Chrysopa carnea larva, guldøjelarver, anvendes til primært til bekæmpelse af etablerede angreb af bladlus. Foto: Biobest.
Chrysopa carnea larva, guldøjelarver, anvendes til primært til bekæmpelse af etablerede angreb af bladlus. Foto: Biobest.

Dyrlægestuderende giver skadedyrene en over nakken

Louise Juul er dyrlægestuderende og har valgt et anderledes studiejob, hvor hun arbejder med nyttedyr til bekæmpelse af skadedyr.

Dyrlægestuderende Louise Juul har valgt et utraditionelt studiejob, hvor hun arbejder med nyttedyr i forhold til bekæmpelse af skadedyr – også kaldet biologisk plantebeskyttelse til erhvervsgartnere.

Studiejobbet udspiller sig i Borregaard Bioplant i Hvidovre, der er leverandør af biologisk plantebeskyttelse til væksthus- og frilandsgartnerier, planteskoler, frugtavlere og hobbyavlere.

»Nyttedyrene ville også ude i naturen spise de skadedyr, de bliver sat ned til. Vi effektiviserer den proces og sætter den i system,« siger Louise Juul.
»Nyttedyrene ville også ude i naturen spise de skadedyr, de bliver sat ned til. Vi effektiviserer den proces og sætter den i system,« siger Louise Juul.

Borregaard Bioplant har op mod 60 nyttedyr af forskellig art – alt fra hvepse og larver til tæger og mider, der blandt andet bekæmper lus, biller, frugtfluer, snegle, myg med videre. De øvrige nyttedyr bliver indkøbt hos andre producenter i Europa.

Louise Juul arbejder primært med at pakke og sende nyttedyrene til kunderne. Resten af arbejdstiden står i produktionens tegn, hvor dyrene en gang om ugen bliver fodret med melmider. Dyrene opbevares i spande med forskellige typer muld, hvor de bliver podet op for at forøge antallet.

»Nyttedyrene ville også ude i naturen spise de skadedyr, de bliver sat ned til. Vi effektiviserer den proces og sætter den i system,« siger Louise Juul.

Borregaard Bioplant producerer selv to forskellige slags nyttedyr, tripsrovmider (Amblyseius cucumeris) og jordrovmider (Hypoaspis miles). De øvrige nyttedyr bliver indkøbt hos andre producenter.

»I mit studiejob beskæftiger jeg mig med dyr i en noget mindre skala, end man ellers gør som dyrlæge. Og der er jo heller ikke fokus på insekter og planter på dyrlægestudiet. Men jeg kan godt lide jobbet, fordi det er meget praktisk,« siger Louise Juul.

Hun fik jobbet, fordi hendes kæreste er biologistuderende og havde jobbet tidligere. Så da hun begyndte i jobbet for tre år siden, var hun den eneste dyrlægestuderende, mens de øvrige var biologistuderende.

»Det er et lidt usædvanligt studiejob for en dyrlægestuderende, og jeg er da også stadig den eneste.«

Louise Juul arbejder gennemsnitligt i to måneder om sommeren.

»Grunden til, at det foregår om sommeren er fordi, det er her, at der er den største produktion af grønsager og planter i Nordeuropa. Derfor har Borregaard Bioplant brug for ekstra hænder i den periode,« fortæller hun.

Vakt interessen for insekter og planter

Studiejobbet har gjort Louise Juul mere interesseret i insekter og planter, og hun har helt fra barnsben haft interesse for natur og dyr. Hun har også haft studiejob i dyreklinikker, hvor hun erfarede, at flowet ikke passede så godt til den personlighedstype, hun er.

»Der er et højt tempo på dyreklinikkerne hele dagen, og det, tror jeg, også er fedt, hvis man føler sig tryg i stoffet. Men er man ny og lidt usikker, kan det godt være ret stressende,« siger Louise Juul, der føler sig ret sikker på, at det ikke er den vej, hun skal gå efter endt uddannelse.

Hun læser til dyrlæge på fjerde år og mangler således halvandet år. Så der er stadig tid til at tænke over mulighederne, hvor en forskerstilling godt kunne være på ønskelisten.

Louise Juul er opvokset på landet nær Sattrup, der ligger mellem Horsens og Skanderborg i Østjylland. Hun har ingen dyrlæger i sin familie, men hendes morfar var malkekvægsproducent, og hun var tit på gården som barn. Hun er også opvokset i et hjem, der både rummede hund, kat, får og høns. Så opvæksten spiller bestemt en rolle i, at hendes studievalg faldt på dyrlægefaget.

»Ud over min opvækst udspringer mit studievalg også af et behov for at hjælpe andre og gøre en forskel. Jeg ville gerne uddanne mig til at kunne varetage et omsorgsfuldt job. Dyrlægestudiet er en bred uddannelse, hvor du kan dykke ned i mange forskellige arter. Så det var her, at jeg syntes, jeg kunne få de bredeste muligheder,« siger Louise Juul.

Aphidius matricariae er en bladlussnyltehveps til forebyggende udsætning mod bladlus. Foto: Biobest.
Aphidius matricariae er en bladlussnyltehveps til forebyggende udsætning mod bladlus. Foto: Biobest.

Nyt perspektiv undervejs

Louise Juul har ændret sit perspektiv på, hvad hun gerne vil beskæftige sig med som færdiguddannet dyrlæge. Da hun begyndte på studiet, ville hun gerne arbejde i en smådyrspraksis. Nu vil hun hellere arbejde inden for et bredere felt.

»Jeg hopper lidt mellem to forskellige områder. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med ‘one health’, der ser på samspillet mellem dyr, miljø og mennesker. Det kunne for eksempel være med overvågning i relation til coronavirus.«

At anskue dyr, miljø og mennesker som en samlet enhed er et andet perspektiv end at have en patient og behandle på individniveau.

»Jeg overvejer også biomedicinbranchen, hvor jeg kan komme til at arbejde mere forskningsrelateret. Jeg er meget interesseret i immunsystemer og det cellulære og mikrobiologiske niveau generelt. Det kunne også være en ph.d.,« siger hun.

Louise Juul arbejder primært med at pakke og sende nyttedyrene til kunderne. Resten af arbejdstiden står i produktionens tegn, hvor dyrene en gang om ugen bliver fodret med melmider.
Louise Juul arbejder primært med at pakke og sende nyttedyrene til kunderne. Resten af arbejdstiden står i produktionens tegn, hvor dyrene en gang om ugen bliver fodret med melmider.

Alternative veje

»Vi lærer meget på dyrlægestudiet om fødevareproduktion på kødsiden, hvor studiejobbet mere handler om plantesiden. Som jeg ser det, ligger fremtiden her, og det er berigende at få et andet fødevareperspektiv end det på studiet,« siger hun og uddyber:

»På studiet har jeg nogle gange manglet, at der er en større åbenhed over for alternative veje at gå som dyrlæge. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev præsenteret lidt mere for, hvilke muligheder der er, ud over at være praktiserende dyrlæge. Et sted som Borregaard Bioplant har medvirket til at åbne mine øjne for, hvad der er af andre beskæftigelsesmuligheder.«

Louise Juul fremhæver, at det er spændende at afsøge andre brancher og finde frem til, hvor hendes forskellige interesser kan sættes i spil. Lysten til at gå andre veje er i hvert fald ikke blevet mindre, nu hvor nyttedyrene er blevet en del af hendes metier.

Annonce

Annonce

Annonce