Insektbelastning hest nyt forskningsprojekt

Nyt projekt sætter fokus på insektbelastning hos hest

Insekter og sommervarme kan være en belastning for hestens velfærd. Nyt projekt sætter fokus på insektbelastning hos heste på græs.

Heste har godt af at komme på græs – både for deres fysiske og psykiske velbefindende. Alligevel kan insekter og sommervarme negativt påvirke hestens velfærd. Klimaforandringerne betyder, at heste på græs oplever flere varme perioder og øget insektbelastning. Det varmere klima medfører ligeledes en øget fremkomst af insektarter, der kan være bærere af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Blodsugende og stikkende insekter er en belastning i form af irritation og kløe. Insekterne kan forårsage sår, allergi og eksem, ligesom de kan overføre smitsomme mikroorganismer, der kan føre til alvorlige sygdomme.

Klimaforandringerne og den øgede insektbelastning kan med andre ord ende med at gå ud over hestenes velfærd, hvorfor der er behov for at finde effektive skygge- og insektløsninger til heste på græs.

 

Forskningsprojekt undersøger insektbelastningen

Aarhus Universitet har igangsat et nyt forskningsprojekt, der skal sætte fokus på hestenes insektbelastning. Formålet er at indsamle ny viden om sammenhængen mellem insektforekomst, vejrforhold og belastning hos hestene målt som stresshormoner og insektforårsaget adfærd.

»Vores mål med undersøgelsen er at finde frem til gode praktiske løsninger for hesteejere til at minimere belastningen fra insekter under danske forhold,« fortæller projektleder ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet Janne W. Christensen.

 

Todelt forskningsprojekt

Forskningsprojektet er inddelt i to faser.

I den første fase indsamles data på 20 udvalgte besætninger – heraf 10 besætninger hvor hestene har adgang til bygninger eller skure samt 10 besætninger uden adgang til indendørsarealer. Dataindsamlingen kører over hele sommerperioden, så perioder med særlig aktivitet af forskellige insektarter, såsom klæger, bremser og andre fluer og myg bliver dækket.

I projektets anden fase vil forskerne tage kontakt til 40-50 hestebesætninger for at indhente erfaringer fra praksis om hestes brug af bygninger og skure i sommerperioden, samt ejernes erfaringer med andre tiltag til reduktion af insektbelastning, for eksempel H-trap, brug af sommerdækkener og Pour-On midler. Erfaringerne herfra samles til et idékatalog.

»Disse data vil give os mulighed for at sammenligne perioder med høj insektbelastning med perioder med lav insektbelastning i forhold til brug af indendørsarealer og/eller naturligt forekommende skygge eller områder med mere vind,« fortæller Janne Winther Christensen.

 

Pressemeddelelse
Institut for Husdyrvidenskab: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/nyt-projekt-saetter-fokus-paa-insektbelastning-hos-heste-paa-graes/

Annonce

Annonce

Annonce