Dyrlægen
Gimli på hyggevist, hvor han også får en godbid på vægten.

Det gode besøg hos dyrlægen – vejen til øget vækst

Stressfrie forhold vil øge kundernes tilhørsforhold, antallet af dyrlægebesøg – og dermed økonomien – arbejdsglæden hos personalet og få jeres klinik eller hospital til at skille sig ud. Adfærdsdyrlæge Pernille Blok-Riisom giver her sine bedste tips og tricks til stressfrie dyrlægebesøg.

For at få et godt besøg hos dyrlægen bør fokus være på at sikre stressfrie forhold gennem hele processen – allerede fra start hjemme hos ejeren, inden de tager afsted mod klinikken eller hospitalet, til dyret er hjemme igen.

Undersøgelser fra Adelaide University i 2019 viste, at op imod 40 procent af alle hunde udviser tegn på angst ved besøg på en dyreklinik, og 14 procent viste tegn på ekstrem angst ved den kliniske undersøgelse.

”Vacciner” mod dyrlægeangst

Ved at have fokus på hvilke forebyggende tiltag, der kan sikre, at dyrene får de mest hensigtsmæssige oplevelser i relation til besøget på dyreklinikken eller -hospitalet, vil I spare tid på sigt. Det kan være, det tager længere tid ved de første besøg, men den investering vil medføre, at der efterfølgende vil spares tid, da der ikke opleves en forværring i dyrets adfærd, men tværtimod en forbedring, da dyreklinikken eller -hospitalet forbindes med positive oplevelser.

Er det nødvendigt med et venteværelse?

Under corona-tiden, hvor patienterne mange steder kom direkte udefra og ind i konsultationsrummet, oplevede mange, at det var mindre stressede dyr, de skulle undersøge, da den stress, der kan opbygges i venteværelset, var fjernet.

I kan overveje, om I fremover kan tage patienter direkte ind fra bilen eller få dem hurtigt ind i konsultationsrummet og dermed fjerne en del af den stress, der kan opstå i venteværelset.

Hvis I fastholder venteværelset, så overvej, om I kan lave separate områder for de forskellige dyrearter, at der er ventepladser i højden for katte, og at der eventuelt afspilles beroligende musik i venteområdet, hvilket vil have en positiv effekt på både dyrene og deres ejere.

Veterinærsygeplejerskens rolle

Som veterinærsygeplejerske vil I ofte være de første, der møder dyrene og deres ejere, og I har derfor en afgørende rolle for at give dem et godt førstehåndsindtryk ved mødet med dyreklinikken eller -hospitalet. I har desuden ofte en større forståelse og viden om dyrenes normaladfærd end både ejerne og dyrlægerne og vil derfor hurtigere opfatte de små tegn på stress, der kan opstå, og kan dermed hjælpe ejerne med at mindske stressen hos deres dyr. Dette kan blandt andet ske ved at lave større afstand mellem dyrene i venteværelset, sætte dyret ind i et konsultationsrum med det samme, informere om stress- og angstnedsættende kosttilskud og notere jeres observationer i dyrets journal, hvormed der kan følges op i konsultationen og ved kommende besøg på klinikken.

Dyrlægens rolle

Når I skal til at undersøge dyret, kan I starte med at snakke med dyreejeren, mens dyret får lov at vænne sig til konsultationsrummet, så stressen dermed kan dæmpes eller generelt holdes nede. Overvej at have feromondiffusere i konsultationsrummet, så rammerne for en god oplevelse er sat på forhånd.

Gode råd til ejeren

Igennem informationsaftener, opslag på de sociale medier, klinikken eller hospitalets hjemmeside og små flyers i receptionen kan vi være med til at lære ejere at registre de små tegn på stress hos deres dyr, så de dermed kan være opmærksomme på, hvornår de opstår, og dermed holde en pause.

Pauser er vigtige

Når vi som fagpersoner undersøger et dyr, er det også afgørende at være opmærksomme på de små tegn på stress, så vi har mulighed for at give dyret en pause undervejs i undersøgelsen. Ofte er disse små pauser medvirkende til, at vi kan gennemføre undersøgelsen efterfølgende.

Hvis der er opstået angst for besøg hos dyrlægen

Hvis dyret først er blevet utryg ved at komme på besøg på dyreklinikken eller -hospitalet, kræver det en tilvænningsproces for at ændre på dette igen. Dette kan blandt andet ske gennem træning med frivillig håndtering. Desuden kan det være påkrævet med medicinering inden fremtidige dyrlægebesøg for at øge sandsynligheden for at gøre oplevelsen så positiv som mulig.

Lad os forebygge dette i at opstå gennem ovenstående fokuspunkter.

Gevinsten ved fokus på stressfrie forhold

Jeg har igennem de senere år oplevet, at dyreejere sætter større fokus på de gode dyrlægebesøg og ofte gerne vil køre længere og betale mere for at få en god oplevelse. Dette kan vi som fagstand være med til at sikre ved at sørge for at have fokus på så stressfrie forhold på klinikken, allerede fra det øjeblik de træder ind ad døren, til vi sender dem hjem igen.

Når I er en klinik eller dyrehospital, hvor dyreejere føler sig velkomne, og de oplever, at deres dyr synes om at være, er I et sted, de vil komme fortsat, komme oftere og anbefale til andre.
Stressfrie forhold vil øge kundernes tilhørsforhold til klinikken eller dyrehospitalet, antallet af dyrlægebesøg – og dermed økonomien – arbejdsglæden hos personalet og få jeres klinik eller hospital til at skille sig ud.

For mere inspiration på dette fokusområde kan jeg anbefale at læse mere på www.fearfreepets.com

Reference

Adelaide University, 2019: https://sciences.adelaide.edu.au/news/list/2019/08/27/its-common-for-dogs-to-be-scared-of-going-to-the-vet

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce