Danmark får One Health-beredskab | Fagmagasinet Dyrlægen

Fremtidens one health-konstellation

Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) er begyndt overtagelsen af det veterinære beredskab. Det er en stærk one-health konstellation, når Danmark i fremtiden får ét samlet beredskab for det humane og det veterinære område.

Samarbejdet mellem SSI og KU har fået navnet Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). Konsortiet har ansvaret for varetagelsen af den veterinær myndighedsaftale under Miljø- og Finansministeriet. DK-VET består af forskning, rådgivning, diagnostik og laboratorieanalyser i forbindelse med overvågning og bekæmpelse af omtrent 80 husdyrsygdomme. Myndighedsbetjeningen omfatter alt fra sygdomsovervågning og varetagelse af konkrete beredskabsopgaver ved mistanke om sygdomsudbrud til assistance i form af risikovurderinger og forskningsopgaver.

 

Stærk one health-konstellation

Danmark får med DK-VET en stærk one health-konstellation i fremtiden. Dette er i tråd med one health-tankegangen, hvor det erkendes, at forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme foregår bedst i et samspil mellem dyrlæger, læger og biologer som følge af det tætte samspil imellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø.
DK-VET overtager løbende opgaver fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 2019. Allerede fra 1. marts 2019 overtog konsortiet analyserne for fugleinfluenza og en række bakteriologiske og parasitære sygdomme. DK-VET har fra årsskiftet 2019/2010 det fulde ansvar.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce