Digital chikane

Digital chikane skal tages seriøst og bekæmpes

Den digitale verden fylder mere og mere på godt og ondt. Det giver en masse muligheder, men den digitale chikane bliver desværre også mere og mere udbredt. Derfor er det som arbejdsgiver og medarbejder en god idé at tage sine forbehold for at komme chikanen til livs og have en klar strategi for, hvad man gør, hvis chikanen er en realitet.

Hjemmesider, e-mails og sociale medier er en vigtig del af det at drive en dyreklinik eller et dyrehospital. De digitale muligheder er nærmest uendelige, og de er med til at gøre mange ting nemmere i det daglige. Der er desværre også en bagside af den digitale medalje, og bagsiden hedder digital chikane. Et fænomen der ikke kun rammer offentlige og kendte personer, men som i høj grad også stikker sit grimme ansigt frem på det private arbejdsmarked. En ny stor undersøgelse lavet af Digitalt Ansvar med titlen ’Digital chikane på det private arbejdsmarked’ viser, at hver tiende medarbejder på det private arbejdsmarked, der har digital kontakt, har været udsat for digital chikane.

Den hyppigste form for digital chikane er hadefulde beskeder, men mange oplever også trusler, usande beskyldninger, mobning og at blive hængt ud på nettet. Eksempelvis er halvdelen af dem, der oplever chikane, blevet truet. Chikanen sker særligt via arbejdsmail, telefonen og sociale medier.

Der er dog heldigvis forskellige tiltag, man kan iværksætte både som arbejdsgiver og medarbejder, hvis man vil minimere risikoen for digitale chikane og øge kompetencerne til at håndtere det bedst muligt, hvis skaden er sket.

Handleplan: Det er helt essentielt, at både arbejdsplads og medarbejdere indser og accepterer, at problemet eksisterer. Det er ikke sikkert, at I selv har stiftet bekendtskab med digital chikane, men det kan ramme alle med digital kontakt, og det er man nødt til at forholde sig til. Derfor er det vigtigt:

• At ledelsen får udarbejdet en handleplan for, hvordan digital chikane håndteres. Hvem gør hvad og hvornår, hvis I bliver udsat for digital chikane.

• At der er klare retningslinjer for, hvordan chikanen registreres og anmeldes.

Med en klar handleplan øges sandsynligheden for, at medarbejderne ”tør” anmelde digital chikane, da undersøgelsen faktisk viste, at 25 procent af de medarbejdere, der udsættes for digital chikane, holder det for sig selv – blandt andet fordi de føler, at arbejdsgiver ikke tager problemet alvorligt.

Forebyggelse: Der er flere forskellige tiltag, I kan iværksætte for at forebygge, at I bliver udsat for digital chikane. Nogle af tiltagene er mere omfangsrige og kræver måske professionel hjælp, mens andre er lige til at igangsætte. Som dyrlæge, klinikassistent eller veterinærsygeplejerske har man ofte tæt kontakt til både patienter og klienter, og der kan opstå et nært forhold. Derfor er det oplagt, at man bliver venner med klienter på de sociale medier, men det kan vise sig at være et skråplan.

• Undgå eventuel digital chikane ved at skelne mellem privatliv og arbejdsliv.

• Hold dine sociale medier private og lukkede for uvedkommende og undgå at blive venner med klienter på de sociale medier.

Overvågning: Det er muligt at forebygge digital chikane, hvis I arbejder målrettet med at spotte de mulige krænkere.

• I kan på arbejdspladsen snakke om, hvad I kan gøre for at spotte eventuelle digitale krænkere, før det måske kommer til direkte digital chikane. Det kræver, at der på arbejdspladsen er åbenhed omkring problematikken, og at der snakkes om problemet, når der eksempelvis er medarbejdere, der udsættes for digital chikane.

• Ligesom I kan snakke fysisk om det på klinikken eller hospitalet for at have et fundament for at screene for potentiale krænkere, kan I også screene eller overvåge internettet og de sociale medier. Det er selvsagt en disciplin, som kan være vanskelig at udføre selv, og den er som udgangspunkt måske også mest aktuel, hvis den digitale chikane er et vedvarende problem.

Hvis I ønsker at høre mere omkring mulighederne i forhold til forebyggelse og håndtering af digital chikane, er I meget velkomne til at kontakte JJ Kommunikation til en uforpligtende samtale omkring, hvad I kan gøre, og hvordan vi kan hjælpe jer med blandt andet forebyggelse og håndtering af digital chikane.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce