Bogen fortolker den nye dyrevelfærdslov, der skiller sig ud fra tidligere gældende dyreværnslov ved at samle en større del af lovgivning på dyrevelfærdsområdet i én lov.
Bogen fortolker den nye dyrevelfærdslov, der skiller sig ud fra tidligere gældende dyreværnslov ved at samle en større del af lovgivning på dyrevelfærdsområdet i én lov.

Bogomtale: Dyrevelfærdsloven med kommentarer

Af Peter Sandøe, professor på Københavns Universitet

I starten af 2021 trådte en ny dyrevelfærdslov i kraft i Danmark. Idet der er sket væsentlige omskrivninger i forhold til tidligere gældende dyreværnslov, er nu udkommet en lovkommentar, der gerne skulle lette overblik og fortolkning af indholdet.

Søren Stig Andersen, jurist og adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonom på Københavns Universitet, har netop udgivet bogen ’Dyrevelfærdsloven med kommentarer’ som er en lovkommentar til Danmarks nye dyrevelfærdslov. Denne lov skiller sig ud fra tidligere gældende dyreværnslov ved at samle en større del af lovgivning på dyrevelfærdsområdet – herunder ikke mindst en række separate love om hold af forskellige dyrearter – i én lov.

Ifølge forordet henvender bogen sig til ’praktikere, der beskæftiger sig med dyrevelfærdsmæssige spørgsmål’. Denne gruppe inkluderer mange dyrlæger. Det gælder ikke alene dyrlæger, der som offentligt ansatte arbejder med forvaltning af lovgivning, det gælder også de mange dyrlæger i praksis. Disse skal – ud over have kendskab til deres egne pligter – også kunne vejlede deres klienter i lovgivningen, der gælder, når man har ansvar for dyr.

I bogens første 20 sider gør forfatteren rede for udviklingen af dyreværnslovgivningen i Danmark, baggrunden for den nye lov, bidrag fra Europarådet og EU-retten, og de forskellige myndigheders opgaver i forhold til loven. Sidst i indledningen gives læseguide og redegørelse for de kilder, bogen er baseret på.

Dernæst følger en samlet præsentation af Dyrevelfærdsloven efterfulgt af 330 siders løbende kommentarer til lovens forskellige paragraffer. Disse kommentarer bygger på en række retskilder, herunder lovens forarbejder, kommentarer til den tidligere dyreværnslov, udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd og en lang række domme. Ved at kombinere disse kilder lykkes det forfatteren på solid måde at underbygge sine fortolkninger af lovens paragraffer. Endvidere omtales de forskellige bekendtgørelser, som er udstedt i henhold til loven.

Et eksempel på en fortolkning kan man finde på side ? i dette nummer af Dyrlægen, hvor jeg – med hjælp fra bogen – forsøger at udlægge § 39, der angiver dyrlægens særlige pligter til at gribe ind over for uforsvarlig behandling af dyr.

Sidst i bogen findes et register over domme og afgørelser og et stikordsregister. Sidstnævnte er særdeles nyttigt, når man hurtigt skal finde bestemmelser om et bestemt emne.

Jeg mener, at alle dyrlæger, der arbejder med lovgivning eller arbejder i praksis, bør have adgang til denne bog, idet den indeholder mange nyttige oplysninger om og bidrag til fortolkning af Dyrevelfærdsloven. Dog kan den ikke stå alene, så det vil i mange tilfælde være nødvendigt også at konsultere de bekendtgørelser og separate love, som i bogen kun er omtalt i meget generelle termer eller er udeladt – herunder brug af forsøgsdyr.

Hermed giver jeg denne vigtige – og i øvrigt meget velskrevne bog – mine varmeste anbefalinger.

 

Dyrevelfærdsloven med kommentarer

Af Søren Stig Andersen

Forlag: DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sprog: Dansk

Udgivelsesdato: 15. marts 2023

Sideantal: 402 Sider

1.000 kr. (papirbog) / 900 kr. (e-bog)

Annonce

Annonce

Annonce