem at arbejde med den stressfri håndtering. De er enige om, at det slet ikke giver mening ikke at gøre det – og brænder begge for at få endnu flere til at forsøge sig med metoderne.

»Det er den bedste følelse i hele verden at arbejde på denne her måde. Altså i stedet for at man hver dag skal behandle hunde, der er bange for at se dig, og som måske mister kontrol over blære og tarm på bordet, fordi de er så skrækslagne. Så bliver hundene vilde for at komme på klinikken – eller bliver i hvert fald meget bedre til det. Følelsen af virkelig at have gjort en forskel både for hunden, men også for ejerne, og den taknemmelighed, vi mærker fra hundeejerne, er fantastisk. Det redder hele ens dag. Det føles virkelig rart at gøre noget godt for andre,« siger Mai Mundeling. 

Annonce

Annonce

Annonce