Dyrlægen
Det betyder meget hos Dyrlægerne Egtved, at man er glad for at gå på arbejde, og at der er en god stemning i huset.

Arbejdsglæden er i fuldt fokus hos Dyrlægerne Egtved

Hos Dyrlægerne Egtved arbejdes der proaktivt med arbejdsglæde. Senest på en temadag, der gav adskillige input til den videre indsats for at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø.

For første gang nogensinde rev Dyrlægerne Egtved i oktober en hel dag ud af kalenderen og tog til temadag om arbejdsglæde. Det var ikke, fordi der var konkrete problemer på klinikken, men målet va at sætte endnu mere fokus på arbejdsglæde og hvad der kan gøres for at vedligeholde den. Hele klinikken tog på Hotel Bredehus i Bredsten, hvor personlig udvikler Ditte Lindqvist og stressrådgiver og -coach Gabi Omdal stod for dagens program og workshop.

Dyrlægerne Egtved består af fire dyrlæger, tre veterinærsygeplejersker og to elever. Det faste personale har arbejdet sammen i 15 år. Så et af formålene med kurset var ifølge daglig leder og dyrlæge Ulla Torpe at sætte ekstra fokus på, hvad der kan gøres i hverdagen for at vedligeholde et godt arbejdsmiljø.

»Vi ville gerne have input til, hvordan man fornyr sig, når man har været kolleger i mange år i forhold til at huske at rose hinanden i hverdagen. Så vi tog ikke til temadag, fordi vi har problemer med stress eller et højt antal sygemeldinger. Vi tog derimod afsted for at finde nye veje i en travl hverdag til skabe arbejdsglæde sammen. Det betyder meget for os, at man er glad for at gå på arbejde, og at der er en god stemning i huset,« siger Ulla Torpe og suppleres af Tina Fisker, der er laborant hos Dyrlægerne Egtved:

»Temadagen var et rigtig godt initiativ – også at alle kunne være med, fordi klinikken blev lukket for en dag. Det var dejligt at være sammen med alle kollegerne.«

 

Jeg synes, at vi på klinikken er gode at sætte fokus på, hvordan vi har det. Fordi vi har arbejdet sammen i over 15 år, er det lige før, vi kender hinandens tanker.

Tina Fisker, laborant hos Dyrlægerne Egtved.

 

Branchen kører med 120 i timen

Hos Velliv Foreningen og i Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har der også været sat ekstra fokus på arbejdsglæde i år. Det skal ses i lyset af to år med corona, hvor veterinærbranchen har kørt med 120 kilometer i timen. Der har været – og er – meget travlt i hele branchen, især på smådyrsfronten, hvor det har givet udfordringer. Det har været svært at rekruttere, tage nye kunder ind og nå alle opgaverne. Det skyldes blandt andet, at mange under corona har fået flere kæledyr, og når man arbejdede hjemmefra, foretog man sig måske også flere ting med hunden, og så steg risikoen for skader. Derfor har man nok fra dyrlægeforeningens side tænkt, at vi skal have mere fokus på arbejdsglæden, vurderer Ulla Torpe.

Hos Velliv kunne man ansøge om midler til at sætte fokus på arbejdsglæden. Her vandt Dyrlægerne Egtved med deres ansøgning og fik penge til at afholde temadagen.

På selve dagen blev der først talt om, hvad der sker med mennesker, hvis de arbejder meget under højt pres. Og hvordan kan man snyde sin hjerne til at tænke positivt, selv om der er en stor belastning.

»Vi havde en spændende samtale om, hvordan hjernen fungerer, og hvordan man selv kan vælge, hvor meget man vil lade sig påvirke af travlhed. Dernæst var der en workshop, hvor vi skulle rose hinanden for vores egenskaber. Det blev gennemgået, og vi fik en god samtale om de positive følelser, den enkelte medarbejder har haft i relation til sit arbejde i den seneste måned. Det var meget konkret, hvor vi kunne tale om forskellige ting i vores hverdag, som giver os nogle gode følelser,« fortæller Ulla Torpe.

Ud fra inputtene fra medarbejderne blev der tegnet et arbejdshjul, hvor man skulle beskrive, hvilke former for arbejdsglæde man kan have i de forskellige daglige rutiner. Det gav bevidsthed om, at det kan være forskellige ting, man sætter pris på.

»Det er meget informativt at få indblik i, hvad andre synes giver arbejdsglæde for dem. Noget, der gik igen, var, hvordan man kan finde en lykkefølelse i forskellige arbejdsopgaver, og hvordan man samtidig kan have det sjovt sammen,« siger Ulla Torpe.

En høj kundetilfredshed bidrager også til lykkefølelsen. Når man kan udvise ægte omsorg og empati over for kunder og patienter, bliver man glad. Det blev også fremhævet, at det er lettere at have tillid og føle sig tryg i et sammentømret team, der supplerer hinanden godt.

»Vores mangeårige samarbejde i teamet giver en stor tillid til, at opgaverne bliver udført så godt, man kan. Det, der er vigtigt, er, at man overholder aftaler, har respekt for hinanden og har en faglig stolthed på hinandens vegne,« siger Ulla Torpe. Tina Fisker uddyber:

»Jeg synes, at vi på klinikken er gode at sætte fokus på, hvordan vi har det. Fordi vi har arbejdet sammen i over 15 år, er det lige før, vi kender hinandens tanker.«

Når medarbejderne har svære og tunge arbejdsopgaver, såsom aflivninger eller meget syge dyr, betyder det noget at skabe en god stemning med sine kolleger efterfølgende ved for eksempel at tale om noget sjovt. Er der meget tryk på, kan stemningen også blive mere presset. Også her kan humor medvirke til at lette stemningen.

»Vi vil også gerne arbejde med at rose hinanden mere i dagligdagen. Selv om det kan virke påtaget i starten, vil det udvikle sig til at være en naturlig del af arbejdskulturen, hvis man fortsætter og gør det ofte. Kan man integrere den kollegiale ros mere, så det ikke kun er mellem leder og medarbejder, giver det et løft,« mener Ulla Torpe og suppleres af Tina Fisker:

»Vi blev på temadagen bekræftet i, at velvære er utroligt væsentligt for en arbejdsplads. At der er en arbejdsglæde, og at man kan lide at komme på arbejde. At man kan få sig et godt grin sammen med kollegerne, også når man har en travl og presset dag. Det er vigtigt for mig, og det er vi gode til.«

 

Der blev tegnet et arbejdshjul, hvor man skulle beskrive, hvilke former for arbejdsglæde man kan have i de forskellige daglige rutiner. Det gav bevidsthed om, at det kan være forskellige ting, man sætter pris på.

 

Struktur og organisation

På temadagen talte medarbejderne også om, hvordan strukturen er bygget op i Dyrlægerne Egtveds organisation.

»Her fik vi øjnene op for, at selv om strukturer og organisationen kan virke fastlåste, er det dynamiske størrelser, der kan ændres. Alle mand kan have indflydelse på, hvordan hverdagen tilrettelægges. Det går lettere, hvis ændringer besluttes i fællesskab.«

Sidst på dagen havde klinikken en mindfulness-øvelse i, hvordan de kan skubbe til negative tanker og tankemylder.

»Det var interessant, hvordan man kan finde et rum i sig selv, hvor der er ro og lyse tanker. Det lyder meget ophøjet, men det var det altså ikke,« siger Ulla Torpe med et grin.

Opfordringen fra underviserne lød, at det kan være fordelagtigt at foretage meditationsøvelser i fem til ti minutter dagligt.

»Man må gerne, men det er ikke nemt at finde tid og rum til. Måske kan man gøre det før eller efter arbejde,« siger Ulla Torpe.

Dagen sluttede af i Vingsted Hotels escape room. Her skulle medarbejderne lave en samarbejdsøvelse, hvor de skulle løse gåder for i sidste ende at komme ud af rummet.

»Øvelsen viste, at vi er gode til at samarbejde og give plads til hinanden, hvad enten man er elev, sygeplejerske eller dyrlæge. Vi var gode til at lytte og fordele gåderne mellem hinanden. Og søge hjælp hos hinanden, hvis man var kørt fast. Det vidner om, at vi er rigtig øvede i at arbejde sammen, og at det er naturligt for os med en flad struktur,« siger Ulla Torpe.

 

På temadagen blev der talt om, hvad der sker med mennesker, hvis de arbejder meget under højt pres. Og hvordan kan man snyde sin hjerne til at tænke positivt, selv om der er en stor belastning.

 

Udbytte fra temadagen

Der er i skrivende stund gået tre uger siden temadagen, og Ulla Torpe har spurgt ind til, hvad kolleger og medarbejdere har fået ud af dagen.

»Da vi er forskellige typer mennesker, er det også forskelligt, hvad kan bruge fra dagen. Nogle synes, at mindfulness er anvendeligt, nogle vil sætte mere fokus på at rose, nogle vil prøve at bringe mere humor ind i hverdagen Så der er forskellige ting, kollegerne har hæftet sig ved og tager med videre,« fortæller hun.

Der vil være en opfølgning primo december, hvor Ulla Torpe giver en tilbagemelding og status til underviserne, hvorefter det skal konkretiseres, hvordan man kommer videre med processen.

»Vi har endnu ikke fået set på vores struktur og organisering. Det kræver både tid og ressourcer at forholde sig til, om hverdagen kan bygges anderledes op. En idé kunne være at indføre et fast morgenmøde,« siger hun og fortsætter:

»Det, jeg som leder håber allermest på, er, at vi har en god stemning i huset, taler pænt til hinanden og samtidig har plads til lidt sjov. En god tone, respekt og stolthed ved vores arbejde er de tre forhold, jeg håber, vi har fået endnu mere fokus på. Arbejdsglæde handler om at skabe værdi i sit arbejde, og det håber jeg, at vi kan blive ved med at holde fast i.«

Hvis Ulla Torpe skal give andre klinikker et godt råd, er det netop at fokusere på arbejdsglæden. Dyrlægeforeningen udbyder nogle aftenkurser, som hun vil opfordre andre til at tage imod. Det er også vigtigt at have et godt arbejdsmiljø for at fastholde sine medarbejdere.

»Husk at lægge mærke til, hvordan den enkelte medarbejder har det. Og så kan man aftale faste samtaler med sin leder, hvor der kan følges op på, hvordan arbejdsklimaet er, så der ikke er nogen, der går og brænder inde med et problem. For det er ikke alle, der kommer af sig selv og fortæller, hvis de mistrives,« siger Tina Fisker.

Ulla Torpe slår samtidig på tromme for at bryde konteksten en gang imellem:

»Vi skal se hinanden i noget andet end kliniktøj. Arranger et firmaarrangement, gå i biografen eller spis en frokost sammen. Så tag som leder nogle initiativer for at skabe en god trivsel. Det handler ikke om, at vi skal være hinandens venner og veninder, men vi skal ville hinanden fagligt og personligt på arbejdspladsen.« 

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce