Dyrlægen

Fokus på adfærd betaler sig

Adfærd er på én gang signaler og reaktioner. Hvis vi som veterinært personale er mere opmærksomme på dyrenes adfærd, får vi tryggere patienter, gladere klienter og større arbejdsglæde. Denne opfordring kommer fra dyrlæge og adfærdskonsulent Iben Meyer. 

Vi bruger vores øjne til at se med og vores ben bruges til at gå og stå med.

Men hvad bruger vi vores adfærd til? De fleste af os har ikke et automatisk svar på dette spørgsmål på trods af, at vi bruger vores adfærd i alle vores vågne timer.

Hvad er adfærd, og hvad bruger vi den egentlig til?

Vi bruger vores adfærd til at reagere på vores omgivelser og til at påvirke vores omgivelser med. Vi bruger vores adfærd, når vi gerne vil opnå noget godt, eller når vi gerne vil undgå noget ubehageligt, og vi bruger vores adfærd, når vi kommunikerer vores tilstand og intentioner til andre individer. Adfærd er på én gang signaler og reaktioner.

Når vi som veterinært personale lærer at ’lytte’ til det, dyrene kommunikerer og får en forståelse af, at adfærd altid opstår i relation til omgivelserne, så åbner der sig en fantastisk mulighed for at give dyrene, ejerne og os selv en bedre oplevelse.

Adfærd er noget vi gør

Adfærd er det, vi gør, det vores patienter gør. Det er ikke noget, de er eller har. Det giver mening for de fleste, når vi for eksempel taler om, at hunden drikker eller katten sover. Her beskriver vi det, dyret gør. Vi taler ikke om, at det er en drikkende hund, eller at katten har søvn.

Men når adfærden bliver mere kompleks og måske består af flere forskellige adfærdselementer, og ofte når vi taler om problematisk adfærd, er vi meget tilbøjelige til at sætte en etikette på adfærden, for eksempel hunden er ’aggressiv’ eller katten er ’angst’.

En etikette, giver mening for os, fordi den i vores hoved samler alle de adfærdselementer, vi ser, men den kan give os problemer, når vi skal kommunikere med andre omkring adfærden.

For hvad betyder det at hunden er aggressiv? Spørger du 10 forskellige mennesker, vil du sandsynligvis få 10 forskellige svar, og ofte ender vi med at cirkelargumentere i stil med ”hunden er aggressiv, fordi den udviser aggressiv adfærd”, hvilket ikke gør os så meget klogere.

Etiketterne gør det også svært for os, når vi gerne vil gøre noget for at ændre på adfærden. For hvad gør man ved en ’aggressiv hund’? (ja, det findes der mange bud på, men de fleste er baseret på forældede og uunderbyggede teorier fremfor på videnskabeligt baseret viden).

Læs hele artiklen her

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce