Dyrlægen

Dataanalyse skal give nye svar til svineproducenter

Landets største svinefaglige dyrlægepraksis har ansat en epidemiolog til at analysere de enorme mængder produktionsdata fra en del af landets svinebesætninger. Ny viden skal resultere i unik rådgivning.

Ukendte sammenhænge skal ud af mørket, og fastgroede sædvaner skal efterprøves. Det er holdningen hos Danvet, der som den første praksis i Danmark har ansat en epidemiolog til at analysere data fra over fire millioner svin. Dyrlæge Hanne Bak med en ph.d. i epidemiologi, er ansat til at få sat struktur på den enorme mængde data, som Danvet har adgang til fra de mere end 1000 svinebesætninger i kundekartoteket. Indtil videre er informationerne samlet på besætningsniveau, og Hanne Baks rolle bliver at finde sammenhænge på tværs af de mange svineproducenter.
»Målet med mit arbejde er at cementere eller afvise alle de ting, man tager for givet ude i staldene. Svineproducenterne får dermed en samarbejdspartner med et hidtil uset videnskabeligt fundament at rådgive ud fra. Der er så mange tal derude, som ingen kigger på, og det synes jeg er ærgerligt, for vi kan alle blive klogere på de her sammenhænge, og det er virkelig spændende,« mener Hanne Bak.
Hun skal hovedsageligt analysere basisinformationer omkring besætninger såsom fodring, størrelse, belægningsgrad, sygdomsforekomst og behandlingsstrategier. Senere skal der udføres mere specifikke undersøgelser.

Videnskabelig rådgivning

Hanne Bak glæder sig til at komme i gang med arbejdet, der både kommer til at foregå ude ved grisene og inde på kontoret.
Udover det statistiske analysearbejde skal hun også bistå med kliniske afprøvninger af eksempelvis nye lægemidlers effekt under varierende forhold og i samspil med andre lægemidler.
»Der er ofte flere forskellige måder at løse et givent problem på, ligesom der er mange muligheder for at forbedre produktiviteten. Og ved at efterprøve effekten af forskellige tiltag, får vi bedre mulighed for at finde de bedste løsninger. Hvilke tiltag virker eksempelvis bedst på at forebygge navlebrok? Når vi samler alle data på tværs af vores
kunder, kan vi i højere grad afdække problemstillinger eller gevinster, som man ikke umiddelbart ser. Det kan potentielt give enorm værdi for svineproducenterne, « forklarer Anders Elvstrøm, dyrlæge i Danvet, der er landets største svinefaglige dyrlægepraksisser.

Læs hele artiklen her.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce