Corona sætter fokus på kaskadereglen | Fagmagasinet DYRLÆGEN

Corona sætter fokus på kaskadereglen

Corona-krisen har fået nordiske myndigheder til at opfordre dyrlæger til være ekstra opmærksomme, når de anvender, ordinerer og udleverer medicin. Formålet er at reducere brugen af livsreddende humane lægemidler.

 

Det aktuelle corona-udbrud har fået myndigheder verden over til at udstikke omfattende restriktioner, retningslinjer og anvisninger for vores gøren og laden. Normalen, som vi før kendte den, er forandret, og vi skal alle forholde os til en ny hverdag med nye måder, hvorpå vi socialiserer, forbruger og arbejder. Veterinærbranchen er ingen undtagelse.

For ganske nyligt har flere nordiske myndigheder været ude og opfordre landenes dyrlæger til at være ekstra opmærksomme på kaskadereglen, når de anvender, ordinerer og udleverer medicin til deres patienter. Norge var de første til at komme med denne ekstraordinære anvisning, og kort efter fulgte de svenske myndigheder trop.

Hos Veterinary Industry Nordic, ViNordic, den nordiske organisation for producenter af medicin til dyr, er de overbeviste om, at vi i fremtiden vil se lignende opfordring fra de danske myndigheder. Sådan lyder vurderingen fra Adam Estrup, Chief Executive Officer hos ViNordic.

»Vi har en løbende dialog med de danske myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen, og vi har refereret, at vores nabolande, Norge og Sverige, har været ude med denne opfordring. Jeg kan forestille mig, at vi i Danmark også vil få en lignende opfordring.«

 

Mangel på humane lægemidler

Anvisningen fra de norske og svenske myndigheder kommer i kølvandet på det globale corona-udbrud, hvor en hidtil ukendt virus har spredt sig ekspotentielt og lagt flere tusinde i respirator på verdensplan. Der meldes om mulige internationale mangelsituationer, hvor læger frygter at løbe tør for medicin til patienter i respirator.

Når myndighederne opfordrer dyrlæger til at være ekstra opmærksomme på brugen af kaskadereglen og reducere deres brug af humane lægemidler til veterinært brug, skyldes det, at man fra myndighedernes side ønsker at afværge disse mulige mangelsituationer:

»Jo flere humane lægemidler, dyrlæger anvender i henhold til kaskaden, desto færre midler er der potentielt tilbage til humant brug. Hvis du som dyrlæge står i en situation, hvor du straks springer til humane lægemidler, selvom der findes et veterinært lægemiddel – måske til en anden dyreart – du kunne have brugt i stedet, er du med til at udfordre tilgængeligheden af humane lægemidler. Og det er problematisk i en global sundhedskrise som denne,« påpeger Adam Estrup.

Kaskadereglen foreskriver, at der til behandling af dyr som udgangspunkt skal anvendes lægemidler, der er godkendt til dyr. Findes der ikke et lægemiddel til dyr, som er godkendt til markedsføring i det pågældende land, kan dyrlægen undtagelsesvis anvende, ordinere og udlevere lægemidler efter kaskadereglens tre trin.

  1. Lægemidler, som er godkendt til anden dyreart eller anden indikation.
  2. Lægemidler, som er godkendt til humant brug, eller lægemidler, der er godkendt i et andet land.
  3. Magistrelt fremstillede lægemidler.

Adam Estrup påpeger, at selvom myndighederne nu er ude med disse opfordringer, må enhver behandling af et dyr altid være op til den enkelte dyrlæges faglige og professionelle vurdering.

 

Et velfungerende marked

Hos ViNordic arbejder de for at sikre bred og dyb tilgængelighed af veterinære lægemidler i de nordiske lande. Derfor sætter de pris på denne ekstraordinære påmindelse om kaskadereglens anvendelse, selvom de begræder omstændighederne.

»Veterinærmedicin er et begrænset marked – sammenlignet med det humane. Markedet er ovenikøbet delt op i nichemarkeder efter dyreart, hvilket kun gør de enkelte markeder mindre. Et vedvarende misbrug af kaskadereglen, hvor man anvender humane lægemidler til veterinært brug, selvom der er veterinære midler, som kan anvendes, udvander markederne yderligere. Vi kan ikke komme udenom, at der er et økonomisk perspektiv, der gør incitamentet til at markedsføre veterinære lægemidler mindre, desto mere markederne bliver udvandet. Det betyder på lang sigt, at der vil være færre veterinære lægemidler på markedet. Derfor er det en fordel for markedet, når de nordiske dyrlæger bliver påmindet om kaskadereglens vigtighed,« påpeger Adam Estrup, der ønsker en total harmonisering mellem landene.

Tilgængeligheden af veterinære lægemidler er ikke den eneste fordel. Adam Estrup understreger, at dyresundhed, dyrevelfærd og videnopbygning er grundstenene bag kaskadereglen. Når du som dyrlæge anvender et lægemiddel, der er godkendt til en bestemt dyreart og sygdom, har du sikkerhed for effekt og en kendt bivirkningsprofil, ligesom du er med til at opbygge viden om lægemidlet.

»Du har for eksempel et sted at gå hen og rapportere, hvis du oplever bivirkninger, når du anvender et middel godkendt til dyr. Men hvor går du hen, hvis du oplever bivirkning hos din patient ved brug af et humant lægemiddel?« spørger han.

 

Større problem i Sverige

I Danmark er problemet med misbrug af kaskadereglen begrænset; det samme er det i Norge. Derimod oplever de i Sverige i højere grad, at flere trin bliver sprunget over, og at flere dyrlæger går direkte til at bruge humane lægemidler til behandling af dyr.

Præcist hvor stort problemet i Sverige er, har de hos ViNordic svært ved at sætte tal på. Årsagen hertil er, at kaskadereglen ikke på samme måde som herhjemme bliver kontrolleret. I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der varetager regler for dyrlæger og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og kontrol.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce