Dyrlægen

Dyrlæger skal ikke være bange for at sætte prisen op

Historisk har dyrlægebranchen haltet efter sammenlignelige brancher, når det kommer til økonomisk indtjening. Mulighederne for at få en økonomisk god forretning er bedre end længe, men det kræver, at dyrlægerne tør sætte prisen op.

Dyrlægebranchen kan være vanskelig at sammenligne med andre brancher, men mest sammenlignelig er brancher som tandlægebranchen, kiropraktorer, læger og fysioterapeuter. Alle brancher, hvor tendensen er klar: Man er simpelthen bedre til at tjene penge, end det er tilfældet i dyrlægebranchen. Hos Lån & Spar Bank har erhvervsdirektør Sejr Andreas Jensen en god forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

»I dyrlægebranchen er der en tendens til, at man konkurrerer for meget på pris, og det skærer gevaldigt i overskuddet på bundlinjen. Sådan har det været igennem mange år, men dyrlæger skal ikke være bange for at sætte prisen op,« siger han.

Lån & Spar Bank har et indgående kendskab til blandt andet dyrlægebranchen, tandlægebranchen og kiropraktorbranchen, da de alle tre er en del af de 10 brancher, Lån & Spar Bank fokuserer på. Det er en strategisk beslutning at fokusere på det, der populært kan kaldes ’de hvide kitler’, og det har givet en unik indsigt i disse brancher.

»Vi er helt nede i metieren, og ved hvad der foregår i de enkelte brancher. På den måde kan vi hurtigt spotte, hvor problemet er, hvis en kundens forretning ikke helt kører, og vi kan spare med dem omkring, hvordan de får en bedre indtjening,« siger Sejr Andreas Jensen.

 

Sejr jensen:
Sejr Andreas Jensen er erhvervsdirektør i
Lån & Spar Bank og har stor indsigt i de
økonomiske aspekter af dyrlægebranchen.

 

 

Manglende indtjening er selvforstærkende

Den manglende indtjening sammenlignet med de andre brancher kan have en selvforstærkende effekt i forhold til en af løsningerne på problemet. For set med økonomiske briller er branchen generelt nødt til at skrue på priserne, hvilket blandt andet kan retfærdiggøres med specialisering og uddannelse.

»Den manglende profit på bundlinjen betyder mange steder, at der eksempelvis bliver sparret i forhold til efteruddannelse. Jeg er nervøs for, at dyrlægerne glemmer at medregne i priserne, at de netop skal investere i efteruddannelse og nyt udstyr,« siger Sejr Andreas Jensen.

Branchen skyder simpelthen sig selv i foden ved at konkurrere for meget på priser. Den vil have godt af at konkurrere på andre parametre for at skabe et bedre fundament for, at flere kan få en god forretning med plads til udvikling.

Hvad forklaringen er på, at det især er i dyrlægebranchen, der konkurreres på priser med det negative output, det har for indtjeningen, er svært at svare på. Hos Lån & Spar Bank peger man på, at det måske er kulturelt forankret i, at det at være dyrlæge er et kald. Man er dyrlæge, fordi man elsker det, ikke for at tjene penge. Derfor er der en tendens til, at man holder igen med priserne, for tænk nu, hvis kunden ikke har råd til at betale, og her kan dyrlægerne lære noget fra eksempelvis tandlægerne.

»Hos tandlægen får du typisk rådgivning omkring de forskellige muligheder, du har, og hvad de forskellige løsninger vil koste. Det kan dyrlægerne lade sig inspirere af. I det omfang det er muligt, skal klienterne have rådgivning omkring de forskellige muligheder i de forskellige prislejer, og så kan klienten selv vælge,« siger Sejr Andreas Jensen, og underbygger sin tidligere pointe.

»Når kunderne bliver rådgivet og får ordentlig information om deres forskellige muligheder, vil de også gerne betale for det. Folk vil gerne betale for god service og tryghed. Så igen, dyrlægerne skal ikke være bange for at tage den pris, tingene koster, det er ok at tjene penge,« siger han, og peger på endnu et argument for, hvorfor dyrlægerne bør overveje deres prisniveau.

»Som virksomhedsejer løber man en risiko, og den skal man have en betaling for. Dyrlægerne bør også indregne et risikotillæg i deres priser,« siger han.

 

COVID-19 kan være en kickstart

Markedet og mulighederne for at skabe en god forretning er bedre end set længe. Coronapandemien har resulteret i, at antallet af kæledyr er steget markant, og det er en oplagt mulighed for at få skabt en god og rentabel forretning med en indtjening, der matcher de sammenlignelige brancher.

»Det er en mulighed, man bør udnytte til at få lavet en god forretning og en langsigtet plan for, hvordan man fremadrettet vil opretholde en høj indtjening,« siger Sejr Andreas Jensen.

Set fra hans stol som erhvervsdirektør – en stol, han har indtaget igennem de sidste seks år – er det den mest oplagte mulighed i løbet af de 10 år, banken har beskæftigede sig indgående med dyrlægebranchen. Efter nogle år med røre i branchen, hvor mange klinikker blandt andet blev overtaget af kapitalfonde, er der nu faldet ro på, og med de mange nye kæledyr er markedet blevet markant større. Faktisk kan de almindelige dyrlæger lære noget af kapitalfondene.

»Deres tilgang er, at det skal være en god forretning, derfor ser vi også en øget specialisering, og de er ikke bange for at skrue på priserne,« siger han.

 

Endnu flere fællesskaber

Kapitalfondene får via deres opkøb en stribe stordriftsfordele, der blandt andet giver dem mulighed for at spare på driftsomkostninger og indkøb. En tendens, der så småt er ved at sprede sig i dyrlægebranchen, hvor flere og flere klinikker søger mod fællesskaber som VetGruppen og VetFamily, hvor der netop er god mulighed for at gøre klinikken til en endnu bedre forretning.

Det er også en tendens, Sejr Andreas Jensen forventer bliver endnu mere udbredt i årene fremover, og når han kigger i krystalkuglen, ser han i det hele taget endnu flere fællesskaber i dyrlægebranchen.

»Vi ser det allerede i lægebranchen, hvor de små lægeklinikker bliver til lægehuse, og flere læger slår sig sammen, og det vil vi også se i dyrlægebranchen. Set med økonomiske briller giver det rigtig god mening, da det giver mulighed for at spare på omkostningerne,« siger Sejr Andreas Jensen.

Han ser mere positivt på dyrlægernes mulighed for at hæve indtjeningen, end han gjorde for tre år siden, men det kræver, at de er indstillet på at ændre nogle ting.

»Dyrlægerne har historisk gode muligheder for at tjene penge, men de skal forbedre sig på indtjeningsdelen, og det kan blandt andet ske ved at hæve priserne og konkurrere på noget andet end prisniveauet,« siger erhvervsdirektøren i Lån & Spar Bank.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce