Dyrlægen
DK: 20200612, Sønderborg, Danmark. Sønderborg Dyrehospital. Mikkel Markussen Foto: Lars Møller

Vi skal skabe gode rammevilkår og rådgive virksomhederne

Mikkel Markussen er ny formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA). En opgave, han sætter en stor ære i, og som han sammen med bestyrelsen vil bruge til at sætte fodaftryk til fordel for virksomhederne.

Mikkel Markussen er til daglig medejer af Dyrehospitalet Gråsten & Sønderborg. Han bruger dog det meste af sin tid på administration og ledelse samt på jobbet som formand for DA.

»Siden jeg blev medejer i 2012, stod det hurtigt klart, at praksisdriften interesserede mig mere end det kliniske arbejde, og jeg var fra starten meget engageret i arbejdsgiverpolitik. Så det var naturligt for mig at blive en del af arbejdsgiverforeningen, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen i 2015, og altså nu formand siden generalforsamlingen i marts måned,« siger Mikkel Markussen.

Han begyndte som kvægdyrlæge i Gråsten tilbage i 2010, som på daværende tidspunkt var en blandet praksis. Fokus blev dog løbende rettet mere og mere mod familiedyr, og da det nye og moderne dyrehospital, som var en sammenlægning af to hospitaler, åbnede i foråret 2020, blev kvægpraksissen solgt fra.

»Det er begrænset, hvor meget tid jeg bruger på klinisk arbejde i dag, men den tid jeg bruger, går med behandling af familiedyr. Opgaven som formand for DA tager meget tid, og det er til tider en fuldtidsstilling. Der er flere ugentlige møder og daglig korrespondance. Ved siden af, skal jeg også drive vores eget hospital, så det bruger jeg det meste af min tid på,« siger Mikkel Markussen, som sætter stor pris på, at hans to kompagnoner, Karina Ryborg og Stig Majlandt, kan se idéen og værdien i, at han bruger så meget tid på jobbet som formand.

 

En samarbejdende bestyrelse

Mikkel Markussen er stadig forholdsvis ny formand for DA, som han officielt blev i marts, men siden den aflyste generalforsamling i efteråret har han været inddraget i formandskabet og kørt parløb med Steen Bo Larsen, som er afgående formand.

»Jeg blev egentlig opfodret til at stille op til formand allerede i 2018, men på grund af vores hospitalsbyggeri, som trak meget hårdt på mine resurser og på grund af nogle interne forhold i arbejdsgiverforeningen, var jeg ikke helt klar på daværende tidspunkt. Derfor aftalte vi, at Steen Bo skulle tage formandskasketten indtil 2020, hvor jeg stod på spring. Men på grund af den aflyste generalforsamling var jeg fra september til marts i en form for mesterlære hos Steen Bo, hvor vi kørte parløb, og jeg var med til diverse møder,« siger Mikkel Markussen.

Derfor kan han også allerede nu se tilbage på flere tiltag, han betragter som værende succeser for DA og foreningens medlemmer. Han nævner blandt andet den netop afsluttede overenskomstforhandling med de ansatte dyrlæger som en succes.

»Det er en visionær overenskomst, som er endnu et skridt imod, at dyrlæger arbejder under vilkår, der ligner dem, andre privat ansatte akademikere arbejder under, med den gulerod at de kan tjene flere penge. Aftalen sikrer mere fleksibilitet og effektivitet, og den blev vedtaget med stor enighed,« siger Mikkel Markussen, som også fremhæver en aftale med Ansatte Dyrlægers Organisation og Den Danske Dyrlægeforening om fordelingen af udgifterne i det fælles sekretariat og indførelsen af en klausul om, at Fødevarestyrelsen skal frikøbe dyrlæger fra praksis, når de skal lave levnedsmiddeleftersyn, som to succeser.

Det er ikke tiltag, han har gennemført på egen hånd, men tiltag han sammen med bestyrelsen har arbejdet for.

»Det er for mig vigtigt at pointere, at det ikke er mine mærkesager eller succeser. Bestyrelsen er ikke et sted vi slås, vi er en samarbejdende bestyrelse med fælles visioner og mærkesager. Vi har også netop haft et visionsmøde, hvor vi blandt andet blev enige om, at vores altoverskyggende fokus frem til sommerferien skal være på at få lavet en god overenskomst med veterinærsygeplejerskerne,« siger Mikkel Markussen.

En anden opgave kommer dog også til fylde en del for Mikkel Markussen, der som formand for DA indtager en af de seks bestyrelsesposter i sekretariatsfællesskabet Veterinær og Life Science, som foruden alle afdelingerne i Den Danske Dyrlægeforening også favner Pharma Danmark.

»Flytningen til det nye fællessekretariat i Codan-huset kommer i den grad til at trække tænder ud hen over sommeren. Det er meget vigtigt, at DA fra start finder sine egne ben i det nye fællesskab,« siger han.

 

Repræsenterer virksomheder

En væsentlig mission for Mikkel Markussen, og resten af bestyrelsen, er at hjælpe flere til at få en lønsom forretning. Som det er i dag, så er der for mange, der tjener for lidt i forhold til deres uddannelse, og det faktum at de arbejder med et liberalt erhverv. Det har desuden også andre afledte effekter.

»Der er uden tvivl en udfordring med prissætningen, men vi må også erkende, at vi som dyrlæger ikke altid er gode nok til at drive virksomhed, så der er noget tilbage på bundlinjen. Det kan så igen være en del af forklaringen på, at det er svært at skabe det traditionelle generationsskifte, for det er de færreste, som har lyst til at overtage en virksomhed, hvis ikke bundlinjen er god,« siger Mikkel Markussen, som i den sammenhæng byder de forskellige kædedannelser velkomne. Det giver nemlig mulighed for at dyrlægerne kan få solgt deres praksis, og kæderne er kommet for at blive.

»De har netop den kommercielle tilgangsvinkel. De vil tjene penge, og det er der mange dyrlægepraksisser, der kan lære af. Omvendt kan kæderne måske også lære noget af den passion, som driver mange af de mindre praksisser,« siger han.

For Mikkel Markussen, og resten af bestyrelsen, er det ikke ejerforholdet, der er afgørende, for som arbejdsgiverforening repræsenterer de både kæderne og de små og mellemstore praksisser. I stedet har DA fokus på, at ejende dyrlæger skal opfatte deres praksis som en virksomhed. Det vil sige, der skal være fokus på driften, og de skal se sig selv som virksomhedsejere, personaleledere og forbilleder. Det har man hos DA igennem mange år haft fokus på og tilbudt kurser i blandt andet ledelse og praksisdrift.

»Det er der mange, som får meget ud af, men der er selvfølgelig også steder, hvor man bør indse, at ledelse og virksomhedsdrift ikke er en spidskompetence. Så gør man måske bedst i at ansætte nogen til den del, og så selv have fuld fokus på det kliniske. Det er også en fin løsning, det vigtigste er, at man gør op, hvad der er bedst for ens virksomhed. DA er en forening for virksomheder, og essensen som arbejdsgiverforening er, at vi skaber gode rammevilkår for virksomhederne og via sekretariatet rådgiver bedst muligt inden for de rammer, der gælder. « siger Mikkel Markussen.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce