antibiotics-in-focus-ceva-kursus-28-feb_dyrlaegen

Fokus på antibiotika og antibiotikaforbrug

Kommunikation med dyreejerne kan være en afgørende faktor for reduktion af antibiotika. Det var en af pointerne ved Cevas velbesøgte antibiotikakursus i februar.

Af Lise Mogensen – Foto Billy Lindberg

I februar afholdt Ceva Animal Health kursus med titlen ”Antibiotics in focus – Antibiotics resistance is a shared concern”. Som direktør Lisa Pontoppidan fra Ceva nævnte i sin indledning, kan vi ikke forvente at få nye veterinært registrerede antibiotika i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi minimerer risikoen for udvikling af antibiotikaresistens hos patienterne.

En af de danske foredragsholdere var lektor i intern medicin hos familiedyr, Lisbeth Rem Jessen fra Københavns Universitet. Lisbeth Rem Jessen sidder i styregruppen for Den Danske Dyrlægeforenings Antibiotikavejledning – den, der vejleder dyrlæger i relation til valget eller fravalget af antibiotika, så deres valg og dermed behandling selekterer mindst muligt for resistensudvikling.

»I Danmark har vi som smådyrsdyrlæger mulighed for at anvende en lang række afantibiotika herunder fluorokinoloner, tredje generations cefalosporiner samt midler der er udviklet og registreret til mennekser. Det privilegium forpligterog betyder at vi er nødt til at tage ansvaret på os og sørge for at anvende antibiotika med omtanke,« siger Lisbet Rem Jessen.

Antibiotikavejledningen skal reducere forbruget

Lisbeth Rem Jessen har været en af hovedkræfterne bag både førsteudgaven og den reviderede andenudgave af Antibiotikavejledningen. Hun brænder for emnet og især den rationelle brug af antibiotika.

»Det er vigtigt med en konstruktiv dialog med dyrlægerne i praksis om, hvordan de kan reducere forbruget af antibiotika på en forsvarlig måde, samtidig med at der altid skal være fokus på patientsikkerhed. Netop derfor er Antibiotikavejledningen så vigtig,« siger Lisbeth Rem Jessen.

Lisbeth Rem Jessen oplever, at ejerne i stigende grad har fokus på, hvad de giver deres kæledyr.

»Ejerne er opmærksomme på samme måde som omkring, hvad de selv indtager af mad og medicin. Det gør kommunikationen med ejerne omkring antibiotika lettere, end den ville have været for ti år siden,« siger Lisbeth Rem Jessen.

Værdifulde relationer med dyrlæger i praksis

Som en del af den tætte dialog med dyrlæger i praksis deltager Lisbeth Rem Jessen og de øvrige medlemmer af styregruppen bag Antibiotikavejledningen, løbende i arrangementer ude i landet. Udover symposier og workshops har Lisbeth Rem Jessen blandt andet deltaget i møder hos ISO Dyrlægen, og forskellige erfa-grupper, og hun føler at begge parter har fordel af møderne.

»Der er til stadighed brug for antibiotikaforskning, som kan være med til at skabe evidens for, at antibiotika i visse situationer kan undværes eller at behandlingsperioder kan reduceres. Derfor er det utrolig værdsat, når danske praksisser siger ja tak til at deltage i multicenterstudier. Denne type forskning er forankret i de praktiserende dyrlægersvirkelighed , og er af stor værdi for den veterinære branche,« siger Lisbeth Rem Jessen.

Annonce

Annonce

Annonce